Tiesitkö, että tutkimusten mukaan ihmiset luottavat neljä kertaa enemmän printtiin kuin sosiaaliseen mediaan, tai että ihminen joka lukee mainoksen lehdestä, käyttää 30 % enemmän aikaa myös kyseisen mainostajan sosiaalisen median mainoksiin?

Tapahtumamarkkinointi on syytä suunnitella monikanavaisesti – vaikkei rahaa paljon olisikaan

Tapahtumien markkinointi tarkoittaa kaikkia niitä markkinointitoimenpiteitä, joita käytetään tapahtuman mainostamiseen ja sen osallistujien houkuttelemiseen. Tapahtumien markkinoinnin tavoitteena on luoda kiinnostusta tapahtumaa kohtaan ja houkutella mahdollisimman paljon ihmisiä osallistumaan siihen.

Tapahtumien markkinointi ja budjetti

Tapahtumien markkinointi voi sisältää erilaisia toimenpiteitä, kuten sosiaalisen median kampanjoita, sähköpostimarkkinointia, mainontaa eri kanavissa, kuten printtimedia, televisio ja radio, ulkomainontaa, hakukonemarkkinointia, PR-toimintoja, sponsorointia ja suusanallista markkinointia.

Tärkeää tapahtumien markkinoinnissa on kohderyhmän huomioiminen ja markkinointiviestin räätälöiminen vastaamaan heidän tarpeitaan ja toiveitaan. On tärkeää valita oikeat kanavat ja viestit, jotta tavoitetaan juuri ne ihmiset, joille tapahtuma on suunnattu.

Tapahtumien markkinointi on tärkeää tapahtuman onnistumisen kannalta. Kun markkinointi onnistuu hyvin, se lisää kiinnostusta tapahtumaa kohtaan ja houkuttelee paikalle enemmän ihmisiä, mikä taas kasvattaa tapahtuman vaikutusta ja kannattavuutta.

Paikallisesti tapahtumien markkinointi voi tarkoittaa printtimediaa, joka tavoittaa laajimman talouspeiton alueella. Esimerkiksi Ykkös-Lohja -lehti voi olla hyvä valinta tähän tarkoitukseen. Sosiaalisen median kanavista Facebook on yleensä hyvä valinta ja mikäli kohderyhmä on nuorempaa ikäluokkaa, myös TikTok voi olla tehokas kanava tapahtuman markkinointiin. On tärkeää huomioida, että markkinointiin käytettävä aika ja vaiva riippuvat tapahtuman tavoitteista lippujenmyynnin osalta.

Ykkös-Lohja lehti ja alueellinen näkyvyys

Ykkös-Lohja lehteä jaetaan joka viikko vähintään 34200 kappaletta Uudenmaan Mainosjakelun jakamana Lohjalle, Pohjois-Siuntioon sekä Nummelaan ja kerran kuukaudessa laajennetulla jakelulla lisä 10 000 taloutta vielä Vihtiin sekä Karkkilaan. Tämä jakelu tarkoittaa jo perusviikkona laajinta alueellista jakelua Lohjan talousalueelle.

Lehteä julkaiseva Kettu Julkaisut Oy tuottaa lehden jokaiselle tällä jakelualueella maksutta. Julkaisija siis maksaa lehden painamisen sekä jakamisen ja kaikki kulut katetaan lehden mainosmyynnistä – siksi lehti on alueen ihmisille maksuton. Siksi jokaisen tapahtumajärjestäjän, pienenkin, on hyvä ymmärtää, että mikäli se oma tapahtuma sisältää sisäänpääsy maksun – on se maksullinen tapahtuma, jolla on oma budjettinsa, taloutensa, ja siten myös sillä pitäisi olla oma markkinointisuunnitelmansa – ja maksulliselle tapahtumalle ilmoitus lehdessä on myös maksullinen – minimissään kuitenkin vain 25€ suoraan netti-ilmoituksena. Moni tapahtuma liittyy myös tavalla tai toisella kulttuuriin, tai jopa hyväntekeväisyyteen, mutta mikäli tapahtumassa on sisäänpääsymaksu – on sen ilmoitukset aina lehdessä maksullisia.

Esimerkkibudjetti pienelle tapahtumalle Lohjan ja Vihdin alueella:

Tapahtuman esiintyjäkulut ja paikkakulut 2000 euroa
Tapahtuman tuotantotulotavoite 1000 euroa
Tapahtuman tavoite: katselijat 200 kpl
Tapahtuman pääsylippu: 20 euroa
Tapahtuman tavoitetulot: 4000 euroa

Tapahtuman markkinointiin: 1000 euroa
Tapahtuman markkinointi paikallisesti:
– ulkojulisteet 50 kpl – 350 euroa
– lehtimainonta Ykkös-Lohja 3 mainosta, 1kk ennen, 2 vko ennen, 1 vko ennen; 500 euroa
– Facebook mainonta Ykkös-Lohjan paikalliskanavissa kuten Facebookin OstaLohjalta ja www.ostalohjalta.fi tai vastaavassa www.ostavihdista.fi 0 euroa
– TikTok mainos paikallisen tekijän kanssa 150 euroa

Tämä laskelma on esimerkinomainen eikä perustu yhteenkään lähiajan tapahtumaan.

Mainosasiakaskysely 2023

Kysyimme Ykkös-Lohjan kevättalven 2023 mainosasiakkailta näiden tyytyväisyyttä Ykkös-Lohjaan mediana. Kyselyyn vastasi 34 yritystä ja yritysten mainokset olivat olleet lehdissä numerosta 3 numeroon 10/2023. Kyselyssä pyydettiin arvostelemaan Ykkös-Lohjan toimintaa asteikolla 0-5. Kyselyyn vastanneista 34 yrittäjästä 27 eli 79,4% antoi myyntitapahtumaan liittyen asiakastyytyväisyytenä arvosanan 5/5. Asiakkailta kysyttiin myös tyytyväisyyttä tehtyyn mainosmateriaaliin ja 34:sta vastaajasta vähintään 4/5 arvosanan antoi 26 vastaajaa eli 76,4%. Kyselyyn vastanneista vähintään 3/5 arvosanan kysyttäessä mediatilan hinnasta antoi 28/34 vastaajaa, ja mainoksen toimivuuteen 34 yrittäjää antoi vähintään 3/5 arvosanan 23 yrittäjää eli 67,6%.