Vaikuttamaan varttivaltuuston kautta

Varttivaltuusto on 5.–6.-luokkalaisten vaikuttajaryhmä, joka kootaan kaikista Lohjan alakouluista. Kaupungin nuorisotyön pyörittämän konklaavin tarkoituksena on tutustuttaa lapset jo varhain vaikuttamisen mahdollisuuksiin sekä kaupungin päätöksentekoprosessiin. Varttivaltuuston jäsenet päättävät koulut itse valitsemallaan tavalla, yleensä kuitenkin kaikki halukkaat pääsevät mukaan toimintaan. Jos kuitenkin jossain koulussa…