On aika Suomen historian ensimmäisten aluevaalien. Vaalikoneet ovat olleet avoimena jo päiviä ja niitä on varmasti myös käytetty, mutta kuinka hyvin meille on selvillä se, mistä oikeastaan äänestetään.

Aluevaalit ovat yhdessä suhteessa edellisiä vaaleja erilaiset, näissä vaaleissa valitaan valtuutetut paikallisesti päättämään sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta, mutta alueena on nyt Länsi-Uusimaa, joka koostuu Lohjan ja Vihdin lisäksi myös Hangosta, Espoosta, Inkoosta, Kauniaisista, Kirkkonummesta, Raaseporista sekä Siuntiosta. Hyvinvointialueen työntekijöiksi siirtyvät myös kuntien opetustoimesta opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit. Lisäksi kunnan tukipalveluissa työskentelevä työntekijä siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen, jos hänen tehtävistään kohdistuu vähintään puolet kunnan sosiaali- tai terveydenhuollon tai pelastustoimen palveluihin.

Miksi uudistus?

Hyvinvointialueen tarkoituksena ja tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut hyvinvointialueella asuville, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua.

Kunta ja hyvinvointialue

Vastuu sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Kuntien vastuulla säilyy asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Kunnat vastaavat jatkossakin muun muassa päivähoidosta, opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista. Julkinen sektori säilyy palvelujen järjestäjänä ja pääasiallisena tuottajana. Yksityiset toimijat ja kolmas sektori täydentävät julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Järjestöjen roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä vahvistetaan ja järjestöjen mahdollisuus tuottaa palveluita turvataan.

Kuntasektorin työntekijämäärä vähentyy merkittävästi. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan hyvinvointialueiden palvelukseen

Vaalit

Aluevaalien vaalitapa on suhteellinen, avoin listavaali samalla tavalla kuin kuntavaaleissa. 

Ennakkoäänestysaika kotimaassa 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022.

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 23.1.2022.

Ennakkoäänestysaikana voit valita äänestyspaikan vapaasti. Vaalipäivänä 23.1.2022 voit äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka mainitaan sinulle lähetetyssä äänioikeusilmoituksessa.

Vaaleissa valitaan 79 valtuutettua Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoon.

Äänestämään

Nyt ensimmäistä kertaa edessä oleva aluevaalien äänestys on monella iso kysymysmerkki, mutta kyseessä ovat isot asiat ja nyt valitaan valtuutetut edustamaan omaa aluettamme seuraavaksi neljäksi vuodeksi, eli äänestäminen on aiheellista, ja suosittelemme kaikkia löytämään sen oman ehdokkaansa, jonka haluaisi aluevaltuustoon edustamaan aluettamme tuleville vuosille.

KO