Lohjan Laureassa aloittaa kesäkuussa ryhmä kiinalaisia opiskelijoita, joiden tavoitteena on päivittää oma osaamisensa suomalaiseksi sairaanhoitajatutkinnoksi. Opiskelun on määrä kestää kaksi vuotta. Osalla heistä on tulossa mukaan perhe, puoliso ja lapsia, joten Lohjalle on saapumassa kerralla merkittävä joukko uusia kasvoja Aasian väkirikkaimmasta maasta.

Opiskelijajoukkoa on kevään aikana Kiinassa valmennettu suomalaiseen kulttuuriin ja terveydenhoitojärjestelmään. He ovat opiskelleet myös englannin ja suomen kieltä, jotta kynnys päästä mukaan lähiyhteisöön ja opintoihin olisi mahdollisimman matala. Itselläni oli toukokuussa 2019 tilaisuus olla viikon ajan Pekingissä Kiinassa opettamassa kiinalaisopiskelijoiden ryhmää. Johdollani he tutustuivat laurealaiseen LbD-/Learning by Developing -toimintamalliin teoriassa ja käytännössä, kun he luentojen lisäksi tutustuivat Laureassa menossa oleviin hyvinvointihankkeisiin ja tekivät niihin liittyviä tehtäviä pohtien mm. ikäihmisten hoitoa, nuorten syrjäytymisen ehkäisyä tai erityistukea tarvitsevien nuorten liikunnallista elämäntapaa. Tulevaisuuden tutkijana sain heidät innostumaan ja tekemään myös skenaarioita omasta tulevaisuudestaan Suomessa sekä pohtimaan tarvittavia askeleita kohti haluttua tulevaisuutta tunnistettuja mahdollisuuksia ja vahvuuksia hyödyntämällä.

Opiskelijat tekevät vaihtoehtoisia skenaarioita omasta tulevasta elämästään Suomessa. (Kuva: Tarja Meristö)

Paikallislehden otsikot koskien ryhmän tuloa Lohjalle

Kiinalaiset opiskelijat kirjoittivat otsikoita, joita he arvelivat, että paikallislehdet heistä voisivat kirjoittaa, kun he kesäkuussa saapuvat Suomeen ja Lohjalle. Otsikoissa toistui toive paikallisille: tutustukaa meihin, ottakaa meidät mukaan yhteisöön! Monet heistä halusivat heti päästä mukaan vapaaehtoistyöhön ja oppia lisää suomen kieltä ja kulttuuria. Suomalainen ruokakulttuuri kiinnosti heistä monia ja halukkuutta esimerkiksi kokkauskurssiin tuli myös keskusteluissa esille. Otsikoissa korostuvat toiveet osallisuudesta ja mukaan pääsystä, molemminpuolisesta kulttuurien tuntemuksesta ja ystävällisyydestä, mutta myös ammatillisesta osaamisesta ja sen käyttömahdollisuuksista:

Kohtaa heidät, opi tuntemaan heidät ja pidät heistä.

Ystävällisten vapaaehtoisten joukko: kiinalaisia kasvoja Lohjalla!

Nainen kiinalaisen lyhdyn kanssa – 22 kiinalaista sairaanhoitajaopiskelijaa aloittamassa uuden elämän Lohjalla.

Sairaanhoitajat ilman rajoja!

Auta kiinalaisia hoitajia työskentelemään Suomen hyväksi.

Lämpimästi tervetuloa kiinalaiset hoitotyön ammattilaiset opiskelemaan Suomeen!

Kiinalaisryhmä solahti sujuvasti mukaan paikallisyhteisöön: yhteisillä kokkauskursseilla tulevat tutuiksi kiinalaisen ja suomalaisen keittiön erikoisuudet.

Kiinalaisopiskelijoiden omia tulevaisuuden skenaarioita elämästä Suomessa

Suurimmat pohdinnat elämästä Suomessa liittyivät opiskeluun ja työhön, mutta myös siihen, miten perhe ja varsinkin lapset otetaan täällä vastaan. Pelko lasten kiusaamisesta päiväkodissa tai koulussa vilahteli monessa keskustelussa, mutta myös ajatukset paremmasta elämästä hyvien koulujen ansiosta ja puhtaan luonnon keskellä olivat toiveikkuutta luovia tekijöitä. Lohjan järvimaisemat ja hyvät liikuntaolosuhteet olivat heille jo tuttuja. Lauluharrastusta monet heistä halusivat jatkaa ainakin jossain muodossa myös Suomessa.

Kaikilla opiskelijoilla on jo jonkinlaista taustaa hoitoalalta Kiinasta, joten useimpien tulevaisuuden toiveet liittyvät sairaanhoitajaopiskelujen sujuvaan etenemiseen ja suomen kielen nopeaan oppimiseen työnsaantimahdollisuuksien turvaamiseksi. Opiskelijat rakensivat ryhmissä omia tulevaisuuden skenaarioitaan elämästään Suomessa. Keskeisiksi tekijöiksi muodostuivat mukaan pääsy suomalaiseen yhteiskuntaan, mutta myös työn saanti omalta alalta. Opiskelijoiden laatimat eri vaihtoehdot näiden pohjalta ovat seuraavat:

1. Well-respected nurse in Finland: Arvostettu hoitotyön ammattilainen Suomessa, jossa myös perheen integroituminen lähiyhteisöön ja oman alan työpaikka sairaalasta, terveyskeskuksesta tai yksityisestä alan yrityksestä.

2. Lonely Chinese nurse: Oma ammatti ja työpaikka ovat kyllä löytyneet, mutta muuten elämä on irrallaan työyhteisöstä ja yhteiskunnasta yleisemminkin.

3. Simple labour worker: Hoitotyöhön liittyvää työpaikkaa ei löydy eikä integroituminen yhteisöön onnistu helposti. Edessä voi olla muutto muualle.

4. Poor but happy: Vaikka hoitotyön alalta ei löydy paikkaa, mukaan pääsy työelämään ja lähiyhteisöön onnistuu mm. vapaaehtoistyön ja harrastusten kautta.

Kiinan kartta, johon opiskelijat merkitsivät post-it-lapuille nimensä ja sijoittivat sen kotikaupunkinsa kohdalle. (Kuva: Tarja Meristö)

Unelmat Suomessa

Kiinalaisopiskelijat pitävät tärkeänä oppia sujuvaa suomea ja englantia, mutta osa toivoi oppivansa myös ruotsia. Kaikki ovat valmiita tekemään kovasti töitä ja opiskelemaan, jotta elämä Suomessa alkaa sujua ”ensimmäisen kulttuurishokin” jälkeen. Osa haluaisi esitellä Suomea ja Lohjan seutua kiinalaisille matkailijoille omilla kotisivuillaan ja houkutella sitä kautta uusia turisteja alueelle. Osa oli kiinnostunut myös jatko-opiskelumahdollisuuksista Suomessa sairaanhoitajatutkinnon jälkeen. Unelma-ammatteina sairaanhoitajan lisäksi mainittiin esim. hammaslääkäri, opettaja ja tutkija sekä mielenterveystyöhön painottuva hoitotyö. Työ on ammattiylpeyttä ja identiteettiä vahvistava tekijä, mutta se on myös toimeentuloa lähde.

Kiinalaisopiskelijoiden visiot hyvästä elämästä muistuttavat hyvin paljon suomalaisia unelmia: omat opinnot ja lapsille hyvä koulutus, työpaikka, oma koti, mahdollisuus matkustaa, saada ystäviä, löytää elämänkumppani, ehkä myös saada omat vanhemmat jossain vaiheessa Kiinasta Suomeen.

Teksti: yliopettaja, KTT Tarja Meristö, Laurea-amk, Lohjan kampus