Suomen hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa 16.3.2020, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeustila (18.3.-13.4.2020).  Valtioneuvosto on antanut määräyksiä, jotka koskevat kaikkia kuntien palveluja. Siuntion kunta on sopeuttanut toimintaansa valtioneuvoston määräysten mukaan. Tarkemmat tiedot kunnan kriisitilanteen palveluista löytyvät kunnan internetsivulta www.siuntio.fi.

Kunnassa toimii Koronaryhmä, joka kokoontuu toistaiseksi päivittäin. Päivitykset kunnan nettisivuille tehdään välittömästi, kun uutta tiedotettavaa ilmenee tai tilanne oleellisesti muuttuu. Tilanteesta viestitään myös facebookissa. Kunta suosittelee seuraamaan THL:n ja TM:n tiedotteita
ja ohjeita asiassa.

Hallinto

Kunnantalo on tällä hetkellä auki normaalisti sosiaalipalvelujen asiakkaille. Muiden osalta on ehdottoman suositeltavaa käyttää sähköisiä asiointikanavia. Kunta on perunut kaikki tapahtumansa 31.5.2020 asti.

Kunnan hallinnolliset tehtävät pyörivät normaalisti, vaikka koronatilanne on tuonut kuormitusta erityisesti hr- ja ict-yksikölle. Kunta seuraa taloutensa toteutumista kriisiaikana erityisen tarkasti ja on varmistanut rahoituksensa riittävyyden. Kaikki kokoukset pyritään toteuttamaan etäkokouksina. Luottamushenkilöiden etäkokousmahdollisuutta rakennetaan. Henkilöstöä on ohjeistettu tekemään mahdollisuuksien mukaan etätöitä.

Perusturva

Suosituksen mukaan kuntien tulee rajoittaa hoitoa paikallisen koronavirustilanteen mukaisesti. Koronavirus on levinnyt laajimmalle Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Tällä tavoin resurssit voidaan koko terveydenhuollossa ohjata kiireellisiin ja välttämättömiin palveluihin.

Valtioneuvoston 18.3.2020 voimaan tulleen asetuksen perusteella kunta voi luopua terveydenhuoltolaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta (ns. hoitotakuu) kiireettömän hoidon järjestämisessä.


Terveyspalvelut

Terveysaseman kiireettömät kontrollit hoidetaan pääasiallisesti puhelimitse, vastaanottoaikoja on minimoitu ei kiireellisissä asioissa.

Muistipoliklinikan tarkastukset on siirretty.

Kutsuntaikäisten terveystarkastukset on peruttu. Toukokuun alussa arvioidaan tilannetta uudelleen ja olemme silloin yhteydessä jokaiseen kutsuntaikäiseen uuden terveystarkastusajan suhteen.

Hammashoitolasta ollaan ajan perumista varten yhteydessä kiireettömän hoitoajan jo saaneisiin potilaisiin. Kiireellisen hammashoidon kriteerit ovat;
 suun alueen turvotus
 suun avauksen rajoitus tai suu ei mene kiinni
 nielemisvaikeus
 kuume edellisten yhteydessä
 suun alueen tapaturma, jossa
o pysyvä hammas heiluu selvästi, se on irronnut tai siitä on lohjennut suuri pala (hampaan hermo näkyvissä
o suussa on runsaasti verta vuotava ja/tai iso haava
o leukamurtumaepäily
 runsas verenvuoto suussa, esim. hampaan poiston jälkeen
 kova hammassärky, johon särkylääke ei auta
 pitkään kestänyt särky, vaikka hammasta ei ärsytettäisi esim. kylmällä tai kuumalla
 nukkumisen estävä hammassärky
 hampaan lohkeama, jossa edellä mainittuja oireita
 suuri etuhammasalueella oleva hampaan lohkeama, joka esteettisesti häiritsevä
 rikkoutunut oikomiskoje, joka pistää eikä tilannetta saa itse helpotettua

Suuhygienistin vastaanotot on peruttu 30.4 asti. Ajanvarauksen tilapäisen ruuhkautumisen vuoksi, otathan tällä hetkellä yhteyttä vain kiireellisissä
asioissa.

Kiireellistä hammashoitoa vaativat (koronan kannalta tiettävästi) terveet potilaat, samoin kuin terveet altistuneet ja terveet karanteenissa olevat, hoidetaan edelleen virka-aikaan Siuntion hammashoitolassa. Kuitenkin, mikäli sinulla on lieviäkin hengitystieoireita tai mahdollinen koronavirusaltistus, hoidon tarpeen arviointi tehdään puhelimitse Siuntion hammashoitolassa, mutta itse hoito järjestetään erikoissairaanhoidossa Helsingissä.

Virka-ajan ulkopuolinen suun terveydenhuollon päivystys terveille, ei koronavirukselle altistuneille potilaille toimii normaalisti.

Neuvolassa on 23.3. alkaen yksi terveydenhoitaja paikalla. Neuvolatoimintaa on supistettu 23.3.- 13.4. väliselle ajalle niin, että neuvolassa hoidetaan äitiysterveydenhuollon asiakkaat, imeväisikäiset, ne yleisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset joita ei voida siirtää, sekä muut akuutit käynnit.

Prevenar-rokotteet voidaan ainakin toistaiseksi hoitaa neuvolassa eli terveysasema ohjaa tätä rokotetta pyytävät asiakkaat ottamaan yhteyttä neuvolaan. Matkailijoiden rokotteita ja aikuisten audiometri tutkimuksia ei hoideta 19.3.-13.4. välisenä aikana.

Kouluterveydenhuollon vastaanotot on peruttu 13.4 asti. Fysioterapian vastaanotot on peruttu 13.4 asti. Psyk. sairaanhoitajan kiireettömät ajat on peruttu 13.4.asti. Toimintaterapeutin (kunnan oma) vastaanotot on peruttu 13.4. asti. Apuvälinelainaamo on toistaiseksi avoinna ainoastaan keskiviikkoisin klo. 13.30- 15.30.

Vanhuspalvelut

Kuntouttava päivätoiminta on suljettu 13.4 asti. Omaishoidon vuositarkastuskäynnit (sekä yli 65- vuotiaiden että lasten) ovat peruttu 13.4 asti Villa Charlotan ja Azalean (tehostetut palveluasumisyksiköt) toiminta jatkuu ennallaan. Vuodeosasto toimii normaalisti siuntiolaisten osalta, mutta vuodeosasto ei ota vastaan ulkopaikkakuntalaisia potilaita. Intervalli jaksot ovat peruttu. Fysioterapeutteja ei ole osastolla.

Kotihoito

Kotihoidon toiminta jatkuu ennallaan.

Sosiaalipalvelut

Perhetyö yksikön (kunnan oma) vastaanottoajat on peruttu 13.4 asti. Kiireellisissä asioissa asiakkaat voivat olla yhteydessä kuntaan arkisin klo 8-15.45 puh: 044 386 10 32.


Kauppa-apua ikäihmisille

Siuntion seurakunta on käynnistänyt kauppa apua vapaaehtoistoiminnan turvin ikäihmisille. Ikäihmisiä ja heidän omaisiaan voi ohjata Siuntion seurakunnan sivuille, josta he voivat sähköisesti täyttää avunpyyntölomakkeen. Kotihoito ja muut yksiköt voivat täyttää avunpyyntölomakkeen myös ikäihmisen puolesta, jolloin jätetään myös yksikön yhteystiedot lomaketta täytettäessä. Linkki avuntarveilmoituksen tekemiseen löytyy www.siuntionseurakunta.fi Asiasta voi kysyä lisää diakoni Juhana Malmeelta: 050 346 7146 tai juhana.malme@evl.fi

Varhaiskasvatus, esiopetus ja koulut    

Päiväkodit (0-5-v. lapset), perhepäivähoito  ja esiopetus  
Päiväkodeista Pikku Lotta ja Tyyskylän päiväkoti on suljettu. Muut päiväkodit sekä esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus ovat auki. Jos huoltajilla on mahdollisuus, on suositeltavaa pitää lapsi kotona.

Perusopetus

Luokkien 1-3 opetus järjestetään lähiopetuksena koulussa. Valtioneuvosto suosittelee kuitenkin lapsen opetuksen järjestämistä etäopetuksessa mikäli se suinkin on mahdollista. Lisäksi lähiopetus järjestetään sitä tarvitseville erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille (1-9. luokkalaiset). Lähiopetukseen osallistuville lapsille koulussa järjestetään koululounas.
Pääsääntöisesti koulujen vuosiluokkien 4-9 lähiopetus eskeytetään. Oppilaat opiskelevat kotona etäopetuksessa. Koulu ohjeistaa oppilaita ja heidän huoltajiaan tarkemmin opetusjärjestelyistä Wilman kautta. Lapsen ei pidä tulla päiväkotiin, esiopetukseen tai kouluun, jos on syytä epäillä, että hän on sairaana.  

Koululaisten iltapäivätoiminta järjestetään niille lähiopetuksessa oleville lapsille, joille on myönnetty iltapäivätoimintapaikka. Oppilashuollon palvelut ovat käytettävissä. Yhteydenotot Wilman ja sähköpostin kautta. Koululaisten kerhotoiminta on keskeytetty. Huoltajille tiedottaminen tapahtuu Wilman viestien ja tiedotteiden kautta.

Kirjasto, HSL-palvelupiste, työpaja Virta ja Walkers-nuorisotila suljettu 

Kirjasto, työpaja Virta ja Walkers-nuorisotila ovat suljettuina, mutta palvelut jatkavat mahdollisuuksien mukaan etäpalveluina. Kirjastotila on suljettu, mutta henkilöstö palvelee edelleen kuntalaisia. Kirjastohenkilöstö on tavoitettavissa sähköpostitse kirjasto@siuntio.fi tai puhelimitse (puh. 09 2606 1292) ma-pe klo 12–15.

Varaukset ovat normaalisti voimassa, käytettävissä ja varatut teokset odottavat lainaajiaan sulkuajan jälkeen. Kaikkien kirjastolainojen eräpäiväksi on muutettu 4.5.2020 eikä myöhästymismaksuja sulkemisajalta peritä. Lainat voi palauttaa kirjaston palautusluukkuun.

Tiedotamme kirjaston e-palveluista ja korvaavista digitaalisesti palveluista kirjaston kotisivuilla ja kirjaston facebook-sivuilla. Kirjastolla on myös Instagram-tili @siuntionkunnankirjasto.  Helle- kirjastot ovat hankkineet lisää e-aineistoja ja ne ovat asiakkaiden käytettävissä. Koko kansa lukee – kampanjasta on lisätietoja kirjaston kotisivuilla. Kirjaston e-palvelut löytyvät osoitteesta helle.finna.fi. 
 
Kirjastossa oleva HSL-palvelupiste on myös suljettu, tarvittaessa muut HSL-palvelupisteet ja lippuautomaatit ovat kuntalaisten käytettävissä. Ajantasainen tieto HSL-liikenteestä ja palvelupisteiden aukioloajat www.hsl.fi. 

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut ovat siirtyneet digitaalisiin palveluihin, joiden toimintaa kehitetään tällä hetkellä nuorten toiveita ja tarpeita kuunnellen ja valtakunnalliset määräykset huomioiden. Viestimme
somekanavissa sekä kunnan nettisivulla nuorisopalveluiden etäpalveluista ja verkkopäivystysten aukioloajoista.

Nuorisotila Walkersin toiminta toteutetaan virtuaalinuorisotilalla Discord-palvelun kautta. Linkki VerkkoWalkersiin: https://discord.gg/g2TKMV6.
VerkkoWalkers on avoinna ti-to klo 16-19 ja pe 14-17. Nuoriso-ohjaaja Jonas Ehrnsten puh. 050 386 0820, jonas.ehrnsten@siuntio.fi. Nuorisopalvelukoordinaattori Jonna Farin, puh. 044 386 1242, jonna.farin@siuntio.fi Somekanavat: Instagram, Snapchat ja Facebook: siuntionwalkers

Etsivät nuorisotyöntekijät ovat edelleen nuorten tukena puhelimitse, digitaalisesti ja tarvittaessa tavattavissa. Etsivät nuorisotyöntekijät ovat tavoitettavissa puhelimitse, whatsappilla ja
sähköpostitse Yhteystiedot: Ville Schoultz 044 386 1241, ville.schoultz@siuntio.fi Rasmus Sulonen 044 386 1065, rasmus.sulonen@siuntio.fi Somekanavat: Instagram: siuntionetsivanuorisotyo, Facebook: siuntionetsivat.
 
Kuntouttava työtoiminta ottaa yhteyttä asiakkaisiinsa henkilökohtaisesti vähintään kerran viikossa arjen hallinnan ja aktiivisuuden tukemiseksi. Valmennettaville voidaan antaa itsenäisiä ja työpajan yhteisiä projekteja edistäviä tehtäviä ja palveluohjausta ja verkostotyötä tehdään kunkin
yksilöllisen tarpeen mukaan. Pajaohjaajat ovat tavoitettavissa puhelimitse ti-pe klo 9-13 ja muuna aikana sähköpostitse. Työpajan facebook-chat on avoinna ti-pe 11-13. Yhteystiedot:  Minna Pakarinen, minna.pakarinen@siuntio.fi , puh. 044 386 1278. Mari Asikainen, mari.asikainen@siuntio.fi , puh. 044 386 1282. 
Valtakunnalliset chat-palvelut ovat kaikkien nuorten käytettävissä suomeksi Sekasin-chat https://sekasin247.fi/ ja ruotsiksi Ärligt talat -chat https://arligttalat.fi/

Tekninen toimisto

Tekninen toimisto on suljettu, mutta palvelut toimivat pääosin normaalisti. Henkilöstö on enimmäkseen etätöissä, joten tapaamiset tulee sopia etukäteen puhelimitse, kunnan vaihde 09 260 611 tai sähköpostilla tekninen@siuntio.fi. Tapaamiset järjestetään konttorilla. Lupapiste
toimii rakennusvalvonnassa.

Teemakaavoja on nähtävillä kirjaston ikkunoissa. Lisäksi kohdekohtaisia
yleiskaavamuutosehdotuksia on nähtävillä teknisessä toimistossa. Tarvittaessa on mahdollista järjestää tapaamisia kaavoituspäällikön kanssa. Yhteydenotot puhelimitse; kunnan vaihde 09 260 611, ma-pe klo 9-15.