Lohjan lokakuinen valtuusto oli päätöksissään niin yksimielinen, että puheenjohtaja Joona Räsänen (sd) paukutteli kokouksen loppuun 37 minuutissa.

Mutta muutamat päätökset puhuttivat.

Työ- ja elinkeinopalvelut siirtyvät kuntien kontolle vuoden 2025 alussa. Lohja ja Karkkila ovat muodostamassa yhteistä työllisyysaluetta.

Kunta voisi järjestää työvoimapalvelut itsenäisesti, jos työvoiman määrä on vähintään 20 000. Lohjan työvoimapohja on hiukan yli 21 000, mutta Karkkilan vajaa 4000, mikä sai Riikka Slunga-Poutsalon (ps) epäilemään yhteistyön mielekkyyttä.

– Luulenpa, että tähän palataan vielä, hän vihjasi, muttei tehnyt muutosesitystä, joten valtuusto päätti solmia yhteistyösopimuksen julkisten työvoimapalvelujen järjestämisestä Karkkilan kanssa ja hyväksyä samalla TE-palveluiden järjestämissuunnitelman.

Järnefeltille ja Tennarille lisää rahaa

Heidi Himmanen toivotti hartaasti odotetun Järnefeltin liikuntahallin tervetulleeksi.
Heidi Himmanen toivotti hartaasti odotetun Järnefeltin liikuntahallin tervetulleeksi.

Valtuusto päätti myöntää Järnefeltin liikuntahallin saneeraukseen ja laajentamiseen 1 274 800 euron lisämäärärahan, jolloin hankkeen kokonaismääräraha nousi 6 344 800 euroon. Tennarin liikuntatilojen investointihankkeelle myönnettiin puolestaan 4 500 000 euroa lisää. Kokonaismääräraha on 8 300 000 euroa.

Lotta Paakkunainen muistutti keskustan ryhmäpuheenvuorossa useista aikaisemmista hankkeista, jotka olivat viivästyneet, ja joiden kustannukset olivat karanneet. Hän peräänkuulutti viranhaltijoilta vastaisuudessa huolellisempaa arviointia.

– Aina eivät raaka-aineiden ja materiaalin hintojen korotukset ole olleet yhtä ilmiselviä syitä kuin nyt. Valitettavasti vaikuttaa, että rakentajat käyttävät julkista sektoria röyhkeästi hyväkseen. Siksi kaupungin pitäisi olla entistä tarkempi, kun se määrittelee rakentamisen ja korjausrakentamisen tarpeita.
Heidi Himmanen toi RKP:n ryhmäpuheenvuorossa myös esiin kansalaisten huolen remontin viivästymisestä.

– Olemme kuulleet positiivista palautetta liikunnanopettajien luovuudesta, ja tilapäisesti on myös mahdollistettu muiden alueiden liikuntatilojen käyttö Järnefeltin oppilaille. Mutta nyt pitää satsata Virkkalan suomenkielisiin kouluihin ja päiväkoteihin eli lapsiin ja nuoriin. Odotamme innolla uutta hienoa liikuntahallia Virkkalaan.

Valtuusto päätti valita Järnefeltin kokonaisurakan suorittajaksi Ojarannan Rakennus Oy:n, jonka tarjous 5 744 800 euroa oli neljästä tarjouksesta edullisin.

Huolta lasten ja perheiden puolesta

Esittelyssä oli myös nippu kuntalais- ja valtuustoaloitteita, jotka merkittiin loppuun käsitellyiksi.
Lohjan alueiden johtokunnan aloitteessa olisi haluttu saada toisen asteen opiskelijat koulukuljetusten piiriin. Kaupunki esittää oppilaitosten alkamisaikojen ja joukkoliikenteen vuorojen ohjaamista yhteensopiviksi.

Vuonna 2020 jätetty valtuustoaloite lasten ja nuorten päihdehaittojen ehkäisemiseksi on edennyt strategialuonnoksen hyväksymiseen. Myös valtuustoaloite Lapsen oikeuksien viikon näkyvyydestä on toteutumassa, ja kaupungintalolla liputetaan ”Lapsiystävällinen kunta -lipuilla. Valtuustoaloite kouluväkivallan ja -kiusaamisen kitkemiseksi ja ehkäisemiseksi on palautettu eri luottamuselimissä kahdesti uudelleen valmisteluun, mutta sitä käsiteltäessä viranhaltijat ovat vedonneet jo meneillään oleviin ohjelmiin ja suunnitelmiin.

Ana Maria Gutierrez Sorainen (ML) niputti edellä mainitut aloitteet yhteen ja kaipasi puuttumista konkreettisiin epäkohtiin.

– Syyllistämisen sijasta pitäisi edistää lapsiperheiden hyvinvointia ja auttaa perheitä vanhemmuudesta suoriutumisessa. Samalla voidaan laittaa lippuja liehumaan ja muistuttaa päättäjiä tärkeistä asioista.
Jukka Uhlgren (ML) muistutti, että kiusaamista tapahtuu kaikilla yhteiskunnan tasoilla, ei vain kouluissa.

– Kiusaaminen on myös turhan lievä ja sievistelevä sana – sen sijaan pitäisi puhua suoraan väkivallasta, hän painotti.

Hidasteita, asuntomessuja ja Saukkolan nuorisotilat

Valtuutetut jättivät tavan mukaan uusia aloitteita. Lohjan perussuomalainen valtuustoryhmä esitti, että kaupunki ryhtyisi selvittämään mahdollisuuksia parantaa tasoristeysten liikenneturvallisuutta. Aloitteen jättänyt Janne Turunen mainitsi, että tasoristeysten eteen voitaisiin asentaa hidasteita.

– Hidasteen ei tarvitsisi olla korkea töyssy, vaan jonkinlainenen tärinäraita. Myös liikennemerkein tehty ennakkovaroitus saattaisi riittää huomion herättämiseksi.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä pyysi aloitteessaan selvitystä, voitaisiinko tulevaisuudessa saada asuntomessuja ”Tunnin junan” alueelle Lohjalla.

– Se olisi ensimmäinen kerta, kun asuntomessut ottaisivat huomioon liikenneyhteydet pääkaupunkiseudulle, Matti Pajuoja huomautti.

Meidän Lohja jätti aloitteen nuorisotilan palauttamisesta Saukkolaan. Meidän Lohjan neljän valtuutetun lisäksi aloitteen oli allekirjoittanut 12 muuta valtuutettua.

– Kuntosali, nuorisotila ja kyläyhdistyksen skeittiramppi keskellä Saukkolaa ovat nuorisolle luontevia paikkoja kokoontua, Hannele Maittila perusteli.

JP