Lohjan kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 16.11. ensi vuoden talousarviota ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelmaa. Valtuutettujen puheenvuoroista kuului se sama tilanne, jossa Lohjalla on oltu jo usean vuoden ajan; investointipaineita on, mutta niin on velkaakin, eikä taloustilanne näytä pidemmän päälle järin ruusuiselta. Puheenvuoroissa nousivat esille mm. energiakriisin tuomat haasteet, riskien hallinta ja varautuminen. Moni valtuutettu korostikin sitä, että tulevien vuosien taloustilanteeseen varautuminen pitäisi aloittaa heti.

–Pandemian hiipuessa on tullut uusia uhkia. Energian hinnan nousu ja Venäjän hyökkäys näkyvät myös kuntatasolla mm. sähkön hinnan, lainojen korkojen ja rakennuskustannusten nousuna sekä sosiaalitukien varassa elävien määrän kasvuna, listasi kokoomuksen valtuutettu Kaj Sundqvist.

–Ensi vuosi näyttää vielä hyvältä, mutta sen jälkeen on kylmää kyytiä, tiivisti kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Luoma.

Vasemmistoliiton valtuutettu Matti Pajuoja oli hieman positiivisempi.

–Pilviä on taivaalla, mutta pilvet eivät ole kovin synkkiä, hän totesi.

Moni valtuutettu peräänkuuluttikin tarkkaa harkintaa siihen, miten investointeja toteutetaan jatkossa. Listalla ovat mm. Mäntynummen koulujärjestelyt, Neidonkeitaan hanke sekä Tennarin laajennus ja remontointi. Kokoomuksen Juhana Salmenpohja totesi, että esimerkiksi Tennarin hanke on paisunut rajusti alkuperäisestä suunnitelmasta ja edessä on myös merkittävä nousu käyttökustannuksiin.

–Huolestuttavia puheita kasvavasta velkamäärästä kuullaan, mutta mitään ei tehdä, Salmenpohja totesi.

Keskustelun aikana valtuutetut tekivät myös kaksi vastasesitystä. Meidän Lohjan valtuutettu Katriina Nousiainen esitti, että Ikkalan koululle osoitetaan määräraha koulutoiminnan jatkumiseksi koko vuodelle 2023 (lisäys 64 400 euroa).

–Ikkalan koulua ei ole päätetty lakkauttaa, mutta määrärahan poisto ohjaa siihen, Nousiainen totesi.

Nousiaisen vastaesitys hävisi äänin 35–16.

Vihreiden valtuutettu Laura Skaffari puolestaan esitti, että kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan talousarvioon lisätään 45 000 euroa vuodelle 2023 pedagogisen informaatikon palkkaamista varten.

–Lasten ja nuorten oppimistulokset ovat laskussa. Lukutaito luo pohjan kaikelle oppimiselle, joten sitä on tuettava, Skaffari perusteli.

Hänen esityksensä hävisi äänin 31–20.

Valtuutetut totesivat, että nykyinen maailmantilanne heijastuu myös kuntien talouteen. Velkaa ja investointipaineita on jo ennestään, joten taloudenpito vaatisi nyt tarkkaa suunnittelua ja varautumista.

Veroprosentit

Valtuusto vahvisti kokouksessaan myös ensi vuoden veroprosentit. Lohjan kaupungin tuloveroprosentiksi päätettiin 7,86 prosenttia. Yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,03 prosenttia, vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,45 prosenttia, muuhun kuin vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,05 prosenttia ja rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,50 prosenttia.

Tuloveroprosentti voi monen kuntalaisen silmissä näyttää pieneltä aiempiin vuosiin verrattuna. Muutos johtuu sote-uudistuksesta, jonka myötä sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen sekä pelastustoimen järjestäminen siirtyvät kuntien vastuulta hyvinvointialueille ensi vuoden alussa.

SMS