Korkeakoulujen syksyn yhteishaku päättyi keskiviikkona klo 15.00. Alustavien tietojen mukaan Laurea-ammattikorkeakouluun haki yhteishaussa yhteensä noin 17 500 hakijaa. Alustavien tietojen mukaan Laurea-ammattikorkeakouluun valitsi ensisijaiseksi hakuvaihtoehdokseen noin 5 100 hakijaa. Suosituimmiksi hakukohteiksi nousivat jälleen joustavan opiskelun mahdollistavat monimuoto- ja verkko-opinnot.

Laureassa oli syksyn yhteishaussa tarjolla yhteensä 850 aloituspaikkaa AMK- ja YAMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa. Laurean kaikkien koulutusten keskimääräinen vetovoima oli siten noin 6,0 ensisijaista hakijaa jokaista aloituspaikkaa kohden.

Laurean Lohjan kampuksella alkaviin koulutuksiin haki 133 ensisijaista hakijaa. Aloituspaikkoja Lohjalla toteutettavissa liiketalouden ja sairaanhoitajakoulutuksissa oli tarjolla nyt kaikkiaan 60. Molemmat koulutukset toteutetaan joustavina monimuoto-opintoina.

Nyt haettavana olleet koulutukset alkavat tammikuussa 2020.

Syksyn yhteishaku jatkuu seuraavaksi valintakokeilla. Yhteishaun kaikkien valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 29.11. ja opiskelijaksi hyväksyttyjen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan 9.12.2019 mennessä.