Tiesitkö, että

  • Maailmassa kuolee lähes 47 000 naista vaarallisen abortin seurauksena vuosittain.
  • Yli 40 prosenttia suomalaisista naisista on joutunut miehen tekemän fyysisen tai seksuaalisen väkivallan tai uhkailun kohteeksi 15 vuotta täytettyään.
  • Yli 50 prosentilla kaupungeissa asuvista naisista ja tytöistä puuttuu vähintään yksi seuraavista: puhdas vesi, tarpeelliset käymälä- ja peseytymistilat, kunnollinen asunto ja riittävä elintila.
  • Naisten ansiot ovat Suomessa keskimäärin 16 prosenttia miesten ansioita pienemmät. Maailmanlaajuisesti palkkaero on 22 prosenttia.
  • Naisten osuus kansanedustajista on maailmanlaajuisesti vain noin neljännes.

Eletään vuotta 2024 ja sukupuolten välinen tasa-arvo on edennyt melkoisesti niistä päivistä kun kansainvälinen naistenpäivä sai alkunsa. YK:n julistamaa kansainvälistä naistenpäivää vietettiin ensimmäisen kerran maaliskuun 8. päivänä vuonna 1975. Mutta sen pohja luotiin jo paljon ennen sitä. Kansainvälisen naistenpäivän perusta luotiin helmikuussa 1909, jolloin Yhdysvalloissa järjestettiin ”Naisten päivä” vastauksena New Yorkin tekstiilityöläisten laajamittaisiin lakkoihin. Niissä vaadittiin naisille korkeampaa palkkaa, lyhyempää työaikaa, parempia työolosuhteita ja äänioikeutta.

Mutta jos asiat ovat edenneet jo pitkälle, miksi tätä päivää edelleen vietetään? Tämän sivun oikeassa yläreunassa on keltaisella taustalla luetultu tilastoja tämän hetkisestä maailmasta, missä elämme. Se kertoo karua kieltään siitä, että aivan kaikkialla tällä maapallolla, eikä edes täällä Suomessa, ole naisilla hyvät oltavat vielä tänäkään päivänä. Se, että tasa-arvo on lisääntynyt arjessa ja työmaailmassa, ei tarkoita sitä, että naistenpäivä olisi menettänyt merkityksensä.

Sukupuolen merkitys nykymaailmassa

Yhä nykyäänkin on suuri merkitys ihmisen elämässä sillä, mikä hänen sukupuolensa on. Se ohjaa meitä koulutuksessa ja ammatinvalinnassa, ja osassa maailmaa se estää jopa kouluttautumisen.

Sukupuolen merkitys yhteiskunnallisissa rakenteissa on edelleen merkittävä. Se näkyy esimerkiksi palkkaeroissa, johtotehtävien sukupuolijakaumassa ja mediassa esitettyjen sukupuoliroolien kautta. Sukupuolten välinen tasa-arvo on ollut pitkään keskeinen teema yhteiskunnallisessa keskustelussa ja lainsäädännössä.

Kulttuuriset näkökulmat sukupuoleen ovat myös muuttuneet. Elokuvat, kirjallisuus ja taide heijastavat yhä enemmän sukupuolen monimuotoisuutta ja tuovat esille aiemmin marginaalisina pidettyjä näkökulmia. Tämä näkyy esimerkiksi sukupuolivähemmistöjen näkyvyyden lisääntymisenä mediassa.

Työelämässä sukupuolen merkitys on edelleen merkittävä, mutta se on muuttumassa. Sukupuolten välinen palkkaero on yksi selkeä esimerkki sukupuoleen liittyvästä epätasa-arvosta. Kuitenkin, yhä useammat organisaatiot pyrkivät edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja moninaisuutta työpaikalla.

Johtotehtävissä olevien naisten määrä on kasvanut, mutta edelleen on aloja, joilla naiset tai muut sukupuolivähemmistöt ovat aliedustettuina. Työpaikkojen tasa-arvopolitiikat ja -koulutukset ovat keinoja, joilla pyritään purkamaan sukupuoleen liittyviä ennakkoluuloja ja esteitä.

Erilaiset tavat maailmalla

Italiassa maaliskuun 8. päivänä naisille annetaan perinteisesti pienistä keltaisista mimosan kukista koottuja kimppuja. Mimosa on Italiassa naistenpäivän symboli, ja se edustaa myös naisten vahvuutta.
Suomessa naistenpäivää juhlitaan pääasiassa antamalla kukkia naisille. Tulppaanien myynti nousee huippuunsa aina naistenpäivän aikaan.
Romaniassa annetaan kukkia ja kortteja erityisesti äideille ja isoäideille, ja päivä muistuttaakin meidän äitienpäiväämme.

Suomi ja tasa-arvo

Suomi on monessa sukupuolten tasa-arvoa tarkasteltavassa kansainvälisessä vertailussa kärjen tuntumassa. Vertailujen mukaan Suomessa naisia kohdellaan työelämässä 4. tasa-arvoisimmin, valta on jakautunut sukupuolille 3. tasa-arvoisimmin, ja Suomi on yleisesti maailman 3. paras maa olla nainen

Miten sinä huomioit ensi viikon naistenpäivän arjessasi?

KO