Kuntien sivistys- ja hyvinvointipalveluiden merkitys on viime vuosina kasvanut. Tavalla tai toisella toteutettava SOTE-uudistus lisää kuntien vastuuta tuottaa ja kehittää ennaltaehkäiseviä palveluita. Kunnat tarjoavat jatkossakin monipuolisia palveluita, joiden yhtenä keskeisenä tavoitteena on tukea kuntalaisten hyvinvointia ja aktiivisuutta.

Siuntion sivistys- ja hyvinvointipalveluihin kuuluu perinteisten varhaiskasvatus-, opetus- ja vapaa- ajanpalveluiden lisäksi mm. joukkoliikenne ja työllisyyspalvelut. Lisäksi kunnan asiakaspalvelupiste siirtyy 14.4. alkaen kunnan kirjastoon. Muutoksen takia kirjaston aukioloaikoja pidennetään. Kirjasto avaa jatkossa ovensa joka arkiaamu jo klo 9.00.

Siuntio kehittää sivistys- ja hyvinvointipalveluitaan kokonaisvaltaisesti. Sivistyslautakunta on hyväksynyt kunnan uuteen strategiaan pohjautuvan kehittämissuunnitelman, jota toteutetaan kuluvana toimintakautena. Se korvaa aikaisemmat opetuksen järjestäjän kehittämissuunnitelmat. Sivistystoimen johtaja Jukka Pietisen mukaan kehittämissuunnitelma laaditaan jatkossa toimintavuosittain.

”SivKesuksi kutsutussa suunnitelmassa tarkastellaan kaikkia sivistystoimen tuottamia palveluita kokonaisuutena. Palveluille määritellään kunnan strategian mukaiset kehittämistoimenpiteet ja -tavoitteet. Siksi se tukee arjen hyvää johtamista ja toiminnan kehittämistä.”

Kaksitoista sivistysosaston henkilöstön edustajaa kokoontui yhdessä sivistystoimen johdon kanssa viime keskiviikkona Majvikiin pohtimaan, miten Siuntion sivistys- ja hyvinvointipalveluita tulisi jatkossa kehittää.
Keskustelu toteutettiin oppimiskahvilaperiaatteella, jossa jokaisella keskusteluun osallistujalla oli mahdollisuus esittää omat henkilökohtaiset ajatuksensa ja mielipiteensä.

”On hienoa ja tärkeää, että henkilöstöä kuullaan myös tällä tavalla. Avoin ja rakentava keskustelu lisää keskinäistä luottamusta ja luo onnistumisen edellytyksiä”, keskusteluun osallistunut sivistystoimen osastosihteeri Maj-Britt Hellström toteaa.

Henkilöstön edustajien yhteinen näkemys oli, että Siuntio kykenee pienestä koostaan huolimatta tarjoamaan eri ikäisille asukkailleen korkeatasoiset ja monipuoliset sivistys- ja hyvinvointipalvelut. Vaikka haasteita on ollut ja on jatkossakin, henkilöstön edustajat kokivat, että niihin pystytään vastaamaan hyvällä yhteistyöllä ja positiivisella asenteella.

Varhaiskasvastuspäällikkö Mirva Alakoskela opasti keskustelijoita oppimiskahvila-periaatteen toimintatavoista.