Kuvassa Eric Puro ja Mervi Alavuotunki

KÄÄPÄ Biotechin toimitusjohtaja Eric Puro kasvoi kotonaan Toivossa, Wisconsinissa USA:ssa kuunnellen tarinoita Suomesta, saunasta, luonnosta ja suomalaisuudesta. Olivathan hänen isoisovanhempansa tulleet Suomesta USA:han paremman elämä perässä.  Eric kuitenkin valitsi oman tiensä ja päätyi kansainväliseen kauppaan KPMG:n konsulttina, kunnes tuli aika mennä naimisiin, lapsikin syntyi, ja Ericin mietteisiin alkoivat tulla ne tarinat Suomesta – ja Suomalaisen vaimon, jonka hän oli tavannut englannissa, veivät lopulta miehen myös Suomeen, vaikka vaimo olikin sitä mieltä, että Suomi on liian pieni paikka.

Ericin kaipuu luontoon ja Suomeen toi hänet Lohjalle noin kahdeksan vuotta sitten ja useiden tapahtumien kautta johti vajaat kuusi vuotta sitten Kääpä Biotech firman perustamiseen Karjalohjalle. Karjalohjalle päätymisestä on kiittäminen Sammatin vapaata kyläkoulua, jonka steiner-pedagogiikka veti Ericin tyttärineen Karjalohjalle silloisesta kodista Lohjan Lehmijärveltä.

KÄÄPÄ Biotech syntyi 2018 ja työllistää nyt lähes 30 työntekijää ja on edelleen kasvumatkalla. KÄÄPÄ Biotech on bioteknologiayritys, joka tutkii ja kehittää innovatiivisia sienialan sovelluksia eri toimialoilla hyödynnettäväksi. Yritys on sitoutunut edistämään ihmisten ja ekosysteemien hyvinvointia.

– Mutta oma taustani oli kansainvälisessä kaupassa, en ole tekninen ihminen, joten tultuamme Lohjalle alkoi ihmisiin tutustuminen. Kutsuimme uusia tuttavuuksia meille syömään ja saunaan ja tällä tavalla löysimme oikean verkoston osaajia aloittamaan yhteinen sienimatka, kertoo Eric alkuajoista.

– Meillä on mahdollisuus kasvattaa kapasiteettiämme 100 % eli tuplata tuotantomme nykyisissä tiloissammekin, enkä usko, että lisätilojenkaan löytäminen olisi ongelma, kertoo nykyään siis karjalohjalainen Eric Puro, joka on nyt myös aktiivisesti mukana Sammatin vapaan kyläkoulun toiminnassa.

Eric kertoo löytäneensä nyt Karjalohjalta sen, mikä USA:ssa ja entisessä työssä puuttui: kosketus luontoon ja mahdollisuus tehdä jotain hyvää muille sekä luonnolle ja ekosysteemille oman yrityksensä kautta.

– On ollut hienoa myös huomata, kuinka kiinnostuneita Lohjan viranomaiset sekä Lohjan kaupunginjohtaja on ollut. Hän on käynytkin paikan päällä ihastelemassa toimitilojamme ja tuotantoamme, kertoo Eric, joka on todella tyytyväinen paikallisviranomaisten toimintaan.

Tehtaalta löytyy myös erikoisuus: sienistä valmistettu hauta-arkku, joita valmistetaan muutama kappale erikoistilauksesta kansainvälisesti tunnetun taiteilijan tarpeisiin.

Karjalohjalla maailman suurin pakurin viljelyverkosto

KÄÄPÄ hallinnoi Karjalohjalta käsin maailman suurinta pakurin viljelyverkostoa, josta ollaan keräämässä ensimmäinen oma sato seitsemän vuoden päästä – siihen saakka Karjalohjalla käytetään Lapista saatavaa raaka-ainetta. Mutta KÄÄPÄ on ainutlaatuinen siinä, että sillä on sekä viljely, kasvatus että valmistus omissa käsissään. Sen Nordic Mushrooms on Suomessa luomutuotettujen sieniuutteiden tukkumyyntisarja kansainvälisille ravintolisä, – elintarvike- ja kosmetiikkatuotteiden valmistajille. Tuotteet ovat voittaneet mm. NUTRA Ingredients 2021 start-up kategorian palkinnon. Viime vuonna yritykselle myönnettiin vuoden 2022 luonnontuotetoimija -tunnustus. Yrityskokonaisuuteen kuuluva metsäliiketoimintayksikkö KÄÄPÄ Forest edistää metsien monipuolista käyttöä ja luomupakurin metsäviljelyä sekä hallinnoi maailman suurinta pakurin viljelyverkostoa. KÄÄPÄ Mushrooms on suomalaisista funktionaalisista sienistä valmistettu loppukuluttajille suunnattu brändi. Tukkumyyntijaosto Nordic Mushrooms taas myy sieniuutteita kansainvälisille ravintolisä-, kosmetiikka- ja eläinruokatoimialoille.

KÄÄPÄ Biotech on tehnyt mittavaa tutkimustyötä ravintolisissä käytettävien sienten vaikuttavista yhdisteistä. Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat pakurikääpä (Inonotus obliquus), lakkakääpä (Ganoderma lucidum), shiitake (Lentinula edodes) ja siiliorakas (Hericium erinaceus).

Onko sinulla omaa metsää, ja siellä koivikkoa?

Pakurin viljelyn päätehtävä on korkean taloudellisen tuoton hakeminen vähätuottoisesta tai harvennettavasta koivikosta. KÄÄPÄ Forestin kanssa pakurin viljelystä tulee metsänomistajalle kaupallinen sijoitus, jolle on varma ostaja. Pakurin viljelyyn soveltuvat koivikot ja sekametsät, joissa on halkaisijaltaan vähintään 10 senttimetriä paksuja koivuja. Tällöin puu on vahvistunut riittävästi ja jaksaa tuottaa pakuria 10-20 vuotta. Ympättäviä koivuja on tyypillisesti 400-1000 kpl hehtaarilla. Pakurin kasvatukseen sopivat hies- ja rauduskoivut sekä epäonnistuneet visakoivikot. Tuottavinta pakurin viljely on hieskoivikoissa.

Sieniuutteet ja Suomi

– Siinä missä KÄÄPÄ sienituotteita määrätään lääkäreiden toimesta potilaille niin Sveitsissä, Englannissa ja Espanjassa, niin Suomessa myyntiä ovat rajoittamassa monet säädökset, joista useat ovat loogisia, mutta se vaikeuttaa huomattavasti tuotteen käyttöönoton lisääntymistä Suomessa, kertoo KÄÄPÄn Mervi Alavuotunki, jonka työnimike on sienikuiskaaja.

EU-säädöksissä puhutaan elintarviketurvallisuudesta ja lääkkeiden parissa myös lääketutkimuksesta. Mutta koska sienet ovat 100 % luonnontuotteita, niille ei ole tarjolla samoja terveysvaikutuslauseita kuin lääkkeille, vaikka sienien käytöstä eri muodossa on paljon tutkimus- ja seurantatuloksia maailmalta. Karjalohjan tuotteita ostavat niin naapuriyritysten työntekijät, kuin asiakkaat suomalaisista verkkokaupoista ja esimerkiksi Ruohonjuuri-kauppaketjun hyllyiltä sekä Heponiemen tilalta.

KÄÄPÄn omien kotisivujen ja tuotteiden tekstit tarkastetaan puoli vuosittain terveysviranomaisten puolesta, jottei tuotteiden tekstit lupaisi liikaa sieniuutteen vaikutuksista. Vaikka sieniuutteita on käytetty maailmalla jo tuhansia vuosia, niiden terveysvaikutuksia ei voida käyttää markkinointimateriaaleissa Suomessa.


From Wisconsin to Karjalohja – the Story of KÄÄPÄ Biotech

Eric Puro, the CEO of KÄÄPÄ Biotech, grew up in Toivo, Wisconsin in the USA listening to stories about Finland, sauna, nature, and Finnish culture. His great-grandparents had immigrated from Finland to the USA in search of a better life. However, Eric chose his own path and ended up in international trade as a consultant at KPMG. When it was time to get married and start a family, memories of Finland began to resurface, and Eric’s Finnish wife eventually led him to Finland, even though she initially thought the country was too small.

Eric’s love for nature and Finland brought him to Lohja about eight years ago, and through a series of events, led him to found KÄÄPÄ Biotech in Karjalohja almost six years ago. The decision to move to Karjalohja was due to the free Sammatti village school, which uses Steiner pedagogy and attracted Eric and his daughters to the area from their home in Lehmijärvi, Lohja.

Founded in 2018, KÄÄPÄ Biotech now employs nearly 30 people and is still on a growth trajectory. It is a biotechnology company that researches and develops innovative applications for the mushroom industry in various sectors. The company is committed to promoting the well-being of people and ecosystems.

”However, my background was in international trade, and I am not a technical person, so when we arrived in Lohja, we began to get to know people. We invited new acquaintances to eat and sauna with us, and this is how we found the right network of experts to start our mushroom journey,” Eric says about the early days.

”We have the opportunity to increase our capacity by 100%, which means we can double our production in our current premises, and I don’t think finding additional space would be a problem either,” says Eric Puro, who is now a resident of Karjalohja and also actively involved in the activities of the free Sammatti village school.

Eric has found in Karjalohja what was missing in the USA and in his previous job: a connection to nature and the opportunity to do something good for others and the environment through his own company.

”It has also been great to see how interested the officials in Lohja and the city manager have been. He has even visited our premises to admire our production,” says Eric, who is very satisfied with the local authorities’ actions.

Karjalohja and chafga mushroom cultivation network

In Karjalohja, the world’s largest chaga mushroom cultivation network is managed by KÄÄPÄ Biotech, which will be collecting its own harvest in seven years. Until then, raw materials from Lapland are used in Karjalohja. However, KÄÄPÄ is unique in that it has both cultivation, growth, and production in its own hands. Its Nordic Mushrooms is a wholesale range of organic sieniuutteet for manufacturers of international dietary supplements, food, and cosmetic products. The products have won the NUTRA Ingredients 2021 start-up category award. Last year, the company was awarded the 2022 natural product operator of the year recognition. The KÄÄPÄ Forest business unit promotes the diverse use of forests and the cultivation of organic chaga mushrooms, as well as manages the world’s largest chaga mushroom cultivation network. The KÄÄPÄ Mushrooms brand is aimed at end-consumers and is made from Finnish functional mushrooms. The wholesale division, Nordic Mushrooms, sells products to international dietary supplement, cosmetic, and animal food industries.

KÄÄPÄ Biotech has done extensive research on the active compounds of mushrooms used in dietary supplements. The company’s product range includes chaga mushrooms (Inonotus obliquus), reishi mushrooms (Ganoderma lucidum), shiitake (Lentinula edodes) and lion’s mane (Hericium erinaceus).

The main purpose of chaga mushroom cultivation is to seek high economic returns from low-yield or thinned birch forests

With KÄÄPÄ Forest, chaga mushroom cultivation becomes a commercial investment for forest owners, with a guaranteed buyer. Birch forests and mixed forests with birch trees with a diameter of at least 10 centimeters are suitable for chaga mushroom cultivation. This way, the tree has strengthened sufficiently and can produce chaga mushrooms for 10-20 years. There are typically 400-1000 grafted birch trees per hectare. Chaga mushroom cultivation is most productive in sandy and Betula pubescens birch forests.

While KÄÄPÄ mushroom products are prescribed by doctors for patients in Switzerland, England, and Spain, sales are limited by many regulations in Finland, some of which are logical, but it makes it much more difficult for the product to become more widely used in Finland, says KÄÄPÄ’s Mervi Alavuotunki, whose job title is ”mushroom whisperer.”

EU regulations focus on food safety and medical research in medicine. However, because mushrooms are 100% natural products, they do not have the same health effect statements as drugs, even though there are many research and monitoring results on the use of mushrooms in different forms from around the world. Karjalohja’s products are purchased by neighboring company employees, customers from Finnish online stores, and from the shelves of the Ruohonjuuri store chain and Heponiemi farm.

KÄÄPÄ’s own website and product texts are reviewed every six months by health authorities to ensure that the texts do not promise too much about the effects of sieniuutteen. Although sieniuutteita have been used for thousands of years worldwide, their health effects cannot be used in marketing materials in Finland.