Öljyä toimitetaan enää vain nokkavipuliittimellä varustettuihin laitteistoihin

Öljylämmityslaitteistoja koskevassa lainsäädännössä edellytetään, että säiliöiden täyttöliittiminä käytetään nokkavipuliittimiä. Vaatimus täyttöliittimen vaihtamisesta standardin SFS 4429 mukaiseen kannelliseen nokkavipuliittimeen perustuu öljylämmityslaitteistoista annettuun kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen 314/1985. Vaatimus on tullut voimaan jo 1.9.1985, mutta öljyä on silti toimitettu vanhanmallisillakin liittimillä varustettuihin järjestelmiin adapterin avulla. 1.7.2018 tuli kuitenkin voimaan päätös, että öljyä ei enää toimiteta lainkaan vanhanmallisten sakaraliittimien kautta. Syynä on vanhojen liittimien aiheuttama vakavan öljyvahingon vaara.

–Kyse on öljyalalla yhteistuumin tehdystä päätöksestä, ettei öljyä enää toimiteta vanhanmallisiin liittimiin. Sakaraliittimet ovat vuosikymmeniä vanhoja, joten ne eivät ole enää luotettavia. Liitin voi näyttää ulkoisesti ehjältä, mutta siinä voi olla hiushalkeamia tai murtumia, joiden kohdalta vuoto tapahtuu. Kun öljyvuoto huomataan, vahinko on jo tapahtunut, kertoo St1 Oy:n osastopäällikkö Kai Suojala.

–Valitettavasti öljyvahinkoja on alalla sattunut. Ne ovat kalliita, isoja ja vaikeita juttuja etenkin pohjavesialueilla. Asiakkaan öljylämmityslaitteistosta johtuva vahinko tulee kokonaisuudessaan asiakkaan korvattavaksi. Lain mukaan on asiakkaan velvollisuus huolehtia, että öljylämmityslaitteisto on kunnossa ja vaatimusten mukainen. Sitä ei usein ymmärretä, vaan ajatellaan, että esimerkiksi öljyn toimittaja on korvausvelvollinen vahingon sattuessa, Suojala jatkaa.

Kiinteistön vahingot tai ympäristön pilaantumisesta aiheutuvat puhdistuskustannukset voivat tapauksesta riippuen muodostua huomattaviksi, ja nousta jopa kymmenistä tuhansista satoihin tuhansiin euroihin vahingon sattuessa. Sakaraliittimen vaihto nokkavipuliittimeen sen sijaan maksaa vain noin 100 – 150 euroa, joka on aika edullinen hinta varmistaa, että öljyä voidaan toimittaa jatkossakin turvallisesti.

Vanhanmallinen sakaraliitin. (Öljy- ja biopolttoaineala ry)

Nykyaikainen nokkavipuliitin. (Öljy- ja biopolttoaineala ry)

 

Vanhoista liittimistä koituu harmia kaikille osapuolille

Asiakkaille on tiedotettu liitinasiasta jo usean vuoden ajan, mutta silti sakaraliittimiä löytyy edelleen.

–Törmäämme päivittäin laitteistoihin, joihin nokkavipuliitintä ei ole vielä vaihdettu. Valitettavasti ihmiset kertovat, etteivät he ole saaneet tietoa, vaikka sitä on ollut paljon saatavilla eri medioissa, Suojala toteaa.

Asiakkaalle koituu tietysti harmia siitä, ettei hän saakaan tarvitsemaansa öljyä, mutta sen lisäksi myös öljyn toimittajan aikataulut menevät sekaisin pahimmillaan usean päivän ajaksi.

–Jos öljyä ei saada toimitettua, meille tulee turha käynti ja öljy toimitetaan jollekin toiselle asiakkaalle. Asiakkaalle voi tulla ylimääräistä kustannusta öljyauton turhasta käynnistä. Kuljetusliikkeen aikataulu voi mennä sekaisin, jos tulee paljon ylimääräistä, ennalta suunnittelematonta ajoa. Silloin muut asiakkaat saavat öljynsä myöhässä. Aikataulut ja se kuinka paljon öljyä kenellekin viedään, suunnitellaan hyvin tarkasti ja auto pitää saada tyhjäksi, joten esimerkiksi toisesta vuorosta voidaan joutua ottamaan kuski ajamaan jäljelle jääneet öljyt asiakkaille, Suojala avaa.

 

Huolehdi liitin kuntoon ennen talvea

Jos itsellä on vielä vanha sakaraliitin, se kannattaakin vaihdattaa pian. Ammattilainen voi tarkistaa, millainen liitin omassa laitteistossa on, jos ei ole siitä itse varma. Vaihdon saa tehdä vain Tukesin valtuuttama öljylämmityslaitteiston asennus- ja huoltoliike (löytyvät mm. osoitteesta www.ley.fi). Suojala muistuttaa, että liitintä ei saa vaihtaa itse, vaikka osaisikin, sillä jos jotain sattuu, kotivakuutus ei todennäköisesti korvaa vahinkoja.

Täyttöliittimen vaihto on hyvä yhdistää öljylämmityslaitteiston normaaliin huolto- ja tarkastuskäyntiin, mutta asiaan pitäisi nyt tarttua, vaikka huolto ei olisikaan vielä ajankohtainen. Pian tulee talvi, joten lämmitykselle on todella tarvetta.

–Liittimen voi joutua tilaamaan, joten vaihtoa voi joutua odottamaan pahimmillaan parikin viikkoa. Kahden tuuman liitintä suositellaan. Joissain laitteistoissa täyttöputken koko on kolme tuumaa, mutta silloinkin kannattaa ostaa kahden tuuman liitin ja supistaja, ettei adapteria tarvita. Öljytilausta tai liittimen vaihtoa ei kannata jättää vuoden vaihteeseen, koska se on kiireistä aikaa. Itse liittimen vaihtotyö on nopea. Samalla kannattaa tarkistaa ilmaputken toiminta, sillä siitä voi seurata öljyvahinko, jos ilma ei pääse täytön yhteydessä poistumaan. Myös polttimen säädöt on hyvä tarkistaa, sillä oikein säädetty poltin kuluttaa vähemmän öljyä. Lämmitysöljy kannattaa tilata ajoissa, Suojala opastaa.

Jos vaihtoa ei saa kuitenkaan hoidettua ajoissa ja esimerkiksi pakkanen uhkaa rikkoa talon putket, Suojalalla on vinkata hätäratkaisu.

–Väliaikaisratkaisuksi voi poikkeustilanteissa hakea kannuilla polttoöljyä tai dieseliä huoltoasemalta ja kytkeä polttimen letkut imemään suoraan kannusta.

Suojala tiivistää vielä öljylämmitystä koskevan muistilistan.

–Varmista, että sinulla on oikeanlainen täyttöliitin, tilaa öljy hyvissä ajoin ennen vuodenvaihteen ruuhkaa ja muista laitteiston säännöllinen huolto ja säiliön tarkastus.

Hän muistuttaa myös, että St1:n asiakaspalvelussa neuvotaan mielellään, jos jokin öljyntilaukseen tai laitteistoon liittyvä seikka on epäselvä.

SMS