Pro Porla ry selvittää mahdollisuuksia kasvattaa raakkua eli jokihelmisimpukkaa Porlan vanhan kalanviljelylaitoksen alueella. Yhdistys on aloittamassa hanketta, jossa selvitetään kasvatuslaitoksen taloudellisia ja teknisiä vaatimuksia. Hankkeen tuloksena syntyy alustava suunnitelma toiminnan vaatimista tiloista ja rakenteista sekä kustannusarvio. Hankkeen kustannusarvio on 37 300 euroa ja se saa Ykkösakselista Leader-tukea 29 300 euroa.

Kasvatuslaitos kasvattaisi raakkuja toukkavaiheesta alkaen ensimmäiset elinvuodet, minkä jälkeen ne istutettaisiin takaisin synnyinjokeensa. Porlan laitos toimisi ensisijaisesti Mustionjoen uhanalaisen raakkukannan pelastamiseksi. Raakun kasvatuslaitos jatkaisi historiallisen Porlan kalanviljelylaitoksen toimintaa uudella tavalla. Laitoksesta voisi muodostua kiinnostava vesiluonnon suojelua esittelevä matkailukohde Lohjalla.

Työhön osallistuu Pro Porlan jäseniä ja ulkopuolisia asiantuntijoita. Selvitystyö valmistuu vuoden loppuun mennessä. Uudenmaan ELY-keskus on jo hyväksynyt hankkeen rahoituksen.

Ykkösakseli ry lyhyesti

Ykkösakseli ry on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Toiminta-alueena on Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti. Ykkösakseli kannustaa maaseudun asukkaita yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa maaseudun kehittämisestä kiinnostunut. Ykkösakseli saa rahoituksensa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta vuosina 2014 – 2020. Tähän mennessä Ykkösakseli on myöntänyt Leader-rahoitusta noin 2,6 miljoonaa euroa lähes 80 hankkeelle. Tänä vuonna tukea voidaan myöntää 540 000 euroa.