Lohjan kaupungin verkkosivut uusittiin keväällä 2018. Vuoden kokemuksen jälkeen on otollinen aika kysyä käyttäjien näkemyksiä sivustosta. Lohjan kaupungin www.lohja.fi-sivustolla on parhaillaan auki kävijätutkimus.

Kysymyspatteristo on laadittu yhteistyössä sivuston toteuttajatahon kanssa. Tutkimuksen avulla saadaan tietoa siitä, miksi kävijä on tullut sivustolle, millainen käyttäjäkunta sivustolla on ja kuinka usein käyttäjä sivustoa tarvitsee. Myös sivuston helppokäyttöisyys kiinnostaa eli löytyykö haettava tieto sivustolta ongelmitta. Vastaavasti tietoa kerätään myös siitä, miten sivusto toimii mobiililaitteilla ja mihin sidosryhmään käyttäjä kuuluu eli onko hän vakinainen asukas, kesäasukas, matkailija, yrittäjä vai muuttaja. Vastauksia toivotaan myös siihen, edustaako vastaaja lapsiperheitä, ikäihmisiä tai nuoria tai onko kävijä esimerkiksi luottamushenkilö, kolmannen sektorin toimija, yrittäjä, maahanmuuttaja tai vammainen.

Kaupunki saa melko paljon palautetta työntekijöiden tavoitettavuuteen liittyen. Tästä syystä kysytään myös mielipidettä asiointitavasta; onko mieluisinta soittaa vaihteeseen, tavoittaa oikea henkilö puhelimitse, hoitaa asia sähköisesti vai tavata kasvotusten. Toisaalta halutaan kartoittaa kyselyn avulla mielikuvaa kaupungista. Vastaajilta toivotaan myös näkemystä siitä, onko sivustolla tärkeintä tapahtumakoonti, kohderyhmäajattelu, yhteystiedot ja osoitteet, vaivaton sähköinen asiointi vai yleinen houkuttelevuus Lohjasta asuinpaikkana -ja yritysten sijaintipaikkana. Kyselyn kautta haarukoidaan myös sitä, ovatko uutiset vai somepostaukset kävijälle tärkeämpiä.

Kysely on auki vastaajille ainakin toukokuun ajan, riippuen millaisen vastaajamäärän se saavuttaa. Vastaaminen on helppoa ja se vie vain noin 5 minuuttia. Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan Lohja-aiheisia tuotepalkintoja. Käyttäjäkyselyssä ilmenneitä toiveita jatkotyöstä suunnitellaan yhteistyössä paikallisen oppilaitoksen kanssa opiskelijatyönä.

Kävijätutkimus aukeaa kaupungin kotisivujen alalaidasta.