Uudellamaalla oli tammikuun lopussa yhteensä 95 586 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 86 952 ja lomautettuja 8 634. Ilman työsuhdetta olevien määrä nousi 7 929 henkilöllä (10,0 %) ja lomautettujen määrä nousi 3 522 henkilöllä (68,9 %) vuoden takaiseen verrattuna.

Työttömien kokonaismäärä nousi Uudellamaalla 13,6 % verrattuna vuotta aikaisempaan. Työttömiä työnhakijoita oli 11 451 henkilöä enemmän viime vuoden tammikuuhun nähden. Koko maan vuosimuutos oli tammikuun lopussa 12,8 %. Työttömien työnhakijoiden määrä nousi tammikuussa eniten Pirkanmaalla (28,1 %), Etelä-Pohjanmaalla (14,9 %) ja Uudellamaalla (13,6 %).

Uudellamaalla oli alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita yhteensä 8 397, mikä on 1 301 henkilöä (18,3 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli tammikuun lopussa 18 495, mikä on 2 878 henkilöä (18,4 %) enemmän edellisvuoteen verrattuna. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 35 098, mikä on 1 382 henkilöä (4,1 %) enemmän kuin edellisvuoden tammikuussa.

Ulkomaalaisia työttömiä oli 22 784, mikä on 3 780 henkilöä (19,9 %) enemmän edellisvuoteen verrattuna.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Uudenmaan TE-toimistoon tammikuussa 25 233, mikä on 25,6 % vähemmän kuin vuosi sitten. Koko maan tasolla vuosimuutos oli -20,5 %.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta. Katsaus on luettavissa Työllisyyskatsauksen omilta sivuilta sekä pdf-muodossa myös ELY:n sivuilta.