Muovi on yksi nykypäivän yleisimmistä pientavaran valmistusmateriaaleista: Pakkaukset, kotelot, sähkölaitteen kuoret ja jopa kokonaiset tuotteet saattavat olla täysin muovista valmistettuja. Muovi huolettaa monia, sillä siitä syntyy suuret määrät jätettä joka päätyy kaatopaikalle. Näin ollen ympäristöhuolista johtuen on puhuttu jopa muovin kokonaan korvaamisesta ympäristöystävällisemmillä materiaaleilla.

Asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen kuin voisi helposti kuvitella. Muovia on tusinoittain eri tyyppejä, ja sana muovi onkin vain yleisnimitys synteettisille tai puolisynteettisille hiili- tai hiili-piiatomien pitkistä molekyyliketjuista eli polymeereistä koostuville materiaaleille. Muovia voi siis valmistaa monella eri tavalla satoihin eri tarkoituksiin.

Muovijäte on joiltain osin kelvotonta kierrätykseen, mutta suuri osa on mahdollista uusiokäyttää muovin tyypistä riippuen. Nykyään on jopa maatuvia muovityyppejä, vaikkakin niitä käytetään vielä toistaiseksi varsin vähän.

Muovi ei siis ole ympäristöhaitta, kun se lajitellaan ja käsitellään oikeaoppisesti. Muovin tyypistä riippuen sen voi polttaa. Osa saattaa vapauttaa haitallisia pienhiukkasia ja jopa myrkyllisiä kemikaaleja palaessaan. Osan muoveista voi kierrättää lähes täysin, kun taas osa menettää käyttökelpoisuutensa jätteisiin päädyttyään. Tästä johtuen olisi hyvä lajitella kaikki muovijäte huolellisesti ja yksinkertaistaa niiden tunnistamista: Pakkauksiin voisi esimerkiksi merkitä selvästi, millä tavoin muovin saa poistaa käytöstä, jotta jokaisen kuluttajan olisi helpompi lajitella jätteet itse.

Muovi on kuitenkin monipuolinen, taloudellinen ja toimiva materiaali. Se voi tarvittaessa olla kovaa ja muovautumatonta, kuten monissa ruokapakkauksissa, tai se voi olla pehmeää ja venyvää, kuten esimerkiksi muovikasseissa. Sen käyttöikää niin ikään voidaan pidentää tai lyhentää valmistusmateriaaleista ja tavasta riippuen monta vuotta kestävästä kestomuovista aina nopeasti biohajoavaan muoviin. Näin ollen vaihtoehtoiset materiaalit eivät ole välttämättä tarpeellisia edes ympäristön kannalta, jos vain muovin valmistustapoja kehitetään ympäristöystävällisemmiksi ja jätteen loppukäsittely tehdään oikeaoppisesti.

Lisäksi olisi sekä ekonomisesti että ekologisesti kannattavaa poistaa pakkauksista tyhjää tilaa. Vaikka ruokatarvikkeisiin tarvitaan usein ilmatilaa ruuan säilyvyyden parantamiseksi, esimerkiksi ne pitkäkestoiset tarvikkeet, jotka ei tarvitse runsaasti pehmustetta haurautensa vuoksi olisi hyvä pakata mahdollisimman pieniin pakkauksiin sekä materiaalin säästämiseksi että jätteen vähentämiseksi.

Jaakko Toivola, Nuorisotyöpaja Tuuma