Siuntiossa panostetaan liikuntaan ja hyvinvointiin aloittamalla vähän liikkuville ja liikuntaesteisille, työ- ja eläkeikäisille kohdistettu liikuntahanke. Sen tavoitteena on mm. antaa ohjattua monipuolista matalankynnyksen liikuntaa, ohjeistaa tuki- ja liikuntaelimistön hoidossa sekä antaa tietoa omaan toimintakykyyn vaikuttavista tekijöistä. Siuntion kunta on saanut hankkeelle valtion erityisavustusta.

Siuntion strategian yhtenä tavoitteena ovat hyvinvoivat ja onnelliset kuntalaiset. Kunnassa tehdyn liikuntaolosuhdeselvityksen perusteella suuri osa kuntalaisista voisi liikkua oman terveytensä kannalta enemmänkin. Yleisen liikunta-aktiivisuuden lisääminen kaikissa ikäluokissa on keskeinen yhteiskunnallinen haaste, joka koskee myös Siuntiota. Yhdeksi ratkaisuksi etsitään alkavan hankkeen kaltaisia, erilaisia, matalan kynnyksen palveluita.

–Siuntio ikääntyy monien kuntien tavoin nopeasti. Ikäihmisten syrjäytymisestä ja yksinäisyydestä on tehty lukuisia tutkimuksia, jotka osoittavat, että yksinäisyys ja syrjäytyminen aiheuttavat ihmisillä lääkkeiden ja päihteiden väärinkäyttöä sekä ravinnon yksipuolistumista, tapaturmariskien kasvua ja eriasteisia psyykkisiä oireita, toteaa liikuntahankkeen ohjauksesta vastaava Liikuntamixeri Inzoin yrittäjä Minna Nieminen.

–Liikunnallisella elämäntavalla voimme tukea ikäihmisten ja muiden liikkumattomien arjessa selviytymistä sekä ennaltaehkäistä ja hidastaa toimintakyvyn ennenaikaista heikkenemistä.

Yhdessä tekeminen vähentää yksinäisyyden tunnetta ja mahdollistaa uusia sosiaalisia kontakteja.

Kotiseutu tutuksi

”Seiso omilla jaloilla – elämänvoimaa toimintakyvyllä” -ohjelman tapaamiset pyritään toteuttamaan Siuntion kunnan eri alueilla, jolloin myös kotiseutu tulee tutuksi uudesta näkökulmasta. Tapahtumapaikkoina ovat esimerkiksi Edvardsberg, Björknäs, Västerlid, Borgvik, Siuntion seurakunnan tilat, Siuntion kotiseutumuseon alue, Fanjunkars ja Luontoliikuntapuisto Scandic Siuntio. Siuntio viettää vuonna 2020 kunnan 560-vuotisjuhlavuotta, joten kotiseutuhistoria kytkeytyy hankkeessa loistavasti tapahtumavuoteen.

Jaksot ja ajankohdat:

Tapahtuman infotilaisuus ja ohjelman esittely järjestetään Scandic Siuntiossa ti 10.3. kello 10. 1.jakso ”Puhtia punttiin” eli matalankynnyksen liikuntaryhmä, jonka tavoitteena on parantaa toimintakykyä ja selviytymistä arjessa pidetään 17.3.–30.4. tiistaina ja torstaina kello 10.00 Scandic Siuntiossa. 2. jakso ”Jollen minä, niin kuka sitten” -ulkoliikuntaryhmä kokoontuu touko-kesäkuu tiistaisin. 3.jakso ”Aivot aktiivisiksi” eli aivoja aktivoivaa monipuolista liikuntaa maalla ja vedessä sisältää niin sisä- kuin vesiliikuntaakin syys-lokakuussa tiistaisin ja torstaisin. 4. jakso voima- ja tasapainoharjoitteluryhmä on sisäliikunta- ja vesiliikuntaryhmä , joka kokoontuu marras- ja joulukuussa 2020 tiistaisin ja torstaisin.

Yksityiskohtaisempia tietoja liikuntahankkeesta sekä jaksojen tarkemmat tapahtumatiedot ja sisällöt löytyvät Siuntion kunnan nettisivulta.