Kuvataidekoulujen liitto ry:n hallitus on nimennyt vuonna 2022 Kuvataidekoulujen liiton kunniajäseneksi sekä valinnut vuoden kuvataidekasvattajaksi 2022 Lohjanseudun kuvataidekoulun rehtori, TaM Marketta Urpo-Koskisen. Kunniajäseneksi voidaan valita erittäin ansioitunut henkilö ja kunniajäsenyyksiä nimetään harvoin, Kuvataidekoulujen liiton 40-vuotisen historian aikana vain muutamia kertoja aiemmin.

Vuoden kuvataidekasvattaja valitaan vuosittain ja tällä kertaa perusteluina valinnalle olivat paikallinen vaikuttavuus ja Urpo-Koskisen pitkäaikainen toiminta. Lohjalainen lastenkulttuuri on kehittynyt rikkaaksi ja verkostoitunut Urpo-Koskisen innostuneen ja pitkäjänteisen panoksen ansiosta. Kunniajäsen ja vuoden kuvataidekasvattaja 2022 -kunniamaininta julkistettiin 24.11. Kuvataidekoulujen liiton syyspäivillä Forssassa.

Pitkä ura lastenkulttuurin eteen

Marketta Urpo-Koskinen on toiminut Lohjanseudun kuvataidekoulun rehtorina koulun perustamisesta 1985 lähtien sekä Kuvataidekoulujen liiton hallituksessa yli 25 vuotta. Kuvataidekoulujen liiton hallituksessa Urpo-Koskinen on toiminut puheenjohtajana ja jäsenenä osallistuen aktiivisesti valtakunnalliseen kuvataidekoulujen kehittämiseen ja uudistamiseen.

Urpo-Koskisen sydäntä lähellä on aina ollut yhteistyö paikallisten kulttuuritoimijoiden ja taiteen perusopetuksen oppilaitosten kesken. Voidaankin sanoa, että lohjalainen lastenkulttuuri on kehittynyt rikkaaksi ja verkostoitunut Urpo-Koskisen innostuneen ja pitkäjänteisen panoksen ansiosta. Hänen työnsä on tunnustettu ja palkittu usealta taholta Lohjalla (Lohjan kaupungin kulttuuripalkinto, Lohjan Zonta naisten Naisen teko -palkinto, Lohjan Vuoden Lauri -tunnustus). Lohjanseudun kuvataidekoulu on Urpo-Koskisen johdolla ollut käynnistämässä lukuisia tapahtumia ja projekteja, joista pitkäikäisimpänä mainittakoon Lasten kulttuuritapahtuma, jota on järjestetty jo neljänä vuosikymmenenä.

Urpo-Koskinen on osallistunut aktiivisesti valtakunnallisiin ja kansainvälisiin taidekasvatushankkeisiin sekä näyttelyihin. Näistä esimerkkinä InSEAn Taidenavigaattorit 2 kaupunkitaidehanke, jonka tuloksia hän on esitellyt Melbournessa ja Riikassa. Lisäksi hän kirjoittaa taiteesta ja taidekasvatuksesta ja on toiminut Stylus-lehden toimituskunnassa.

Rehtorityön ohella Urpo-Koskinen on luonut omaa monitaiteista taiteellista uraa ja innostuu yhä uusista aluevaltauksista. Hän on osallistunut yhteisnäyttelyihin, pitänyt yksityisnäyttelyitä ja työskennellyt taiteilijaresidensseissä ja on Länsi-Uudenmaan taiteilijaseuran jäsen. Monipuolisen ja mittavan taidetoiminnan rinnalle Urpo-Koskinen on juuri aloittanut käsityötaiteen perusopinnot.

Marketta Urpo-Koskinen

Kuvataidekoulu uusiin tiloihin

Lohjanseudun kuvataidekoulu pääsi syksyllä 2021 aloittamaan opetuksen Lohjan kulttuurikampuksen sydämessä, kaupungin rakennuttamassa uudessa monitoimijatalossa eli Laurentius-talossa. Pysyvä ratkaisu oli pitkäaikainen haave yksityisen kuvataidekoulun useiden muuttojen ja jatkuvien tilakysymysten jälkeen. Muutto toteutui Urpo-Koskisen sinnikkyyden ja voimakkaan tahtotilan ansiosta. Hän itse kuvaa prosessia näin.

–Nyt olen todella onnellinen, että koulu on osa uutta Laurentius-taloa, toimimme keskellä Lohjaa hyvissä tiloissa ja suuri muutto on niin fyysisesti kuin myös henkisesti onnistunut. Oli varsin vaativaa viedä noin viisi vuotta kestänyt prosessi läpi ja ottaa vastuu, että toiminta monitoimijatalossa on oikea ratkaisu koulun tulevaisuuden kannalta. Prosessi jatkuu, toiminta saa uusia ulottuvuuksia, opettajat vaikuttavat innostuneilta ja tyytyväisiltä ja aina on onneksi parannettavaa. Koulu ei ole jymähtänyt, olemme liikkeessä!

Kunniajäseniä nimettiin Kuvataidekoulujen liiton Syyspäivillä 24.-25.11. Forssassa yhteensä neljä. Marketta Urpo-Koskisen lisäksi kunniajäseniksi nimettiin Hämeenlinnan Aimokoulun rehtori Pekka Lehtimäki, Jyväskylän kansalaisopiston apulaisrehtori Klaus Savolainen sekä rehtori emerita Pirjo Tienhaara (Olsson).