Tänään: 19.07.2024

Toimittaja

Lohjan kylissä riittää potentiaalia ja aktiivisia ihmisiä

lohja

Mitä kuuluu Lohjan kylille ja keskustoille? Kyläasiamies Lotta Paakkunainen Lohjan Kylät ry:stä tiivistää kylien tilanteen toteamalla, että niihin kuuluu hyvää ja kylissä halutaan viedä asioita eteenpäin myönteisellä asenteella. Paakkunainen on nyt kiertänyt Lohjan kyliä kyläasiamiehen roolissa vajaan vuoden ajan.

–Olen tavannut paljon ihania ihmisiä, joiden kanssa on naurettu ja jotka ovat ottaneet minut sydämellisesti vastaan. Kylillä kannetaan huolta mm. lapsiperheiden arjen sujumisesta ja ikäihmisten liikkumisen hankaluudesta, mutta huolia ei tuoda ensimmäisenä esille, vaan myönteinen henki ja ajatukset siitä, mitä voidaan tehdä yhdessä. Vaikka palveluja on lakkautettu, kylissä painotetaan sitä, mitä hyvää niissä on ja kehitetään niitä asioita. Kehitetään ratkaisuja, eikä jäädä vain miettimään huolia. Kylillä lähdetään todella hyvin mukaan toteuttamaan ideoita, kun jotain ehdotetaan, eikä jäädä jurottamaan, Paakkunainen iloitsee.

Kyläasiamiehenä hän auttaa yhdistyksiä toimimaan ja viestimään paremmin.

–Tarkoitus on myös saada aktiivisia kyläläisiä kyläyhdistysten jäseniksi, jotta he löytäisivät väylän oman alueensa viihtyvyyteen vaikuttamiselle. Kehitämme myös lähidemokratiaa, luomme verkostoja ja yhteistyötä sekä tuomme kyläyhteisöjä ja yrityksiä yhteen, Paakkunainen avaa.

Aktiivisia ihmisiä ja toimintaa

Lohjalla on 42 kylää.

–Lohja on todella laaja alue, joten kyliä on paljon ja niissä on paljon erilaisia ihmisiä, ajatuksia ja toiveita, mikä tekee kylät rikkaiksi, sanoo Paakkunainen.

Osalla kylistä on kyläsuunnitelma, jossa kerrotaan mm. kylän historiasta ja kuvaillaan kylää ja sen tavoitteita ja kehittämisen kohteita.

–Kyläsuunnitelma on tärkeä. Se ei ole tilauslista kaupungille, vaan suunnitelma asioista, joita itse voidaan tehdä kylän eteen, Paakkunainen avaa.

Toisissa kylissä on aktiivisempaa toimintaa ja toisissa vähän hiljaisempaa.

–Aktiivisuus menee aalloissa kylissä ja yhdistyksissä. Aina välillä joku saa nostettua aktiivisuutta ja mukaan tulee uusia ihmisiä. Aktiivisuuden nousu vaatii alkuun usein jonkun tapahtuman, henkilön tai kriisin. Sitten se pysyy yllä jonkin aikaa. On hyvä, että toimintaan tulee mukaan uusia ihmisiä, ettei mennä aina samaa uraa, vaan toimintaan tulee uutta intoa ja näkökulmaa. Pieni muutos ei ole aina pahasta, Paakkunainen toteaa.

Hän kertoo, että kylistä ympäri Lohjaa löytyy paljon aktiivisia ihmisiä ja monenmoista toimintaa. Esimerkiksi Pusulassa aluetoimikunta suunnittelee kyläkeskusta, joka olisi koko kylän olohuone. Saukkolassa aloitellaan kyläsuunnitelmaa ja herätellään yhdistysten ja yritysten yhteistyötä sekä mietitään Nummenjoen kunnostusta. Väänteenjoen alueen asukasyhdistys on alueiden johtokunnan myöntämällä pieninvestointirahalla kunnostanut alueensa uimapaikkaa.

–Heillä upea talkoohenki on todella kylän ydin, Paakkunainen iloitsee.

Karstulla taas kyläyhdistys oli ELY-keskukseen yhteydessä Karstuntien kunnostamisesta. Se kannatti, sillä tielle on luvassa uutta päällystettä tänä vuonna.

–Aktiivisuudella on merkitystä, Paakkunainen tiivistää.

Kyläasiamies Lotta Paakkunainen kertoo, että Lohjalta löytyy useita aktiivisia kyliä. Esimerkiksi Karjalohjalla suunnitellaan koko ajan jotain ja pohditaan, miten kylän toimintaa voisi kehittää.

Kylät vahvemmin osaksi Lohjan identiteettiä

Paakkunainen näkee Lohjan kylissä paljon mahdollisuuksia ja aina löytyy kehitettäviä asioita. Kylät voisi esimerkiksi integroida vahvemmin osaksi Lohjan identiteettiä.

–Meillä on Lohjan kylissä vaikka mitä ihanaa, mutta emme itse ehkä aina näe sitä. Esimerkiksi Karjalohjalla suunnitellaan koko ajan jotain ja pohditaan, miten kylän toimintaa voisi kehittää. Siellä on myös kylätalo Kehrä, joka kerää ihmiset yhteen mm. tapahtumiin. Pienillä asioilla voi saada nostettua yhteishenkeä, Paakkunainen sanoo.

Hän näkee kylät vetovoimatekijänä Lohjalle.

–Kun olemme näin lähellä Helsinkiä, emme pysty kilpailemaan kaupungin vetovoimaisuudella, vaan kylillä ja sillä, että niihin on lyhyt matka Helsingistä, mutta täällä on silti oma rauha.

Joukkoliikennettä kaivataan niin maalla kuin kaupungissakin

Kyläläisten ajatuksia on kartoitettu myös kyselyn muodossa. 15.1. pidetyssä Yhdessä kohti vetovoimaisempaa Lohjaa -seminaarissa osallistujille tehtiin kysely, jossa tiedusteltiin, mikä on alueesi tärkein kehittämiskohde. Vastauksia saatiin 99 ja niistä 65% tuli maaseudulla asuvilta.

–Eniten puhutti joukkoliikenne. Se nousi esille yhteisenä asiana niin kaupungissa kuin maaseudullakin asuvilla, kertoo Paakkunainen.

Muita kyselyn vastauksissa esille nousseita asioita olivat mm. kyläkoulut, kunnan palvelut, Lohjanjärvi rantoineen, lähiliikuntapaikat, Lohjan keskustan elinvoima sekä ajankohtaiset aiheet, kuten Sammatin kievarin kohtalo, junien aiheuttama tärinä sekä suunnitelmat Tunnin junasta.

SMS