Varttivaltuusto on 5.–6.-luokkalaisten vaikuttajaryhmä, joka kootaan kaikista Lohjan alakouluista. Kaupungin nuorisotyön pyörittämän konklaavin tarkoituksena on tutustuttaa lapset jo varhain vaikuttamisen mahdollisuuksiin sekä kaupungin päätöksentekoprosessiin.

Varttivaltuuston jäsenet päättävät koulut itse valitsemallaan tavalla, yleensä kuitenkin kaikki halukkaat pääsevät mukaan toimintaan. Jos kuitenkin jossain koulussa olisi edustajia tulossa enemmänkin, koulu järjestää vaalit, joiden perusteella edustajat valtuustoon valitaan.

Kokouksiin on varattu Monkolan valtuustosali, jossa kokoonnutaan kerran kuussa. Varttivaltuustolaisten tehtävänä on tuoda joka kerralle aloite-ehdotuksia omalta koulultaan. Ehdotukset käydään läpi kokouksissa. Kokouksiin on myös kutsuttu joka kerralle asiantuntijapuhuja, joka alustaa kokouksen teemaan liittyen. Sen jälkeen lähdetään purkamaan teemaa toiminnallisin menetelmin.

Toukokuun koittaessa varttivaltuusto on koonnut ja päättänyt muutamia aloitteita, jotka luovutetaan varttivaltuustojuhlassa päättäjille. He vievät aloitteet edelleen lautakuntiin ja valtuustoon päätettäviksi.

Vuosien saatossa varttivaltuustotoiminnalla on saatu parannettua monia asioita: kouluihin on saatu välituntivälineitä, kouluruokailua on monipuolistettu ja koulumatkan turvallisuutta on parannettu. Tässä vain osa siitä, mihin varttivaltuustolaiset ovat jättäneet jälkensä.

–Tänä vuonna olemme järjestäneet ensimmäisen kokouksen ja voin ilolla todeta, että tämänkin vuoden varttivaltuustolaiset ovat innokkaita vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä. Odotan innolla, minkälaisia aloitteita tämän vuoden nuoret vaikuttajat saavat aikaan, sanoo varttivaltuuston vastuuohjaaja Jouni Silventoinen.

Varttivaltuuston vastuuohjaaja Jouni Silventoinen

Kuva vuoden 2018 varttivaltuustojuhlasta.