Rikosuhripäivä

Nuorisovaltuuston vaalit keväällä 2022

Lohjan nuorisovaltuusto on kolmestatoista Lohjalla asuvasta tai opiskelevasta 13–22-vuotiaasta muodostuva vaikuttajaelin, joka pyrkii edistämään nuorten etua kunnallisessa päätöksenteossa. Nuorisovaltuusto kokoontuu kerran kuukaudessa. Lisäksi nuorisovaltuusto voi nimetä jäsenistään edustajat lautakuntiin ja sillä tavoin tuoda nuorten ääntä kuuluviin päätöksenteossa. Lautakunnissa nuorisovaltuuston edustajilla on läsnäolo-…

Nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaatti Siuntiolle

Suomen nuorisovaltuustojen liitto ry on myöntänyt Siuntion kunnalle sertifikaatin tunnustuksena nuorten demokratiakasvatuksen eteen tehdystä työstä. Sertifikaatin hakeminen on edellyttänyt kunnalta intensiivistä otetta nuorten osallisuus- ja vaikuttamistyössä sekä nuorisovaltuuston hyvien toimintaedellytysten mahdollistamista. Lisäksi edellytyksenä on ollut mm. kunnanhallituksen asettama nuorisovaltuusto, oma toimintasääntö, nuorisovaltuutettujen…

Vaikuttamaan varttivaltuuston kautta

Varttivaltuusto on 5.–6.-luokkalaisten vaikuttajaryhmä, joka kootaan kaikista Lohjan alakouluista. Kaupungin nuorisotyön pyörittämän konklaavin tarkoituksena on tutustuttaa lapset jo varhain vaikuttamisen mahdollisuuksiin sekä kaupungin päätöksentekoprosessiin. Varttivaltuuston jäsenet päättävät koulut itse valitsemallaan tavalla, yleensä kuitenkin kaikki halukkaat pääsevät mukaan toimintaan. Jos kuitenkin jossain koulussa…

Nummentaustan asukkaat ideoivat alueen tulevaisuutta asukaskyselyn avulla

Nummentaustan asukasyhdistys toteuttaa asukaskyselyn, jonka avulla kerätään asukkaiden näkemyksiä ja toiveita ja käydään keskustelua alueen tulevaisuudesta. Tulosten pohjalta päätetään, mitä asioita lähdetään lähivuosina yhdessä kehittämään. Nummentaustan alueella asuu noin 4 600 asukasta, ja alue käsittää kuusi eri aluetta Gruotilasta ja Pappilankorvesta Keskilohjan…

Nuorisovaltuusto – nuorten väylä vaikuttaa

Lohjan nuorisovaltuusto on Lohjalla asuvista ja opiskelevista nuorista muodostettu vaikuttajaryhmä, joka pyrkii edustamaan nuorten etua kunnallisessa päätöksenteossa ja vaikuttamaan positiivisesti lohjalaisten nuorten arkeen. Nuorisovaltuusto on itsenäinen ja poliittisesti sitoutumaton toimija, eikä valtuustolla ole varsinaista poliittista linjaa. Nuorisovaltuutetut osallistuvat Lohjalla myös lautakuntien kokouksiin.…

Millaisia ovat unelmiesi sosiaali- ja terveyspalvelut?

Nyt saa unelmoida ja samalla vaikuttaa! Millaisia sosiaali- ja terveyspalveluja Länsi-Uudellamaalla pitäisi olla? Ensimmäinen asukaskysely on avoinna 15.2.2021 saakka. Matka kohti Länsi-Uudenmaan yhteisiä sosiaali- ja terveyspalveluja on alkanut. Mukana ovat Espoo, Hanko, Inkoo, Karkkila, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja, Siuntio, Raasepori ja Vihti. Näin…

Kuntalaisille uusi tapa antaa palautetta ja vaikuttaa

Lohjan kaupunki ottaa käyttöön sähköisen palautejärjestelmän, jonka kautta asukkaiden on helppo välittää mm. kiitokset, kysymykset, moitteet ja ideat. Palautejärjestelmä on käytettävissä kaupungin kotisivuilla 22.10. alkaen. -Palautejärjestelmä parantaa kuntalaisten mahdollisuutta vaikuttaa ja osallistua. Olemme valmistelleet tätä kokonaisuutta viime kevään ja kesän sekä tämän…

Nuoren kirjoitus: Varttivaltuusto

Lohjan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Joona Räsänen kommentoi luovutettuja aloitteita varttivaltuustojuhlassa viime viikolla.   Varttivaltuusto on paikka, jossa edustajat Lohjan jokaisesta alakoulusta kokoontuvat ideoimaan, miten Lohjaa voitaisi parantaa lasten näkökulmasta. Varttivaltuustossa on tehty aloitteita mm. koulumatkojen turvallisuudesta ja kouluruoasta. Varttivaltuusto on tärkeä, koska aikuiset…