Kierrätysexpertit on Rosk’n Rollin lapsille suunnattu jäte- ja kierrätysaiheinen kilpailu. Tänä vuonna seitsemättä kertaa järjestettävä kilpailu on avoin kaikille Itä- ja Länsi-Uudenmaan neljäsluokkalaisten oppilaille.    

Kisan tavoitteena on lisätä oppilaiden ympäristötietoisuutta ja haastaa oppilaat mm. miettimään omia valintojaan ja kulutustottumuksiaan. Lajittelu, kierrätys ja jätteen synnyn minimointi ovat teemoja, joita nuoret Kierrätysexpertit saavat pohtia ja puntaroida.    

”Kilpailumuoto on hauska tapa tehdä nämä tärkeät ja ajankohtaiset aiheet nuorille tutummiksi. Kilpailuun on helppo osallistua ja kilpailuaika on pitkä, jotta osallistuminen onnistuu mahdollisimman monelta luokalta”, kertoo Rosk’n Rollin ympäristökouluttaja Johanna Lindholm.   

Kilpailun ensimmäinen vaihe koostuu Rosk’n Rollin Kierrätyskoutsin tarjoamasta oppitunnista, jonka päätteeksi oppilaat pääsevät testaamaan lajittelutaitojaan ja jätetietouttaan mobiilipelissä. Etukäteen koululaiset ovat voineet valmistautua kilpailuun tutustumalla Rosk’n Rollin opetuskansioon Otto ja Ronja kierrättävät.   

”Ympäristökasvatus on aiheena aina ajankohtainen ja kovin tärkeä. Opetuskansion hahmojen kautta lajittelun, kierrätyksen ja jätehuollon aiheisiin tutustuminen on mukavaa puuhaa”, Lindholm jatkaa. 

Pääpalkintona rahaa luokan kassaan   

Alkukarsinnan etevimmät pienet kierrättäjät pääsevät kisaamaan Kierrätysexpertti-kisan voitosta ensi kevään finaaleissa. Vauhdikkaat loppukilpailut järjestetään jäteasemilla ja viidellä joukkueella Itä- sekä Länsi-Uudeltamaalta on mahdollisuus nousta kisan ykköseksi. 

”Finaaliin päässeet oppilaat saavat viettää jännittävän aamupäivän jäteasemalla. Ja kisaan kannatta panostaa, sillä Kierrätysexpertti-kisan voittajajoukkueet saavat palkinnoksi 500 euroa luokan kassaan”, vinkkaa Lindholm.   

”Aiempien vuosien palautteen pohjalta tiedämme, että kisa on suosittu sekä oppilaiden että opettajien kesken. Toivomme totta kai, että mahdollisimman moni alueemme nelosluokan opettaja ilmoittaisi luokkansa mukaan kilpailuun myös tänä vuonna”, Johanna Lindholm sanoo.    

Kierrätysexperttien alkukilpailu käynnistyi 1.10.2023, ja oman luokkansa voi ilmoittaa mukaan kisaan täyttämällä lomake Rosk’n Rollin nettisivuilla www.rosknroll.fi/kierratysexpertit. Alkukilpailuun voi osallistua 31.3.2024 asti.  

Kierrätysexpertit-finaalissa mitataan muun muassa oppilaiden lajittelutaitoja.
Kierrätysexpertit-finaalissa mitataan muun muassa oppilaiden lajittelutaitoja.

   

  ****

Rosk’n Roll efterlyser nya Återvinningsexperter   

Återvinningsexperterna är Rosk’n Rolls tävling på avfalls- och återvinningstema med barn som målgrupp. Tävlingen, som i år ordnas för sjunde gången, är öppen för alla fjärdeklassare i lågstadieskolorna i östra och västra Nyland. 

Tävlingens syfte är att bygga på elevernas miljökunnande och utmana eleverna att bland annat tänka igenom sina egna val och konsumtionsvanor. Sortering, återvinning och avfallsminimering är teman som de unga Återvinningsexperterna får fundera på och begrunda.  

”Tävlingsformatet är ett roligt sätt att göra de här viktiga och aktuella ämnena mera bekanta för unga. Det är lätt att delta i tävlingen och tävlingstiden är lång för att så många klasser som möjligt ska ha möjlighet att delta”, säger Rosk’n Rolls miljöutbildare Johanna Lindholm

Tävlingens första fas består av en lektion tillsammans med Rosk’n Rolls Återvinningscoach. Efter det sätts elevernas sorteringskunskaper och avfallskännedom på prov i ett mobilspel. Skolbarnen har kunnat förbereda sig för tävlingen i förväg genom att bekanta sig med Rosk’n Rolls inlärningsmaterial Otto och Ronja återvinner

”Miljöfostran som ämne är alltid aktuellt och väldigt viktigt. Det är trevligt att bekanta sig med teman som sortering, återvinning och avfallshantering via inlärningsmaterialets karaktärer”, fortsätter Lindholm. 

Förstapriset pengar i klasskassan   

Uttagningstävlingens skickligaste små återvinnare får tävla om segern i Återvinningsexperterna i samband med vårens finaler. De fartfyllda finalerna ordnas på avfallsstationerna och fem lag från västra respektive östra Nyland har chansen att bli nummer ett i tävlingen. 

”Eleverna som tagit sig till final får tillbringa en spännande förmiddag på avfallsstationen. Och det lönar sig att satsa på tävlingen eftersom vinnarlagen i Återvinningsexperterna får 500 euro i klasskassan som pris”, tipsar Lindholm. 

”Respons från tidigare år visar att tävlingen är populär både bland elever och lärare. Vi hoppas förstås att så många som möjligt av lärarna på vårt område anmäler sin fjärdeklass också i år”, säger Johanna Lindholm. 

Återvinningsexperternas uttagningstävling inleddes den 1.10.2023 och man kan anmäla den egna klassen genom att fylla i blanketten på Rosk’n Rolls webbplats www.rosknroll.fi/sv/atervinningsexperterna. Det går att delta i uttagningstävlingen fram till den 31.3.2024.