Toimittaja

Yhteistoimintamenettely kaupungin henkilöstön lomauttamiseksi

koronavirus, lohja

Lohjan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 6.4. aloittaa kunnallisen yhteistoimintalain 4 §:n 1 momentin 4. kohdan mukaisen yhteistoimintamenettelyn henkilöstön lomauttamiseksi. Perusteena on koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne. Yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena on arvioida välttämättömien palvelujen tarve ja turvata kriittisten palvelujen resursointi.

Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluu kaupungin koko henkilöstö. Työsopimuslain 2 luvun 12 §:ää sovelletaan niissä tilanteissa, joissa työnteko on keskeytynyt tai keskeytyy koronatilanteesta johtuen. Henkilöstöä siirretään ensisijaisesti kriittisiin toimintoihin niistä yksiköistä, joissa toiminta on loppunut tai sitä on supistettu. Lisäksi suositaan vuosilomien ja säästövapaiden pitämistä sekä harkinnan mukaan myönnetään palkattomia vapaita.