Tänään: 21.07.2024

Päätoimittaja

Teatteri Aploodi käynnistää 7. toimintakautensa uusin tuulin!

aploodi, teatteri

Kuvassa ohjaajat Iida Kalpio, Katariina Koskenkorva, Sari Rautakoski, Tarja Omenainen

Lohjalla teatteritaiteen perusopetusta antava Teatteri Aploodin seitsemäs toimintakausi käynnistyy 3.9.2018.

Valtakunnallisen taiteenperusopetussuunnitelman uudistuttua, myös Aploodin opetussuunnitelma on uudistunut opintokokokonaisuuksien sisältöjä tarkentaen valtakunnallisen OPSin mukaisesti. Opetus on myös laajentunut kouluikäisten lisäksi varhaiskasvatusikäisiin sekä yli 18 vuotiaisiin aikuisiin. Tämän seurauksena Lasten ja nuorten Teatteri Aploodin nimi on muuttunut Teatteri Aploodiksi.

Olemme äärimmäisen iloisia kehityksemme suunnasta, joka kasvaa ja monipuolistuu. Olemme lisänneet opetusryhmiä viime kaudesta jopa kahdella. Yhteensä meillä on ensi kaudeksi kymmenen eri teatteriryhmää, kertoo Aploodin toiminnasta vastaava Sari Rautakoski.

Teatterin vastaavana opettajana toimii edelleen ohjaaja/näyttelijä Sari Rautakoski ja rehtorina Joni Paananen. Ensi kauden Sari myös lisäkouluttaa itseään Teatterikorkeakoulussa Teatteri ja kasvatus –opinnoilla.

On tärkeää että teatterissa pääsee lasten ja nuorten ääni kuuluville, tulevissa opinnoissa perehdytäänkin erityisesti osallistavan ja soveltavan teatterin työmenetelmiin, kertoo Rautakoski innoissaan.

Myös opettajatiimissä puhaltavat uudet tuulet. Uusina opettajina aloittavat teatteritaiteen maisteri Tarja Omenainen sekä filosofian maisterit, draamakasvatuksen opettajat Katariina Koskenkorva ja Iida Kalpio.  Olemme iloisia Aploodissa että saimme rekrytoitua tämän huippuosaajien tiimin mukaan. Tarja Omenainen asuu Nummelassa, joten on mukavaa saada paikkakuntalaisia remmiin mukaan. Suuri yleisö muistaa hänet varmasti parhaiten monivuotisesta näyttelijäntyöstään tv-sarjassa Salatut elämät. Alun perin Lohjalta on kotoisin myös Iida Kalpio, joka innoissaan palaa nyt lapsuuden kotikaupunkiinsa tekemään unelmatyötään draamakasvatuksen parissa. Katariina Koskenkorva tulee Keski-Suomesta ja vaikuttaa nykyään myös pääkaupunkiseudulla. Katariina pyörittää kesäisin omaa teatteria Jyväskylässä ja hänellä on laaja kokemus draamakasvatuksen parista.

Iloitsemme kovin teatteriharrastuksen kasvusta. Erityisesti lasten ja nuorten kasvuiässä on teatteri tärkeä harrastus, jolla edistetään vuorovaikutustaitoja ja opitaan huomioimaan toisia. Toki samat asiat korostuvat myös aikuisryhmän kanssa. Kun ponnistellaan yhteisen päämäärän eteen, joka kaikilla ryhmillä on oma valmistettava teatteriesitys, synnyttää tämä vahvan yhteenkuulumisen kokemuksen. Teatteriesityksessä jokaisen panosta tarvitaan ja tämä edistää myös vastuunottamista. Teatteria tehdään luonnollisesti lasten ja nuorten ehdoilla. Teatterileikit ja –pelit kuuluvat jokaisen ryhmän opetukseen mukaan, jatkaa Rautakoski.

Uusina ryhminä, joissa vielä on tilaa, aloittavat 5-6 vuotiaiden Teatteritenavat –ryhmä, joka kokoontuu torstaisin klo 16:15-17:00 Iida Kalpion johdolla. Tarja Omenaisella on yksi edistyneimpien ryhmä Kohtausharjoittelun perusteet 12-17 vuotiaille maanantaisin klo 18:15-19:45. Tunneilla perehdytään kohtausharjoitteluun yksilö- ja ryhmätasolla. Opetellaan kehon käyttöä ja tekstin tulkintaa. Kaikkiaan mahtava tilaisuus saada oppia tämän tason ammattilaiselta. Yli 18 vuotiaiden aikuisten Esiintymistaito –ryhmään voi tulla mukaan sekä aiemmin teatteria harrastaneet että vasta-alkajat. Kauden aluksi ryhmäydytään ja opetellaan muutamia teatteritekniikoita, kevätkausi painottuu esitettävän näytelmän harjoittelemiseen. Ryhmä kokoontuu tiistaisin klo 18:15-19:45 Sari Rautakosken johdolla. Muista ryhmistä osa on jo täynnä, mutta muutamassa ryhmässä on vielä 1-2 paikkaa jäljellä joita kannattaa kysellä.

Teatteri Aploodi sai ilokseen tunnustusta tänä vuonna valtion tasolta ja rahoitusta hallituksen kärkihankkeeseen Taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 15.000,-€ Aploodille Teatteritaidetta kouluihin –hankkeeseen, joka toteutetaan Lohjan kouluissa kaudella 2018-19. Hankkeeseen osallistuvat koulut, Ojamon ja Mäntynummen alakoulut sekä Harjun yläkoulu, valikoituvat OKM:n aiemmin teettämän lasten ja nuorten harrastuskyselyn perusteella.

Lisäksi Aploodi toteuttaa Lohjan kouluissa ja varhaiskasvatusyksiköissä draamatyöpajoja, joilla on saatu hyviä tuloksia mm. lasten ja nuorten itsetuntemuksen ja ryhmässä toimimisen vahvistamisessa.

Saimme draamatyöpajat kunnolla vauhtiin viime kauden aikana ja on hienoa että voimme tuoda draamapedagogian työvälineitä koulujen ja päiväkotien kiireisen arjen tueksi, tiivistää Rautakoski.

Opetuskausi huipentuu Aploodin Teatterifestivaaleihin 8.-14.4.2019.

Saimme neuvoteltua edelleen Lohjan kaupungin kanssa sopimuksen, ettei keväällä 2019 ole päällekkäin lasten teatteriesityksiä Lohjan Teatterissa ja Aploodin Teatterifestivaaleilla. Näin kaikki lapset pääsevät esiintymään vapaasti samaan aikaan toteutettaviin lastenteatterinäytelmiin. Hienoa että Lohjalla lapsiystävällisenä kuntana halutaan edistää lasten etua!, iloitsee Rautakoski.

Kuvassa Kummallinen linna, lapset: Ellen Rauhala, Roosa Kotakoski, Siru Sipiä, Nuutti Kotokorpi, Julia Kataja, Riina Nieminen

Aploodi toimii Åsvallassa, Svenska föreningen i Lojo rf:n tiloissa Nummentie 39, 08100 Lohja.

Lisätietoja Teatteri Aploodi

www.aploodi.net

teatteri.aploodi@gmail.com tai 044 537 2300