Tämä kesä on Lohjalla pyöräilyn kesä: Lohjalla tapahtuu nyt paljon pyöräilyn edistämisen saralla. Lohjan kaupungin ja Liikuntakeskuksen yhteisenä tavoitteena on, että Lohja nousee Suomen parhaaksi pyöräilykaupungiksi vuonna 2021.

Lohjasta Suomen paras pyöräilykaupunki -hankkeen tavoitteena on kaupunkilaisten hyvinvoinnin parantaminen, pyöräilyn suosion kasvattaminen arkimatkoilla sekä pyöräilyn infrastruktuurin kehittäminen pyörätieverkostoa ja pyörien säilytysmahdollisuuksia kohentamalla. Tämän lisäksi Lohjalla satsataan vahvasti harrastepyöräilyyn ja pyöräilymatkailuun.

Yleisötilaisuus pyöräilyn edistämisohjelmasta järjestetään syyskuussa

Suomen paras pyöräilykaupunki 2021 -hankkeen puitteissa on perustettu pyöräilyn edistämistyöryhmä pohtimaan pyöräilyn suosion kasvattamista ja pyöräilyolosuhteiden parantamista Lohjalla. Pyöräilyn edistämisohjelmaa laativa työryhmä koostuu kaupungin, Lohjan Liikuntakeskuksen ja paikallisten pyöräilyseurojen edustajista. Edistämisohjelman teko aloitettiin keväällä ja asiaa on tarkoitus käsitellä vuoden mittaan siten, että pyöräilyn edistämistoimenpiteitä saadaan näkyvästi vuoden 2019 budjettiin.

Pyöräilyn edistämisohjelman luonnosta esitellään lohjalaisille keskiviikkona 5. syyskuuta kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, joka järjestetään pääkirjaston Järnefelt-salissa klo 17:30. ”Tilaisuudessa lohjalaiset pääsevät tutustumaan pyöräilyn edistämisohjelman luonnokseen ja kommentoimaan sitä”, Liikuntakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Vienonen kertoo ja toivottaa kaikki pyöräilystä kiinnostuneet lämpimästi tervetulleiksi tilaisuuteen.

Lohjan liikenneturvallisuustyöryhmä tukee kävelyn ja pyöräilyn edistämistä

Lohjalla toimii myös poikkihallinnollinen kaupungin, ELY-keskuksen, Poliisilaitoksen, Autoliiton ja A-Katsastuksen yhteinen liikenneturvallisuustyöryhmä, jonka yhtenä keskeisenä tehtävänä on edistää pyöräilyä Lohjalla. Työryhmän toiminnassa painopiste on liikennekasvatuksessa ja viestinnässä.

”Toukokuussa työryhmä koordinoi valtakunnallisen pyöräilyviikon Pyörällä töihin ja Pyörällä kouluun -tempauksia, joiden yhteydessä kerättiin pyöräilijöiltä palautetta ja toiveita pyöräilyolosuhteista Lohjalla. Tällä hetkellä työryhmässä suunnitellaan muun muassa Lohjan osallistumista syyskuussa (16.9.–22.9.) vietettävän Euroopan liikkujan viikkoon”, kertoo suunnittelija Esa Rantala.

Kesä tuo seitsemän kilometriä uutta pyörätietä

Kesäaikaan kaupunkilaiset näkevät, kuinka Lohjan kaupunki kehittää pyörätieverkostoaan aktiivisesti. Kaupungin suunnitteluinsinööri Timo Mäkinen kertoo, että tänä kesänä upouutta pyörätietä syntyy yhteensä noin seitsemän kilometriä. Pisin yhtenäinen uusi pyörätie rakentuu neljän kilometrin matkalle Gunnarlan ja Tynninharjun välille, minkä lisäksi uutta pyörätietä rakennetaan Nummen keskustaan ja Routiontielle.

Viime kesänä saatiin iloita Kisakallion uuden pyörätieyhteyden valmistumisesta: Lohjalta pääsee nyt lähes yhtenäistä pyörätietä pitkin Kisakallioon ja Karnaistenkorven luontopolulle.

Liikkuva koulu on myös pyöräilevä koulu

Lohjasta Suomen paras pyöräilykaupunki -hankkeen yhtenä tavoitteena on tukea ja kannusta koulumatkapyöräilyä esimerkiksi mahdollistamalla pyörien asianmukainen säilytys koulukiinteistöjen yhteydessä.

Loistavana pyöräilyn edistämisen esimerkkinä toimii Nummen yhtenäiskoulu, joka vastikään hankki koululle oppilaiden käyttöön kahdeksan polkupyörää. Liikkuva koulu -ohjelmaan kuuluvan Nummen yhtenäiskoulun rehtori Liisa Jääskeläinen kertoo, että hankinnalla haluttiin antaa myös koulukuljetuksella kulkeville oppilaille mahdollisuus pyöräilyyn esimerkiksi biologian ja maantiedon maastoretkillä.

Kilometrikisa on hyvä keino haastaa työ- ja harrastusyhteisöt pyöräilemään

Lohjan kaupunki kannustaa omia työntekijöitään arki- ja työmatkapyöräilyyn. Loher (Lohjan Energiahuolto Oy) on lahjoittanut kaupungin työntekijöiden käyttöön kaksi sähköavusteista pyörää työpäivän aikana tehtäviin matkoihin.

Tänä kesänä kaupungin työntekijöillä on myös ensimmäistä kertaa oma joukkue Kilometrikisassa, joka on Pyöräilykuntien verkosto ry:n ja Suomi Pyöräilee -kampanjan järjestämä kaikenlaisille joukkueille avoin pyöräilykilpailu. 1.5.–22.9.2018 käytävässä kisassa osallistujat kirjaavat ylös pyöräilemänsä kilometrit kilpailun nettisivustolle, ja joukkueen sijoitus riippuu jäsenten yhteenlasketuista pyöräilykilometreistä.

Lohjan kaupunki haastaa myös kaikki kuntalaiset perustamaan omia joukkueitaan Kilometrikisaan! Kaikki kotikunnakseen Lohjan ilmoittaneet osallistujat polkevat joukkueestaan riippumatta kilometrejä automaattisesti myös Lohjalle kilpailun kuntasarjassa. Tällä hetkellä Lohja on Kilometrikisan kuntasarjassa sijalla 122, joten matkaa reippaimpien pyöräilykuntien joukkoon on vielä poljettavana. Joukkueen voi perustaa kesken kisakautta ja kilometrit kirjata takautuvasti, joten kaikki mukaan! Lisätietoa Kilometrikisasta: www.kilometrikisa.fi.

Pyöräilyä lisää erityisesti lyhyille arkimatkoille

Pyöräilyn edistäminen on tärkeää Lohjalle Hinku-kaupunkina, joka pyrkii vähentämään merkittävästi alueen kasvihuonekaasupäästöjä. Viimeisimmän henkilöliikennetutkimuksen mukaan suomalaiset kulkevat autolla suurimman osan lyhyistä, 2–5 kilometriä pitkistä matkoista, jotka soveltuisivat erityisen hyvin pyörällä kuljettaviksi.

Lohjalla pyritäänkin nyt aktiivisesti kasvattamaan pyörällä tehtyjen matkojen osuutta arkiliikenteessä. ”Tämä on järkevää paitsi kaupunkilaisten terveyden ja hyvinvoinnin lisäämisen myös kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen kannalta”, toteaa Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hankkeen koordinaattori Jenna Kotilehto.