Tänään: 22.07.2024

Päätoimittaja

Poliisi muistuttaa: koirat kiinni taajamien ulkopuolella 1.3. lähtien

koira

Poliisi muistuttaa koiranomistajia metsästyslain mukaisesta koirien kiinnipitoajasta 1.3 – 19.8. Tällä pyritään suojaamaan luonnoneläinten lisääntymis- ja pesimisrauhaa.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Kai Vepsäläisen mukaan poliisille on tullut erityisesti viimeisen vuoden aikana huolestuneita yhteydenottoja, joiden mukaan kaikilla koiranomistajilla ei ole tietoa koirien kiinnipitosäännöksistä. 

– Jotkut ulkoiluttavat koiriaan vapaana metsissä sekä pelloilla kiinnipitoaikana. Vapaana juoksevat koirat voivat aiheuttaa häiriöitä ja vahinkoja hätyyttämällä pesiviä lintuja tai lisääntyviä nisäkkäitä, Vepsäläinen sanoo.

Poliisin tehtäviin kuuluvat sekä eläinsuojelulain että metsästyslain mukaiset valvontatehtävät.

Sakkoja tai rikesakko vapaana olevasta koirasta

Metsästyslain mukaan taajaman ulkopuolella maaliskuun alun ja elokuun 19. päivän välisenä aikana ulkona oleva yli viiden kuukauden ikäinen koira on pidettävä kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä. Välittömästi kytkettävissä tarkoittaa, että koira ei irtaannu kauaksi omistajasta ja tulee luokse heti pyydettäessä, myös tilanteen äkisti muuttuessa.

Koiraa saa pitää vapaana ainoastaan pihamaalla, puutarhassa tai koiran pitämiseen varatulla aidatulla alueella.

Järjestyslain mukaan koiran on oltava kytkettynä aina taajama-alueella. Koiraa saa pitää vapaana ainoastaan koirapuistoissa, koirien harjoituspaikoissa sekä suljetuilla piha-alueilla Näissäkin paikoissa   koiran on oltava omistajansa tai haltijansa valvonnassa ja hallinnassa. 

– Mikäli koiranomistaja rikkoo näitä säännöksiä, voidaan hänelle antaa sakko metsästyslain säännösten rikkomisesta tai taajama-alueella rikesakko järjestyslain rikkomisesta, Vepsäläinen sanoo.

Valtaosan näistä tehtävistä poliisi hoitaa paikan päällä tai omistajan noutaessa koiraansa joko sakkomääräyksellä tai rikesakolla. Vuosittain poliisi ottaa myös väliaikaisesti haltuunsa ja toimittaa koirahoitoloihin useita koiria metsästyslain tai eläinsuojelulain perusteella. 

– Usein näissä on kyse koirista, jotka ovat toistuvasti irti, ja joiden omistajat eivät huolehti velvoitteistaan riittävällä tavalla, Vepsäläinen sanoo.

Jos koiranomistaja toistuvasti laiminlyö kiinnipitovelvoitteen ja antaa koiran toistuvasti juosta vapaana, eläinsuojeluviranomaisilla on myös mahdollisuus ottaa koira eläinsuojelulain perusteella omistajalta pois, kunnes asia on tarkemmin selvitetty. 

Koiranomistajan syytä tuntea säädökset

Vepsäläisen mukaa valtaosa koirien omistajista tuntee lainsäädännön ja huolehtii koirien kiinnipidosta määräysten mukaisesti. 

– Poliisi toivoo kuitenkin kaikkien koiranomistajien kertaavan koirien kiinnipidon määräykset ja noudattavansa niitä. Tällä voidaan myös ehkäistä koiranomistajien sekä muiden ihmisten välisiä ristiriitoja sekä välttyä molemminpuoliselta mielipahalta, Vepsäläinen sanoo.

Koronavuosina hankittiin paljon koiria

Tilastokeskuksen vuoden 2018 arvion mukaan Suomessa on noin 700 000 koiraa. Suomen Kennelliittoon rekisteröityjen koirien määrä on lisääntynyt koronavuosina ja liitto arvioikin, että koiran hankkijoissa on monia uusia koiranomistajia.

Vepsäläisen mukaan on mahdollista, että kaikilla koiranomistajilla ei ole ajantasaista tietoa koirien omistamiseen liittyvistä lainsäädännöllisistä velvoitteista. Koirien kiinnipitoon liittyviä säännöksiä on sekä metsästyslaissa (615/1993), että järjestyslaissa (612/2003).  

Koirien kiinnipitoon liittyy kuitenkin muutamia poikkeuksia. Suomen Kennelliiton sivuilta löytyy tarkempaa ohjeistusta poikkeuksiin liittyen.

Suomen Kennelliiton sivut