Huhtikuussa 2022 joukko Uudenmaan asukkaita saa tilaisuuden vaikuttaa maakunnan liikenteen tulevaisuuteen osana puntaroivaa kansalaisraatia. Erityisesti raati pohtii, miten vähähiiliset liikenneratkaisut voidaan Uudellamaalla toteuttaa hyväksyttävällä ja oikeudenmukaisella tavalla. Tavoitteena on hiilineutraali Uusimaa vuoteen 2030 mennessä.

Uudellemaalle on asetettu joulukuussa 2021 uusi kunnianhimoinen tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tämä tuo lisäpainetta maakunnan ilmastotyöhön, erityisesti liikkumisen päästöjen osalta, mitkä muodostavat noin yhden kolmasosan maakunnan kaikista päästöistä. Siksi Uudenmaan liitto on yhdessä tutkijoiden kanssa päättänyt kutsua koolle puntaroivan kansalaisraadin, jonka tehtävä on antaa suosituksia vähähiilisten liikkumisratkaisujen toteuttamisesta maakunnassa.

Helmikuun aikana 6 000 satunnaisesti valittua, 18–80-vuotiasta Uudenmaan asukasta saa kutsun kansalaisraatiin. Kiinnostuneiden joukosta raatiin valitaan 35 osallistujaa. Tavoitteena on saada mukaan eri ikäisiä ja erilaisia liikkumismuotoja käyttäviä osallistujia kattavasti eri puolilta maakuntaa. Kansalaisraadin toteuttavat Suomen ympäristökeskuksen ja Turun yliopiston tutkijat osana reilua ilmastosiirtymää käsittelevää tutkimushanketta.

–Vähähiilistä liikkumista edistäviä toimia suunnitellaan parhaillaan Hiilineutraali Uusimaa -tiekartan pohjalta. Toivon kansalaisraadin antavan meille tietoa siitä, mitkä toimista ovat Uudenmaan asukkaiden näkökulmasta tärkeimpiä ja miten vähähiilistä liikkumista lisätään mahdollisimman reilulla ja hyväksyttävällä tavalla, sanoo johtava ilmastoasiantuntija Pia Tynys Uudenmaan liitosta.

Puntaroitu kansalaisnäkemys liikenteen tulevaisuudesta

Uudenmaan liikenneraadissa on kyse niin kutsutusta puntaroivasta kansalaiskeskustelusta, joita Suomessa on hyödynnetty päätöksenteossa vasta vähän. Puntaroivat kansalaiskeskustelut tukevat moniäänistä ja perusteltua päätöksentekoa, ja soveltuvat siksi hyvin monimutkaisten ilmastokysymysten tarkasteluun.

Raadissa osallistujat keskustelevat liikenteestä ohjatusti pienryhmissä ja saavat keskustelun tueksi kattavasti tietoa aiheesta esimerkiksi kuulemalla asiantuntijoita. Keskustelun pohjalta tavoitteena on muodostaa harkittu, tietoon perustuva kansalaisnäkemys ja suositukset Uudenmaan liitolle vähähiilisiä liikkumisratkaisuja koskien.

–Aihe on moniulotteinen ja siksi on tarpeen koota yhteen erilaisia kokemuksia ja näkemyksiä liikenteen päästövähennystoimista ja niiden käytännön vaikutuksista. Näin ihmisten arkikokemukset täydentävät asiantuntijatietoa, kertoo raadin toteutuksesta vastaava Heli Saarikoski Suomen ympäristökeskuksesta.

Uudenmaan liitto käsittelee raadin suositukset osana Hiilineutraali Uusimaa -tiekartan toimeenpanoa ja antaa raadille vastineensa niihin. Kansalaisraati kokoontuu huhtikuussa yhteensä kolmena viikonloppuna Helsingin Pasilassa.

–Toivomme koronatilanteen olevan huhtikuussa sellainen, että voimme pitää raadin kasvokkain. Olemme kuitenkin varautuneet toteuttamaan raadin myös kokonaan verkossa, sanoo Saarikoski.

Raati toteutetaan osana Suomen Akatemian rahoittamaa Ilmastotoimet puntarissa -tutkimushanketta, jossa tutkitaan ja vahvistetaan tietopohjaa oikeudenmukaisista ilmastotoimista. Lisätietoa kansalaisraadista ja tutkimushankkeesta: utu.fi/factor.