Lehdessämme kerrottiin viime viikolla, että Lohjan Autotalossa on taidenäyttely nimeltä Koeajo, mutta jutussa oli väärä autoliike. Taidenäyttely sijaitsee Lohjan Autokeskuksessa. Kyseessä on Anna-Maija Kurpan (Kirkkonummi), Anu Valavaaran (Houtskari) ja Sanna Bertschin (Lohja) taidenäyttely. Kurppa, Valavaara ja Bertschi ovat pitkän linjan taiteen tekijöitä, jotka tutustuivat toisiinsa Lohjalla Kanneljärven opistossa, jonka tarjontaan Lapin Yliopiston akkreditoimat avoimen yliopiston taideopinnot kuuluvat. Näyttelytöiden toteuttaminen ja taidenäyttelyn järjestäminen ovat osa aineopintokokonaisuuden lopputyötä.

Koeajo-näyttely sai alkunsa, kun taiteen aineopiskelijalinjan opiskelijat saivat syksyllä 2018 tehtäväkseen oman taidenäyttelyn järjestämisen. Bertschi ryhtyi pohtimaan taiteen kohtaamista ja kokemuksellisuutta epäkonventionaalisessa, yllätyksellisessä ympäristössä ja pohdintojen jälkeen syntyi idea taidenäyttelyn järjestämisestä autoliikkeessä. Taidenäyttelyn pitämistä autoliikkeessä ehdotettiin Lohjan Autokeskus Oy:n johtaja Niko Kähköselle. Hän totesi, ettei ole aiemmin vastaavasta kuullut, mutta piti ideaa toteuttamisen arvoisena. Taiteilijat arvelevat, että kyseessä saattaa olla ensimmäinen kerta Suomessa, kun taidenäyttely järjestetään autoliikkeessä. Esillä on teoksia kaikilta kolmelta taiteilijalta.

–Toivomme pioneerityömme myötä kannustavamme taiteen opiskelijoita tutkailemaan näyttelypaikkoja toisin, ja herättävämme myös yleistä keskustelua näytteelle asettamistavoista ja -paikoista. Erilaiset visuaaliset ja esteettiset kokemukset ovat osa arkeamme. Taide voi olla osa tätä, myös ilman erityisiä huutomerkkejä. Näyttelyn kokonaissuunnittelu toteutusaikataulusta budjetointiin kuuluu aineopiskelujemme päättötyöhön, jonka kukin täydennämme taidenäyttelyn jälkeisellä kirjallisella osuudella. Koeajo-näyttely on esikoisemme ja uusi tapa toteuttaa taidenäyttely, ehkä ainut laatuaan Suomessa, Kurppa kertoo.

Näyttely on yleisölle avoinna 16.9. astima-to klo 8.30–18.00, pe klo 8.30–17.00, la klo 10.00–14.00 ja su 8.9. klo 11.00–14.00.

Näyttelyn avajaisissa Lohjan Autokeskus Oy:n johtaja Niko Kähkönen (vas), Sanna Bertschi, Anna-Maija Kurppa ja Anu Valavaara.