Tänään: 17.07.2024

Päätoimittaja

Millainen on hiilijalanjälkeni? – Tarkista laskurista valintojesi vaikutukset

Tämä kevät on osoittanut, että pystymme tekemään nopeasti isoja muutoksia arkeemme, jos haluamme ja jos saamme selkeät ohjeet. Samanlaista määrätietoisuutta tarvitaan ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Marttaliitto ja Takuusäätiö kannustavat kuluttajia tekemään hiilijalanjälkeä pienentäviä valintoja, ja päättäjiä suuntaamaan elvytystä hiilineutraalisuutta edistäviin toimiin.

Korona-aikana kuluttaminen on vähentynyt, kun ihmiset ovat pysytelleet kotona, poissa palvelujen parista. Kuluttamisen mahdollisuuksia on kuitenkin ollut yllin kyllin, ostosten teko on vain painottunut verkkoon.

Marttaliitto ja Takuusäätiö ovat julkaisseet hiilijalanjälkilaskurin, jonka avulla jokainen voi tutkia, kuinka päivittäiset kulutusvalinnat vaikuttavat jäljen kokoon. Laskurin lisäksi saatavilla on infografiikkaa, joka kuvaa erilaisten perheiden hiilijalanjälkeä kohtuullisen viitebudjetin mukaisella kulutuksella.

Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki on 10 tonnia vuodessa. Globaalisti kestävä taso on noin yksi tonni vuodessa. Kohtuullisuus kulutuksessa on tehokas keino pitää yksilön hiilijalanjälki pienenä. Jäljen kokoon vaikuttaa merkittävästi se, minkä verran kuluttajalla on tuloja käytettävänään. Pienituloisen hiilijalanjälki on merkittävästi pienempi kuin keskituloisen. Takuusäätiön ja Marttaliiton teettämien laskelmien perusteella kohtuullisella minimikulutuksella elävän henkilön hiilijalanjälki voi olla noin puolet keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä.

Ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan yksilöitä, kotitalouksia ja koko yhteiskuntaa. Yhteiskunnan rakenteita on muutettava sellaisiksi, että ne kannustavat vähähiilisyyteen. Vastuu tästä on erityisesti poliittisilla päättäjillä ja yrityksillä. On välttämätöntä, että talouden elvyttämistä suunnataan ilmastonmuutosta hillitseviin hankkeisiin, esimerkiksi rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. Elvytysrahoja tulee käyttää niin, että saadaan aikaan rakenteellisia, hiilineutraalisuutta tukevia uudistuksia.

Laskuri löytyy: www.martat.fi/hiilijalanjalkilaskuri