Maailmalla on sekä isoja megatrendejä, että paljon pienempiä trendejä. Megatrendejä ovat mm. kyberturvallisuus ja kaikenlaiset innovaatiot. Samoin ovat ekologisuus ja vastuullisuus nousseet isoiksi trendeiksi, jotka ovat omalla tavallaan mukana niin liiketoiminnoissa kuin arkisessa elämässä. Osa isoista trendeistä ovat sellaisia, jotka tiedostamme, mutta jotka eivät varsinaisesti vaikuta arkeemme, ja osa saattaa muokata sitä paljonkin. Esimerkiksi koronan tuloksena etätyöt lisääntyivät ja digitaalisuus laajeni entistä laajemmalle käytölle.

Megatrendi ei ole sama kuin alennusmyynnit

Digitalisaation ja mobiilisovellusten tuleminen arkeen ja työhön ovat tuoneet nekin uusia haasteita kaikilla tasoilla, kouluista senioreihin. Se on muokannut kansainvälistä taloutta tavalla, joka on saanut nykyaikaisten talousjärjestelmien etsimään ja luomaan uutta suuntaa – ja samalla digitalisaatio on luonut uuden, verkostomaisen vallan mahdollisuuden ja sen voimistumisen.

Yksi iso megatrendi liittyy yhteiskuntaan, ja siihen, että työvoima vähenee, ja väestön ikääntyminen tuo tullessaan uusia haasteita. Euroopan unionissa 65-vuotiaiden tai sitä vanhempien osuus koko väestöstä on suurin Suomen lisäksi Italiassa, Kreikassa ja Portugalissa. Tämä megatrendi on jatkunut jo vuosikausia, ja joissain maissa kuten Japanissa alkaa olla jo todellinen ongelma, että nuoret perheet eivät halua lapsia.
Yhteiskunnalliseen muutokseen ja vihreisiin ajatuksiin liittyvät myös eläintuotannon suosion hiipuminen, ja viime vuosien aikana Suomessakin esille tullut työuupumuksen yleinen kasvaminen. Jaksaminen on koetuksella.

Mitä siis megatrendit ovat?

Ensimmäisenä listataan teknologia, sillä se vaikuttaa kaikkeen. Se vaikuttaa myös toiseen megatrendiin eli terveydenhuoltoon. Ne molemmat vaikuttavat ilmastonmuutokseen, ja alati jatkuva kaupungistuminen ja siitä seuraava liikumisen muutos on myös yksi megatrendi- ja nämä kaikki ovat muutostilassa ympäri maailman.

Näitä megatrendejä seuraamalla on helpompi välillä ymmärtää, mitä maailmalla tapahtuu. Niillä on vaikutukseensa meidänkin arkeemme tavalla, mihin emme oikeastaan voi yksilöinä vaikuttaa, sillä kyseessä on niin laaja muutos. Mieti vaikka sitä, että jättäisit arkena älypuhelimesi kotiin ja suorittaisit tavallisen arkipäiväsi ilman sitä? Miten onnistuisi? Kaikilta se ei edes onnistu, sillä edellä mainitut kehitykset ja muutokset ovat muokanneet yhteiskuntaamme suuntaan, jossa olemme pakotettuja oppimaan uusia käyttäytymis- ja toimintamalleja.

Teknologia sulautuu kaikkeen ja muuttaa toimintatapojemme lisäksi kulttuuria. Puhutaan neljännestä teollisesta vallankumouksesta, jonka ytimessä ovat digitalisaatio, robotisaatio ja immaterialisaatio eli aineeton tarpeentyydytys. Vastuullisuus on myös tavoittanut aivan uudenlaisia muotoja, ja siitä on tullut jopa perus arkeen kuuluva trendi.

Miten sinä olet huomioinut oman arkesi muutokset?

KO