Telia on noussut perinteisen teleoperaattorin roolistaan merkittäväksi toimijaksi mediassa ja teknologiakentällä. Yhtiön kehityskaari on ollut vaikuttava, sillä se ei ainoastaan ole yksi Pohjoismaiden suurimmista TV-yhtiöistä, mutta myös Suomen eturivin toimija ICT-palveluiden tarjoamisessa yrityksille. Telian runkoverkko on keskeinen osa maailmanlaajuista nettiliikennettä, käsittäen kolmasosan globaalista datavirrasta.

VERKKOKAUPPAA HELPOTTAMAAN ARKEASI

Telia on keskittynyt kehittämään verkkokauppaansa, jotta asiakaskokemus olisi mahdollisimman sujuva ja miellyttävä. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman liittymiä, jotka vastaavat erilaisiin käyttäjätarpeisiin, ja toimitus tapahtuu nopeasti ja vaivattomasti. Telian verkkokauppa on osoitus yhtiön sitoutumisesta asiakaslähtöisyyteen ja digitaalisen kaupankäynnin edistämiseen.

LAATUA JA KATTAVUUTTA LIITTYMÄTARJONNASSA

  • Hinta-laatusuhteeltaan erinomaiset Telia-liittymät: Telian liittymätarjonta on suunniteltu tarjoamaan asiakkaille optimaalista laatua edulliseen hintaan.
  • Kattava verkko Pohjoismaissa ja Baltiassa: Telian omistama verkko tarjoaa laajaa peittoa ja luotettavuutta koko Pohjoismaiden ja Baltian alueella.
  • Rajoittamaton ja nopea 4G-yhteys: Jokaisessa Telian liittymässä on tarjolla rajaton netinkäyttö kotimaassa ilman datakattoa.
  • Tulevaisuuden 5G-verkko kasvussa: Telian 5G-verkko laajentuu jatkuvasti, tuoden asiakkaille entistä nopeammat yhteydet.
  • EU-käytön sisällyttäminen liittymähintaan: Telian liittymien käyttö EU-alueella ei tuo lisäkustannuksia, mikä takaa läpinäkyvyyden ja kustannustehokkuuden.

TELIA YHDISTÄÄ TEKNOLOGIAN JA SISÄLLÖN

Telia pyrkii tarjoamaan asiakkailleen korkeatasoisia ja turvallisia yhteyksiä. Yhtiö investoi jatkuvasti verkkoihinsa ja digitaalisiin palveluihinsa, varmistaen asiakkaille aina ajantasaiset ja häiriöttömät yhteydet. Lisäksi Telia tarjoaa laajan kirjon viihde- ja urheilusisältöjä, vastaten asiakkaidensa monipuolisiin tarpeisiin.

VASTUULLINEN TOIMIJA YHTEISKUNNASSA

Telia on omistautunut kestävän kehityksen periaatteille, pyrkien aktiivisesti vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia. Yhtiö on sitoutunut vastuullisuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, toimien esikuvana alallaan.

INNOVAATIOT JA ASIAKASKOKEMUS ETUSIJALLA

Telia on sitoutunut olemaan edelläkävijä sekä innovaatioiden että asiakaskokemuksen alueilla. Yhtiö keskittyy kehittämään uusia, edistyksellisiä ratkaisuja, jotka parantavat asiakkaiden elämänlaatua ja tekevät arjesta sujuvampaa. Telian innovaatiopolitiikka perustuu jatkuvaan tutkimukseen ja kehitykseen, jotta voidaan tarjota markkinoiden kärkitason teknologisia ratkaisuja.

Asiakaskokemus on Telialle yhtä tärkeä kuin teknologinen edistyminen. Yhtiö pyrkii varmistamaan, että jokainen asiakaskohtaaminen on positiivinen ja hyödyllinen. Tämä tarkoittaa henkilökohtaista ja asiantuntevaa palvelua kaikissa kanavissa, olipa kyseessä sitten verkkopalvelut, myymälät tai asiakaspalvelu. Telian tavoitteena on tarjota helppokäyttöisiä, intuitiivisia ja asiakasystävällisiä palveluita, jotka vastaavat jokaisen asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin.

Digitaalisten palvelujen ja sovellusten kehitys on keskeinen osa Telian innovaatiotoimintaa. Yhtiö panostaa digitaalisten ratkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen, mikä näkyy muun muassa helppokäyttöisissä sovelluksissa ja tekoälyä hyödyntävissä palveluissa. Nämä digitaaliset ratkaisut ovat suunniteltu helpottamaan asiakkaiden päivittäistä elämää ja tarjoamaan uudenlaisia käyttökokemuksia.

Telia on myös sitoutunut vastaamaan asiakkaidensa palautteeseen ja kehittämään palvelujaan sen perusteella. Asiakaspalaute on arvokasta, ja se ohjaa yhtiötä kehittämään toimintaansa entistä asiakaslähtöisemmäksi. Yhtiön tavoitteena on olla alansa paras asiakaspalvelussa ja asiakaskokemuksessa, mikä näkyy jokaisessa yksityiskohdassa Telian toiminnassa.

Innovatiivisuus ja asiakaskeskeisyys ovat avainasemassa Telian toiminnassa, ja ne muodostavat ydinperustan yhtiön tulevaisuuden strategialle. Panostamalla näihin alueisiin Telia pyrkii säilyttämään asemansa markkinajohtajana ja tarjoamaan asiakkailleen parhaat mahdolliset palvelut ja kokemukset nyt ja tulevaisuudessa.

TELIA: LUOTETTAVA KUMPPANI SUOMESSA

Telian vankka kokemus ja asiantuntemus Suomen markkinoilla tekevät siitä luotettavan ja arvostetun toimijan. Yhtiön pitkä historia ja syvällinen ymmärrys asiakkaiden tarpeista ovat sen menestyksen kulmakiviä.

KATSE KOHTI TULEVAISUUTTA

Telia katsoo rohkeasti tulevaisuuteen, investoiden uusiin teknologioihin ja innovaatioihin. Yhtiön tavoitteena on pysyä alansa kärjessä ja tarjota asiakkailleen aina parasta mahdollista palvelua ja yhteyttä.