Apuomena sai 20 vuotta sitten alkunsa väestövastuusta ja välittämisestä ja samoilla arvoilla mennään eteenpäin edelleen.

-Apuomenaa perustettaessa mukana oli 17 järjestöä. Nyt jäsenjärjestöjä on 65. Apuomena on järjestöjen yhteisö, joka tukee muiden järjestöjen yhteistyötä sekä kansalaisia, kertoo Apuomenan puheenjohtaja Reijo Perkiömäki.

 

Apuomena ry juhlisti 30.8. 20-vuotiasta yhdistystä. Punakanelissa järjestettyyn juhlaan oli kutsuttu paikalle mm. järjestöjen edustajia ja kaupunginvaltuutettuja. Kutsuvierastilaisuuden jälkeen olivat vuorossa avoimet ovet. Apuomenan toiminnasta ja historiasta kertoivat Apuomenan toiminnanjohtaja Ulla-Riitta Vikstedt ja puheenjohtaja Reijo Perkiömäki.

Apuomena on järjestöjen yhteisö, joka tukee muiden järjestöjen yhteistyötä sekä kansalaisia. Apuomenaa perustettaessa mukana oli 17 järjestöä. Nyt jäsenjärjestöjä on 65. Monet niistä ovat sote-, eläkeläis-, asukas-, tai harrastusyhdistyksiä. Yhteistyötä tehdään myös yritysten, kaupungin, seurakunnan ja oppilaitosten kanssa, Perkiömäki sanoo.

Apuomenan toiminta koostuu järjestöille tarjottavista palveluista, kuten toimistopalveluista ja koulutuksesta, sekä kansalaisille tarjottavista palveluista, kuten lounas-/tilausravintolasta, kerhotoiminnasta, digineuvonnasta ja Mediaomenan toiminnasta. Apuomenaan kuuluvat myös Laurentius-lähimmäispalvelu sekä Kansalaistoiminnan keskus.

Vikstedt kertoo, että Apuomena on toiminta-aikanaan osallistunut 17 eri projektiin tai hankkeeseen. Ne ovat liittyneet esimerkiksi sotaveteraanien ja -invalidien palveluihin, ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen, kotiin tuotavaan lähimmäispalveluun, syrjäytymisen vähentämiseen, kotona asuvien ikäihmisten ja kehitysvammaisten tukemiseen, seniorikahvilatoimintaan sekä nuorten pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Hankkeet jatkuvat edelleen, tuorein on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa tehtävä OLKA-hanke, joka tuo potilasjärjestöt ja vapaaehtoiset vertaiset potilaiden luo sairaalaan. Apuomena toimii hankkeessa järjestöjen koordinaattorina.

 

Väestövastuuta ja välittämistä

Juhlassa omat puheenvuoronsa pitivät mm. Lohjan kaupunginjohtaja Mika Sivula sekä Lohjan seurakunnan kirkkoherra Juhani Korte. Sivula muistutti puheessaan niistä arvoista, joille Apuomena aikoinaan perustettiin.

Apuomena sai alkunsa projektista, jonka nimi oli Väestövastuu ja välittäminen. Yhteiskunnassa puhutaan paljon siitä, kenen vastuulla kenenkin hyvinvointi on. Pohjalla on ajatus siitä, että ihmisellä on paljon vastuuta omasta, mutta myös vähän kaverinkin hyvinvoinnista. Järjestöjä syntyy, kun mietitään, miten voidaan huolehtia ympärillä olevista ja ottaa omalta osalta vastuuta. Järjestöt ovat tavattoman tärkeitä, koska mikään julkinen organisaatio tai kaupunki ei pysty tarjoamaan kaikkea tukea sitä, mitä tarvitaan, Sivula sanoi puheessaan.

-Välittämisen kohdalla taas tullaan ihmisyyden ytimeen. Me elämme välittämisestä siitä lähtien, kun vauva saa välittämistä vanhemmiltaan. Ihmisillä on ääretön välittämisen tarve. Välittämisen puute taas johtaa kamaliinkin seurauksiin. Jokainen voi osoittaa toinen toiselleen välittämistä. Se on myös moottori järjestöjen toiminnan takana. Toisille osoitettu välittäminen palautuu myös voimana itselle, Sivula jatkoi ja toivoi, että Apuomenan toimita jatkuu näiden arvojen pohjalta myös seuraavat vuosikymmenet.

Korte ja seurakuntapastori Arja Majuri puhuivat myös välittämisestä.

-Seurakunta on ollut alusta asti mukana Apuomenan toiminnassa. Olemme tehneet yhdessä mahdottoman arvokasta työtä, kun ihmiset ovat koskettaneet toisiaan esimerkiksi elämänkokemuksillaan. Sitä ei rahalla saa. Me olemme enkeleitä toinen toisillemme, Majuri sanoi.

SMS