Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-26 semmoisena kuin kaupunginhallitus oli esittänyt.

Kaupunginhallitus oli tehnyt kaupunginjohtaja Pasi Perämäen alkuperäiseen esitykseen neljä muutosta. 350 euron kesäseteli myönnetään jokaiselle 15-18-vuotiaalle, joka löytää itselleen vähintään kuukaudeksi työpaikan touko-elokuun välisenä aikana. Setelin arvo maksetaan työnantajalle. Aikaisemmin 35 kesäseteliä on arvottu hakijoiden kesken.
Kaupungin ulkopuolisten kulttuurialan toimijoiden määrärahaa korotettiin 50 000 eurolla, Rausjärven metsäalueet päätettiin liittää METSO-metsiensuojeluohjelmaan, ja maksullisesta pysäköinnistä aiotaan luopua ensi vuoden aikana ja siirtyä kiekkopysäköintiin, josta voi kertyä sakkotuloja.

Perusteellisesti puitu

Ensi vuonna kaupungin toimintatuotoiksi arvioidaan 87,5 miljoonaa euroa ja -kuluiksi 205,1 miljoonaa. Verotuloja ennakoidaan kertyvän 107,3 ja valtionosuuksia 28,8 miljoonaa, ja vuosikatteeksi muodostuu 18,3 miljoonaa. 17,5 miljoonan poistojen jälkeen tilikauden tulos jää 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi.
Tuloveroprosentti nousee teknisen pyöristyksen takia 7,86:sta 7,9:ään.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jussi Patinen (kok) piti talousarviota perusteellisesti puituna. Kokoomus olisi halunnut kaupunginhallituksessa lisätä Liikuntakeskukselle 95 000 euron määrärahan Tennarin huolto- ja ylläpitokustannuksiin, mutta koska inflaatioprosentti on jäämässä arvioitua selvästi pienemmäksi, Liikuntakeskus selviytyy Patisen mukaan perusavustuksensa turvin.
– Kaupunginhallituksen taloustyöryhmä seuraa jatkuvasti kaupungin taloustilannetta. Esimerkiksi vanhoista kouluista ja sotekiinteistöistä luopuminen on mahdollista, kun palvelutarvetta ei enää ole, Patinen lisäsi.

Huolia ja toiveita lähivuosille

Sosialidemokraattien Taina Lackman esitti pidättäytymistä lisähenkilöstön palkkaamisesta varhaiskasvatuksen vakansseja lukuun ottamatta.
Perussuomalaisten Jukka Sassi suhtautui lainanottoon varauksellisesti korkeiden korkojen aikana.
– Ei leikkausten tekeminen kuitenkaan vaikeaa ole, jos siihen joudutaan, hän arvioi.
Vihreiden Laura Skaffarin mukaan ilman henkilöstöä ei synny palvelujakaan.
– Kun maailma muuttuu, on tarvittaessa voitava muuttaa myös työntekijöiden toimenkuvia.
Keskustan Lotta Paakkunaista askarruttivat talouden pitkän aikavälin vaikutukset. Hän korosti ennaltaehkäisyn tärkeyttä ja muistutti maaseudun tarjoamista mahdollisuuksista.
Vasemmistoliiton Birgit Aittakumpu halusi myös satsata lapsiin ja nuoriin ja iloitsi kulttuurimäärärahan nostosta.
Meidän Lohjan Hannele Maittila oli huolissaan kaupungin väkiluvun laskusta ja ennen kaikkea Lempolaan kaavailtujen investointien hinnasta.
– Olemmeko myös ainoa kunta, joka jakaa yritystukea talousarviomäärärahoista, hän kysyi.
Kristillisdemokraattien Merja Eräpolun mukaan kaupunki ei voi lähivuosina enää rakentaa tai edes korjata kaikkea tarpeellista, vaan on tehtävä valintoja.
-Esimerkiksi Neidonkeitaan uudistamiselle 2026 emme ainakaan vielä anna siunausta.

Parkkiautomaatit poistuvat

Muutamasta kohdasta jouduttiin kuitenkin äänestämään. Rkp:n Heidi Himmanen esitti Heikki Linnavirran (kd), Heli Kurimon ja Laura Skaffarin (vihr.) kannattamana, että maksullista pysäköintiä jatkettaisiin, mutta kaupunginhallituksen pohjaesitys voitti äänin 30-21.
Himmanen esitti myös Heli Kurimon kannattamana, ettei ruotsinkielisten koulujen yhdistämistä Källhagenin kouluun toteutettaisi. Pohjaesitys voitti äänin 37-14.
Vihreiden Jani Méling esitti Lotta Paakkunaisen (kesk.), Heli Kurimon, Satu Nybäckin ja Laura Skaffarin (vihr.) kannattamana, että hankerahoituksella tämän vuoden loppuun asti palkattujen kolmen koulunuorisotyöntekijän palkkausta jatkettaisiin vuodeksi, ja että lisäksi palkattaisiin kolme uutta.
Kummastakin kohdasta äänestettiin erikseen. Ensimmäinen hävisi 29-22 ja toinen 34-17.

Joukkoliikenteen ELY-malli sai kiitoksia

Vuoden 2024 talousarvioon varataan myös 250 000 euron lisämääräraha joukkoliikennepalvelujen kehittämiseen.
Lohjan joukkoliikennepalveluja aiotaan tuottaa 2024 kesäkuun alusta ELY-vetoisesti, lukuun ottamatta Virkkala-Lohja-Helsinki-reittiä, joka jää markkinaehtoiseksi. Tavoitteena on yhtenäistää alueen joukkoliikennettä ja parantaa sen saavutettavuutta ja luotettavuutta.
Malli sai kehuja ennen kaikkea Taina Lackmanilta ja Jukka Sassilta.
 – Aikaisemmin liikennöinti on Lohjalla rakentunut pitkälti koululaisvuorojen varaan, mutta nyt on luvassa merkittävä parannus: vuoroja tulee lisää ja vuorovälit tihenevät. Luotetaan siihen, että tämä saa lohjalaiset nousemaan kyytiin nykyistäkin runsaammin joukoin, Lackman hehkutti.

Arvovalintoja

Lohja sai vuonna 2022 pysäköinnistä mittarituloina 77 866 euroa ja virhemaksuina 140 877 euroa. Pysäköinninvalvonnan yhteenlaskettu nettotuotto oli 119 906 euroa. Ensi vuonna mittaritulot ovat jäämässä pois, ja virhemaksujen määrää on vaikea arvioida, koska perusteet muuttuvat.

Maksut ovat herättäneet joissakuissa kiukkua. Mutta Lohjan keskustassa on niin paljon maksutonta pysäköintitilaa, että 100-150 metrin kävelemisellä pääsee mihin liikkeeseen tahansa.
Liikunnan puutetta pidetään isona kansanterveydellisenä ja -taloudellisena uhkana. Ongelmaa ei taklata uusilla liikuntahalleilla vaan arki- ja hyötyliikunnan kuten kävelyn ja pyöräilyn lisäämisellä. Kaupunginvaltuusto torppasi myös aloitteen kaupungin työntekijöille tarjottavista työsuhdepolkupyöristä kustannuksiin vedoten.

Nuorison pahoinvointi puhuttaa. Ongelma ilmenee muun muassa koulukiusaamisena, jota on Lohjallakin koettu runsaasti. Tänä vuonna kaupungilla on ollut hankerahoituksen turvin kolme koulunuorisotyöntekijää, joiden toiminnasta on kouluhyvinvoinnin erityisasiantuntijan mukaan hyviä kokemuksia. Heidän työsuhteensa päättyy vuodenvaihteessa. Nykyisillä pysäköintituloilla ainakin joku olisi voitu vakinaistaa.

Samalla hintalapulla saa erilaisia päätöksiä. On tehty arvovalintoja.


JP