Tänään: 25.06.2024

Toimittaja

Turvallisuusviranomaiset tarkastivat 73 ravintolaa Länsi-Uudellamaalla

poliisi tiedottaa

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja Länsi-Uudenmaan poliisi tekivät viikonlopun 23.11.–24.11.2018 aikana yhteisiä valvontakäyntejä ravintoloihin Länsi-Uudenmaan alueella. Viranomaiset kävivät kaikkiaan 73 ravintolassa ja tarkastivat, miten keskeiset turvallisuuteen liittyvät asiat on ravintoloissa hoidettu. Valvontakäynnit toteutettiin ilta- ja yöaikaan.

Pelastusviranomaiset kiinnittivät huomiota etenkin palo- ja poistumisturvallisuuteen. Pelastuslaitoksen palotarkastajat totesivat viikonlopun valvontakäynneillä, että paloturvallisuuden osalta asiat olivat ravintoloissa pääosin hyvällä tolalla. Vakavimmat puutteet koskivat poistumisturvallisuutta, josta huomautettavaa löytyi yhteensä 22 ravintolasta.

Pelastuslaitos toivoo ravintoloiden kiinnittävän huomiota erityisesti poistumisreittien esteettömyyteen ja ovien lukituksiin. Poistumisreittien tulee olla käytettävissä ja näkyvästi opastettuna aina ravintolan ollessa avoinna. Poistumiseen tarkoitetut ovet tulee olla helposti avattavissa myös hätätilanteissa. Lisäksi valvontakäynneillä annettiin huomautuksia mm. alkusammutuskalustoon ja kaasupullojen säilyttämiseen liittyen.

Poliisi keskittyi valvonnassa erityisesti seuraaviin asioihin; ravintolan asiakkaiden päihtymystila, alkoholilain vastainen alaikäisten alkoholin nauttiminen ja heille anniskelu sekä ravintolan järjestyksenvalvontaan ja anniskelulupaan liittyvät lupa-asiat. Valvonnan tarkoituksena poliisilla oli ennaltaehkäistä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyviä häiriötehtäviä erityisesti yöaikaan ja ravintoloiden sulkemisajankohtina.

Valvonnan tulosten perusteella poliisi oli tyytyväinen, sillä suuressa osassa ravintoloita asiat olivat pääosin kunnossa. Yksi ravintola jouduttiin sulkemaan alkoholilain perusteella, sillä henkilökunnan edellytykset anniskeluravintolan auki pitämiseen eivät täyttyneet. Muutaman ravintolan hygieniapuutteista on ilmoitettu elintarvikevalvontavirastolle. Valvonnan aikana kirjattiin kaksi rikosilmoitusta mm. alkoholilain perusteella. Ravintoloissa poliisin ja pelastuslaitoksen suorittamaan valvontaan suhtauduttiin niin asiakkaiden kuin henkilökunnankin puolelta positiivisesti.

Viikonlopun valvontakäynnit ajoitettiin tarkoituksella pikkujoulukaudelle, jolloin vilinää ja vilskettä riittää ravintoloissa normiviikonloppuja enemmän. Valvonnan kautta puututaan turvallisuuspuutteisiin, ehkäistään onnettomuuksia ennalta ja kannustetaan yrityksiä ottamaan turvallisuusasiat vakavasti. Turvallisuus on yhteinen asia, johon niin yritykset kuin yksityishenkilöt, voivat omilla teoillaan merkittävästi vaikuttaa. Poliisi ja pelastuslaitos tulevat jatkossakin suorittamaan valvontaa määräajoin koko Länsi-Uudenmaan alueella.