Muutama vuosi sitten käytiin Lohjalla paljonkin keskustelua siitä, pitäisikö Lohjan kaupungin sivuilla olla tarjolla hakemisto lohjalaisista yrityksistä. Lopulta silloin päädyttiin Lohjan Yrittäjien ylläpitämään hakemistoon ja samalla osittaiseen palveluhakemistoon Lohjan omilla sivuilla, mutta sittemmin molemmat mahdollisuudet poistuivat – kunnes nyt yrityshakemisto on tulossa takaisin yrityslohja.fi sivustolle Lohjan yrityspalveluiden toimesta.

Uusi yrityspalvelukokonaisuus

Lohjan yrityspalvelut ovat kokeneet täydellisen muodonmuutoksen. Muutoksen mukana yrityspalvelut ovat väliaikaisesti toimineet Kauppakeskus Lohessa olevissa Laurean tiloissa, mutta nyt edessä on muutto varsinaisiin tiloihin Lohjan Yrittäjätaloon. Uusi toimintamuoto on kuitenkin hyvin alkanut hakea uomiaan ja toimintamuotojaan, jotka tulevat hyvin koostetusti esille vuoden vaihteessa julkaistuilla yrityspalveluiden nettisivuilla www.yrityslohja.fi osoitteessa. Sivusto onkin varsinainen tietolaari, joka sisältää luettavaa tietoa yritystoiminnan eri vaiheisiin aina uuden yrityksen aloittamisesta yrityksen myymiseen ja jatkajan etsimiseen.

– Yrityspalveluiden tavoite on auttaa paikallisia yrittäjiä menestymään ja kenties myös kasvamaan ja kehittämään omaa toimintaansa. Yritysten määrä on kuitenkin Lohjalla ollut viime vuosina kasvussa, linjaa Lohjan yrityspalveluiden päällikkö Mika Hämeenniemi tiiminsä tavoitteita.

Haasteita yrityspalveluiden markkinoinnissa

Osa yrityspalveluiden mahdollisista palveluista ovat markkinoinnillisesti rajatapauksia. Yrityspalveluiden asiantuntijat Terja Patama ja Jarkko Toivonen omaavat vuosien kokemuksen, mutta esimerkiksi yritysten omistajavaihdoksen hetkellä kaikkea mahdollista ei voida kaupungin henkilöstön kautta tehdä, jottei astuttaisin yritysmyynnistä vastaavien konsulttien ja yritysten varpaille. Tästä syystä ei YritysLohjan sivuille ole tulossa esimerkiksi listaa paikallisista myytävistä yrityksistä.

Lohjaa yrityksille sijoituspaikkana markkinoiva yrityskoordinaattori Marko Tiirinen kertoo, että Lohjaa kohti on tasaisesti kyselyitä.  YritysLohjan omiin palveluihin onkin tulossa paikallisille yrityksille maksuton mahdollisuus markkinoida omia palveluitaan ja tulla esille: tarjolle on tulossa yrityshakemisto, joka näin alussa sisältää kaikki Lohjan talousalueella aktiivisena oleva yritykset eli 4651 yritystä – hakemisto avautuu aivan lähiaikoina kaikkien käyttöön ja yrittäjien omien tietojen osalta myös päivitettäväksi maksutta.

– Yksi iso haaste tänne haluaville yrityksille on sopivien tuotantotilojen ja kiinteistöjen puute. Lohjan sijainti pohjavesialueella on myös monen tänne halajavan yritystoiminnan esteenä, kertovat sekä Tiirinen että Hämeenniemi.

– Paikallinen yritys ja yrittäjä voi täydentää omia tietojaan ja tuoda esille omia palveluitaan maksutta YritysLohjan avautumassa yritysrekisterissä, kertoo Terja Patama.

Uudet palvelut – uudet prosessit esittelyssä Virkkalassa

Uuden palvelukokonaisuuden mukana Lohja liittyi myös uusyrityskeskuksiin, ja näiden palvelut ovat nyt saatavilla YritysLohjan palveluvalikoimassa.

– Tarkoituksena on tarjota tasaisesti sekä tietoa, että koulutuksia ja tapahtumia niin YritysLohjan puolesta, kun yhteistyökumppaneiden kuten Lohjan Yrittäjien kanssa, kertoi Mika Hämeenniemi yrityspalveluiden vieraillessa Virkkalan Yrittäjien vieraana Virkkalassa.

Yrityspalveluissa on tarjolla esimerkiksi uusille yrittäjille Pataman kautta asiantuntevaa neuvontaa esimerkiksi alkavan yrittäjän liikeideaan, liiketoiminta- ja taloussuunnitelmien laadintaan, rahoitusvaihtoehtojen ja mahdollisten tukien / avustusten selvittämiseen, yhtiömuodon valintaan, yrityksen käynnistämiseen liittyvään neuvontaan, yrityksen ostamiseen jne.

Vastaavasti jo toiminnassa oleville yrityksille on tarjolla Toivosen kautta asiantuntevaa neuvontaa yritysten jokapäiväisen toiminnan pyörittämiseen, esimerkiksi rahoitukseen, investoinnin kannattavuuteen, taloushallintoon, verotukseen, henkilöstöhallintoon, markkinointiin ja myyntiin, hinnoitteluun, hankintaosaamiseen ja omistajanvaihdoksiin. Kehittävän ja kasvavan yrittäjän palveluihin tukea tarjoat esimerkiksi liiketoiminnan sparraukseen, yritysrahoituksen vaihtoehtoihin, rekrytointiin, kansainvälistymiseen ja innovaatiotoimintaan.

Uusien palveluiden perään heräsikin Virkkalassa keskustelua, jossa mm. paikallisen kioskin Rioskin yrittäjä Panu Karttunen halusi nähdä tekoja enemmän kuin sanoja. Samoilla linjoilla oli myös Delta Soundin yrittäjä Rami Heinonen, joka kyseenalaisti kaupungin asenteita paikallisia pienyrittäjiä kohtaan. Mahdollisuuksia olisi kuitenkin paremminkin huomioida paikalliset yritykset, vaikka hankintalakia noudatettaisiinkin. Myös Virkkalan aamutapahtuman paikkana toimineen kahvila Hilman Herkun yrittäjä ja Virkkalan yrittäjät ry:n puheenjohtaja Nina Granath toivoi avoimempaa tiedottamista paikallisista mahdollisista uusista yrityksistä.

– Vaikka kaikista mahdollisuuksista ei voida kertoa, niin on hyvä miettiä, mitä se tarkoittaisi Virkkalalle, jos Inkoon terästehdas oikeasti lähtisi rakentumaan, mietti yrityspalveluiden asiantuntija Terja Patama ääneen.

YritysLohjan uusissa palveluissa on myös Granted AI analyysityökalu, joka yrityksen antamien tietojen jälkeen kertoo, mitä mahdollisia tukia olisi mahdollista hakea. Yritystukiin liittyy myös Lohjan kaupungin ainoana Suomessa viime syksynä mahdollistama investointituki, jota tähän mennessä on hakenyt yksi yritys, jolle se myös myönnettiin: Lohjan kaupunginhallitus käsitteli joulukuussa ensimmäisen hakemuksen. Valon koneella on käynnissä historian suurin investointi, 14,5 miljoonaa euroa. Hanke sisältää uusien tehdashallien rakentamisen ja tuotannon keskeisten koneiden hankinnat ja uusimiset.

Valon Kone on ollut Lohjan suurimpia yhteisöveron maksajia jo pitkään. Vuonna 2022 yhtiö maksoi yhteisöveroa 1,6 miljoonaa euroa, vuonna 2021 1,9 miljoonaa euroa ja vuonna 2020 1,3 miljoonaa euroa.

Tehdaslaajennuksen osalta Valon Koneella oli vaihtoehtoina Suomi ja Kanada. Investoinnin takaisinmaksukyky, yritysten tulevaisuudennäkymät, hyvä seutukuntayhteistyö ja pienen maan ketteryys ratkaisivat, että investointi saatiin Suomeen Lohjalle.

Valon Kone Oy:n investointiavustushakemusta käsitellessään kaupunki menetteli de minimis-tukea koskevien menettelysäännösten ja kaupungin yritysten investointien tukemista koskevien periaatteiden mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti myöntää 200 000 euron tuen Valon Kone Oy:n investoinnille.

Samalla kun Virkkalassa esiteltiin YritysLohjan palveluita, saivat kaupungin virkamiehet paikalliset terveiset Virkkalan muistamisesta, ja Virkkalan huomioimisesta paremmin tulevissa suunnitelmissa. Mahdollisen datakeskuksen tuleminen ei riitä Virkkalan yrittäjille, vaan paikalliset yrittäjät toivoivat kaupungilta aktiivisempia toimia Virkkalan suuntaan.

Tietoisuutta ja markkinointia

Lohjan yrityspalveluiden tiedotustilaisuus otettiin kokonaisuudessaan hyvin vastaan, mutta toivomuksissa esiintyi halu kaupungin parempaan markkinointiin ja palveluiden tiedottamiseen yritysten suuntaan. Kuukausittainen noin 2500 yrittäjälle suunnattu sähköpostitiedottaminen ei sellaiseen ole riittävä tapa. Virkkalan Yrittäjien aamutilaisuus toimii tällaisen toivotunlaisen tietoisuuden lisäämisen hyvänä ja toimivana esimerkkinä.

Kuvassa vasemmalta yrityskoordinaattori Marko Tiirinen, yrityspalvelupäällikkö Mika Hämeenniemi, yritysasiantuntijat Terja Patama ja   Jarkko Toivonen.
Kuvassa vasemmalta yrityskoordinaattori Marko Tiirinen, yrityspalvelupäällikkö Mika Hämeenniemi, yritysasiantuntijat Terja Patama ja   Jarkko Toivonen.