Maaseutumainen ja tunnelmallinen puinen kylä, kuitenkin pääkaupungissa ja hyvien palvelujen ja yhteyksien äärellä. Idyllinen yhteisöllinen asuinmiljöö – toimitusjohtaja Kristo Herold rakennusliike MaxBuildistä esittelee ylpeänä Helsingin Myllypurossa seitsemää ns. pitkästä tavarasta rakennettua taloyhtiötä (n. 140 asuntoa), vuonna 2016 valmistuneessa puutalokylässä Myllyväenkadulla, jossa viehättävät pihakadut kiertävät rinteessä keskuskadun sydäntä. Heinä- elokuun vaihteessa aloitetaan raivaustyö läheisellä Valssimyllynkadulla, jonne nousee niin ikään kestävästi tuotetuista puumateriaaleista 53 rivi- ja paritaloasuntoa kallioiselle metsäalueelle kaupungin yläpuolelle.

Vuonna 2016 Helsingin Myllypuroon valmistui pitkästä, sertifioidusta puutavarasta rakennettu n. 140 asunnon puutaloalue Myllyväenkadulle, jossa viehättävät pihakadut kiertävät rinteessä keskuskadun sydäntä.

–          Verrattuna muihin materiaaleihin puulla on rakentamisessa eniten käyttökohteita, Kristo Herold sanoo. Puu on monipuolinen, kaunis ja lämmin materiaali. Se on myös täysin kierrätettävä ja saasteeton. Tonni puuta sitoo kaksi tonnia hiilidioksidia, joten näemme myös globaaleja syitä käyttää puuta entistä enemmän, Herold toteaa. Kestävä puun alkuperä on meille tietoinen valinta. Käyttämällä sertifioitua puuta, koemme olevamme osaltamme vaikuttamassa yhteiskunnan ja paikallisyhteisöjen sekä luonnonvarojen käytön kestävyyteen.

Sertifioitu puu Myllyväenkadun kohteen pääraaka-aineena

MaxBuildin toteuttamassa Myllyväenkadun seitsemän taloyhtiön kokonaisuudessa on puu ollut pääraaka-aineena ja sitä on käytetty poikkeuksellisen kattavasti.

–          Asuntojen rakentamiseen on käytetty liimapuuta, kertopuuta, mitallistettua sahatavaraa runkomateriaalina, julkisivun verhouslautaa ja julkisivuvaneria, kertoo Kristo Herold. Kaiken puutavaran osalta on varmistettu luotettavasti, että rakennusmateriaalit ovat peräisin kestävästi hoidetuista metsistä. Sertifioitu puutavara on tullut pääasiassa Starkista ja yhteistyö on toiminut mutkattomasti. Myynti on jokapäiväisessä tekemisessä riittävän lähellä, tuttu vastuuhenkilö tuntee tekemisemme ja tarpeemme, ja esille nousevat haasteet ratkaistaan Starkissa nopeasti. Erikoisesta runkokorkeudesta johtuen Myllyväenkadulla tarvittiin tiettyä sertifioitua puutavaramittaa, eikä sen löytäminen ollut kovin yksinkertaista.

MaxBuild huomioi päivittäisessä toiminnassaan rakentamisen energia- ja materiaalitehokkuuden ja haluaa toimia osaltaan ympäristöä arvostavana kestävän rakentamisen edelläkävijänä, jättäen asiakkaalle kuitenkin paljon liikkumavaraa, jotta jokainen asukas saa oman oloisensa kodin.

–          Myllypuron kohteissa yhdistyvät ekologisuus, tyylikkyys, yhteisöllisyys ja asumismukavuus, Herold sanoo. Asukkaat ovat olleet muutostyömahdollisuuksiin tyytyväisiä. Asukas on uusien kotien suunnittelun lähtökohta ja meillä lähtökohtaisesti toteutetaan kaikki asiakkaan esittämät asuntokohtaiset muutostyötoiveet, mikäli aikataulu sen sallii. Puutavaran toimitusten lisäksi Starkin sisustussuunnittelupalvelu suunnitteli ja hoiti Myllyväenkadun asuntojen pintamateriaalit erittäin hyvin. Tarkkaan mietityt yksityiskohdat ja toimivat ratkaisut yhdistettynä erilaisten perheiden erilaisiin elämäntilanteisiin ovat näkemykseni mukaan asumisviihtyvyyden lähtökohtia.

Valssimyllynkadulla erityishuomio luonto- ja ympäristöarvoihin

MaxBuildin seuraava puurakentamisen kohde alkaa heinä-elokuun taitteessa Myllypuron Valssimyllynkadulla, johon tullaan rakentamaan kahdessa vaiheessa yhteensä 53 rivi- ja paritaloasuntoa. Puutalokokonaisuus nousee maisemaltaan upealle kallioiselle mäntymetsätontille, joka hipoo läheisen vesitornin korkeuksia.

–          Tontti on poikkeuksellinen sijainniltaan ja luontoarvoihin kiinnitetäänkin erityistä huomiota, kertoo Kristo Herold. Kohteiden väliin on määritelty luonnontilaisia ja asumisviihtyvyyden säilyttämiseksi jätettäviä kallio- ja metsäalueita. Tämä asettaa myös rakentamiselle ja rakennustavaran toimittamiselle erityisvaatimuksia. Viimeistään rakentamisen loppuvaiheessa, kun tontin tila alkaa vähentyä, tullaan tarvitsemaan joustavuutta tavarantoimittajalta, esimerkiksi rakennusmateriaalien täsmätoimituksia ja välivarastointia. Erityistä huomiota kiinnitetään rakentamisen aikaisen kosteuden hallitsemiseksi ja kuivaketjun vaatimuksista olemmekin laatineet selkeät linjaukset.

Rakentamisen laatu ja asiakaskokemus iso teema myös jatkossa

Rakentamisen laadun ja asiakaskokemuksen edelleen kehittäminen on MaxBuildin tämän ja ensi vuoden iso teema, ja yritys panostaa siihen Heroldin mukaan jokaisen työntekijänsä voimin. Hän arvioi puukohteiden määrän lisääntyvän tulevaisuudessa ja puurakentamisen jatkavan kasvuaan, samalla kun vaatimus puun kestävästä alkuperästä laajenee.

–          Haluamme ehdottomasti olla mukana puurakentamisessa myös tulevaisuudessa, toteaa Herold. Kestäviä valintoja tekevälle ostajalle sertifiointi tuotteessa on vahva merkki yrityksen vastuullisuudesta ja esimerkiksi PEFC:n alkuperän seurantajärjestelmä on luotettava tapa osoittaa sertifioidun puumateriaalin koko tuotantoketju. Asukkaat ja kodinostajat muuttuvat yhä ympäristötietoisemmiksi ja tulevaisuudessa he entistä useammin kiinnittävät rakennusmateriaalien alkuperään huomioita. Näen, että sen avulla voidaan jatkossa tavoittaa myös uusia asiakasryhmiä.

Toimitusjohtaja Kristo Herold toteaa alkusyksystä alkavan Valssimyllynkadun poikkeuksellisen kohteen edellyttävän myös rakennusaikaiseen tekemiseen erityistä huomiota luonto- ja ympäristöarvoille.

-Valssimyllynkadun tontille on määritelty säilytettäviä luonnontilaisia alueita, esimerkiksi tämä kallionjärkäle tulee jäämään osaksi asuinmiljöötä ja inspiroi varmasti myös lasten mielikuvitusta ja pihaleikkejä, arvioi Kristo Herold.

www.maxbuild.fi 

STARK sitoutuu kaikessa toiminnassaan vastuullisiin toimintatapoihin: Tarjoamme asiakkaillemme ympäristön kannalta ystävällisiä tuotteita ja palveluita, ja siksi kiinnitämme erityistä huomiota tarjoamiemme ratkaisujen alkuperään ja laatuun. Starkilla on yli 1000 PEFC-sertifioitua tuotetta. Tutustu verkkosivuillamme kohdassa vastuullisuus siihen, kuinka rakentaa kestävästi hoidettujen metsien puusta.Löydät sivuilta myös informatiivisen PEFC-esitteen.

www.stark-suomi.fi