Lohjan Yrittäjät ry ja Lohjan kaupunki ovat solmineet uuden elinvoimalupauksen, joka allekirjoitettiin 15.9. Luksian Campus Cafessa. Yrittäjiä edusti puheenjohtaja Pasi Hotti ja kaupunkia kaupunginjohtaja Pasi Perämäki, kaupunkirakennejohtaja Pekka Puistosalo, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Joona Räsänen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jussi Patinen.
– Yrittäjien puolesta odotamme, että lupaus ylläpitää kaupungin ja yrittäjien välistä vuoropuhelua, edistää yrittäjäystävällistä ilmapiiriä ja vahvistaa Lohjan veto- ja pitovoimaa, Pasi Hotti mainitsi.
Hänen mukaansa konkreettisina esimerkkeinä olisivat yrittäjien kuuleminen kaavoituksen, katusuunnittelun ja lupaprosessien yhteydessä sekä paikallisten yritysten paremmat osallistumismahdollisuudet kaupungin hankintojen kilpailutuksiin.
– Lohjalla toteutetaan jo yritysvaikutusten arviointia maankäytön ja kaavoituksen suunnittelussa. Suomen Yrittäjät tekee myös joka toinen vuosi jäsenkyselyn, jonka myötä kunnat pisteytetään. Lohja ei ole aina pärjännyt tässä kovin hyvin, mutta aktiivisella yhteydenpidolla saamme tässäkin nostettua pisteitämme, Hotti puntaroi.
Joona Räsänen pitää myös yrittäjien ja kaupungin vuoropuhelua tärkeänä.
– Lähitulevaisuudessa sillä on vielä suurempi merkitys, kun aikaisemmin Novagon hallinnoimat yrityspalvelut siirtyvät ensi vuonna Lohjan omaan organisaatioon ja TE-palvelut vuoden 2025 alussa. Koetetaan pitää myös ruohonjuuritaso mukana, hän muistuttaa.
JP

Lohjan elinvoimalupausta olivat vahvistamassa vasemmalta Joona Räsänen, Pasi Perämäki, Jussi Patinen, Pasi Hotti ja Pekka Puistosalo.
Lohjan elinvoimalupausta olivat vahvistamassa vasemmalta Joona Räsänen, Pasi Perämäki, Jussi Patinen, Pasi Hotti ja Pekka Puistosalo.