Siuntion kulttuuripalkinto meni tänä vuonna Siuntion musiikkiyhdistyksen rehtori Tarja Ryynäselle. Viiden sadan euron palkinnon luovutti sivistyslautakunnan puheenjohtaja Laila Andersson Siuntio-päivässä Sivistyskampus Siuntion sydämessä lauantaina.

Tarja Ryynänen palkittiin pitkäaikaisesta työstä siuntiolaisen musiikkiopetuksen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Siuntion musiikkiyhdistys järjestää musiikkiopetusta kaikenikäisille siuntiolaisille.

– Musiikki alkaa siitä, mihin sanat loppuvat. Tarja Ryynänen on tehnyt pitkäaikaista työtä siuntiolaisen musiikkiopetuksen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Isot onnittelut erittäin tärkeästä työstä, Laila Andersson sanoi palkintoa luovuttaessaan.

Siuntion musiikkiyhdistys on toiminut jo 40 vuotta. Tarja Ryynänen on toiminut Siuntion musiikkiyhdistyksen hallituksessa 30 vuotta ja yhdistyksen musiikkikoulun rehtorina 25 vuotta.

Tuona aikana musiikkiyhdistys on laajentanut toimintaansa, ja sillä on nyt kaksi pianonsoiton opettajaa, kitaransoiton opettaja, joka myös opettaa ukulelea, viulun ja sellon opettaja, laulun opettaja, kanteleensoiton opettaja ja musiikin perusteiden eli teorian opettaja. Ryynänen itse opettaa harmonikan soittoa.

– Haluamme tarjota vaihtoehdon urheiluharrastuksille, Ryynänen sanoo.

Oppilaita on noin 50 ja opetus tapahtuu Sivistyskampus Siuntion sydämessä.

Ryynänen kertoo yllättyneensä palkinnon saamisesta.

– Olin aivan häkeltynyt, kun kuulin siitä.

Vuoden eläkkeellä ollut Ryynänen on työskennellyt harmonikansoiton opettajana Kirkkonummen musiikkiopistossa ja Kirkkonummen kansalaisopistossa.

Kulttuuripalkinto voidaan myöntää erityisestä ponnistuksesta siuntiolaisen kulttuurin tai taiteen alueella kuluneen vuoden aikana tai pitkäaikaisesta työstä siuntiolaisen kulttuurin tai taiteen hyväksi. Palkinnonsaajan valitsee Siuntion sivistyslautakunta.

Viime vuonna palkinnon sai Siuntion suomalaisen seurakunnan Olohuonekerho ja toissa vuonna kirjailija-kuvittaja Maikki Harjanne.

Sjundeås kulturpris 2023 till Tarja Ryynänen

Sjundeå premierar i år Sjundeå musikförenings rektor Tarja Ryynänen med årets kulturpris. Priset på fem hundra euro överräcktes av bildningsnämndens ordförande Laila Andersson på Sjundeådagarna i Bildningscampuset Sjundeå hjärta på lördagen.

Tarja Ryynänen premierades för sitt mångåriga arbete för att upprätthålla och utveckla musikundervisningen i Sjundeå. Sjundeå musikförening ordnar musikundervisning för både barn och vuxna.

– Musiken börjar där orden tar slut. Tarja Ryynänen har gjort ett långvarigt arbete. Ett stort grattis för ett otroligt viktigt arbrete, sade Laila Andersson när hon överräckte priset.

Sjundeå musikförening har varit verksam i 40 år. Tarja Ryynänen har varit med i föreningens styrelse i 30 år och varit rektor för föreningens musikskola i 25 år.

Under den tiden har musikföreningen utvidgat sin verksamhet och den har nu två pianolärare, en gitarrlärare som också undervisar i ukulele, en violin- och cellolärare, en sånglärare, en kantelelärare och en lärare som undervisar i musikens grunder, alltså teori. Ryynänen själv undervisar i ackordeon.

– Vi vill erbjuda alternativ till idrottshobbyerna, säger Ryynänen.

Föreningen har ungefär 50 elever och undervisningen sker i Sjundeå hjärta.

Ryynänen säger att hon var överraskad av att få priset.

– Jag blev alldeles häpen när jag hörde om det.

Ryynänen, som varit pensionär i ett år, har jobbat som ackordeonlärare i Kyrkslätts musikinstitut och Kyrkslätts medborgarinstitut.

I fjol gick kulturpriset till Sjundeå finska församlings klubb Olohuonekerho och för två år sedan till författaren och illustratören Maikki Harjanne.

Siuntion musiikkiyhdistyksen rehtori Tarja Ryynänen (vas.) sai Siuntion kulttuuripalkinnon 2023 sivistyslautakunnan puheenjohtaja Laila Anderssonilta. Kuva: Siuntion kunta. Sjundeå musikförenings rektor Tarja Ryynänen fick kulturpriset av bildningsnämndens ordförande Laila Andersson. Bild: Sjundeå kommun.
Siuntion musiikkiyhdistyksen rehtori Tarja Ryynänen (vas.) sai Siuntion kulttuuripalkinnon 2023 sivistyslautakunnan puheenjohtaja Laila Anderssonilta. Kuva: Siuntion kunta. Sjundeå musikförenings rektor Tarja Ryynänen fick kulturpriset av bildningsnämndens ordförande Laila Andersson. Bild: Sjundeå kommun.