Alustatalous on talouden muoto, jossa digitaaliset alustat yhdistävät erilaisia toimijoita, kuten tuottajia, kuluttajia ja palveluntarjoajia. Nämä alustat voivat olla esimerkiksi sovelluksia tai verkkosivustoja, jotka mahdollistavat erilaisten palveluiden tai tuotteiden vaihtamisen. Esimerkkejä tällaisista alustoista ovat Airbnb, Uber ja Amazon.

Alustataloudella voi olla merkittävä vaikutus Suomen talouteen monella tavalla. Ensinnäkin, se voi luoda uusia työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia. Toiseksi, se voi lisätä kilpailua ja innovaatiota, mikä voi johtaa parempiin tuotteisiin ja palveluihin kuluttajille. Kolmanneksi, alustatalous voi myös auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä kasvamaan ja laajentumaan kansainvälisille markkinoille.

Toisaalta, alustataloudella voi olla myös haasteita. Esimerkiksi, se voi johtaa työmarkkinoiden epävarmuuteen ja epätasa-arvoon, koska monet alustatalouden työpaikat ovat epätyypillisiä ja niissä ei välttämättä ole samoja työehtoja ja -oikeuksia kuin perinteisissä työpaikoissa. Lisäksi, alustatalous voi johtaa markkinoiden keskittymiseen, jos suuret alustat hallitsevat markkinoita.

Suomi ja alustatalous

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) julkaisi 29.3.2022 ”Kilpailuetua alustoista: Horisontissa digitaalisen alusta- ja datatalouden vahvistuva symbioosi” -raportin. Kyseessä on päivitetty versio vuonna 2017 julkaistusta alustatalouden tiekartastosta. Raportista ja data- ja alustatalouden tilanteesta Suomessa keskusteltiin TEM:n järjestämässä tilaisuudessa 30.3.2022.

Data- ja alustataloudella on jatkuvasti yhä tärkeämpi merkitys yritysten kasvussa ja kilpailukyvyssä. Alustaekosysteemeissä toimivat yritykset kasvattavat nopeasti etumatkaansa verrattuna muihin yrityksiin.

Tässä on joitakin esimerkkejä suomalaisista alustatalouden yrityksistä:

  1. Wolt – Ruuan toimitusalusta, joka yhdistää ravintolat, kuljettajat ja asiakkaat.
  2. Tori.fi – Verkkomarkkinapaikka, jossa ihmiset voivat myydä ja ostaa käytettyjä tavaroita.
  3. Kodit.io – Kiinteistöalusta, joka tekee asunnon myymisestä ja ostamisesta nopeampaa ja helpompaa.
  4. Zadaa – Sovellus, joka yhdistää vaatekauppiaat ja ostajat.
  5. Sharetribe – Alusta, joka auttaa yrityksiä luomaan omia jakamistalouden markkinapaikkoja.
  6. ResQ Club – Alusta, joka yhdistää ravintolat ja kuluttajat vähentämään ruokahävikkiä.
  7. Kyyti – Liikkumisen alusta, joka tarjoaa erilaisia liikkumispalveluita yhdessä sovelluksessa.
  8. Fourdeg – Alusta, joka optimoi lämmityksen energiankulutusta kiinteistöissä.

Huomaa, että alustatalouden yritykset voivat toimia monilla eri aloilla, kuten ruuan toimitus, kiinteistöt, vaatteet, jakamistalous, ruokahävikki, liikenne ja energiankulutus. Jokainen näistä yrityksistä käyttää digitaalista teknologiaa yhdistääkseen erilaisia toimijoita ja luodakseen arvoa.

Alustatyön mahdollisuudet Suomessa

Suomi, jossa digitaalisen osaamisen taso on korkea ja teknologiainfrastruktuuri vahva, on hyvin sijoittunut hyödyntämään alustatalouden tarjoamia mahdollisuuksia. Alla on muutamia esimerkkejä alustatyön tarjoamista mahdollisuuksista Suomessa:

Työllisyyden parantaminen: Alustatyö voi tarjota lisää työpaikkoja erityisesti niille, jotka etsivät joustavuutta tai haluavat ansaita lisätuloja. Tämä voi olla erityisen merkittävää alueilla, joilla perinteiset työpaikat ovat vähentyneet.

Teknologisen innovaation vauhdittaminen: Alustatyön kasvu voi kannustaa teknologista innovaatiota ja edistää uusien digitaalisten alustojen kehittämistä. Tämä voi vahvistaa Suomen asemaa johtavana teknologia- ja innovaatiomaana.

Kuluttajien edut: Alustatyö voi tarjota kuluttajille enemmän valinnanvapautta, mukavuutta ja mahdollisesti alhaisempia kustannuksia. Esimerkiksi alustat kuten Uber tai Wolt voivat tarjota kuluttajille joustavampia ja usein edullisempia vaihtoehtoja perinteisille palveluille.

Paikallisten yritysten tukeminen: Tietyt alustat, kuten Airbnb, voivat tukea paikallista taloutta houkuttelemalla matkailijoita ja edistämällä paikallisten yritysten kasvua.

Uusien taitojen kehittäminen: Alustatyö voi tarjota työntekijöille mahdollisuuden kehittää uusia taitoja ja hankkia kokemusta uusilta aloilta. Tämä voi olla arvokasta työntekijöille, jotka haluavat siirtyä uusiin uramahdollisuuksiin.

On tärkeää huomata, että nämä mahdollisuudet eivät toteudu automaattisesti, vaan ne vaativat asianmukaista sääntelyä ja tukitoimia. Näitä voivat olla esimerkiksi työntekijöiden oikeuksien suojeleminen, verotuksen varmistaminen, työ- ja tuloepävarmuuden lieventäminen sekä digitaalisten taitojen edistäminen.