Luonnontieteilijät Norjasta Suomeen ja Venäjälle ovat kommentoineet arktisen alueen luonnon heräämistä ja puhdistautumista, kiitos Nornickelin uudistusten

Aktisen alueen herkkä luonto on erittäin tärkeä kaikille pohjoisen alueen viranomaisille niin Norjan Tromssan kuin Finnmarkin alueen, Venäjän Murmanskin Oblastille, Suomen Lapille ja Ruotsin Norrbottenille – nämä alueet tekevätkin rajojen ylittävää aktiivista yhteistyötä. Itseasiassa Norjan Tromssan ja Finnmarkin alueen viranomaiset ovatkin vetäneet ja osallistuneet eri projekteihin kansainvälisessä yhteistyössä viitekehyksenä nimenomaan luonnon suojeleminen.

Jopa ennen rajojen aukeamista itään, 90-luvun alussa alueen viranomaispäättäjät tekivät yhteistyötä Murmanskin alueen kanssa useissa luonnonsuojeluprojekteissa. 90-luvun alussa alkanut yhteistyö sai sitten vuoden 1994 jälkeen entistä rakenteellisemman ja paremmalle pohjalle muodostetun yhteistyömuodon.

Raja-alueiden luonnontila oli pääasiana Tromssan ja Finnmarkin sekä paikallisen Sør-Varangerin järjestämässä Pasvikseminaretissa 2021. Tämän vuosittaisen Pasvik seminaarin tarkoituksena on tarjota tietoa paikallisille asukkaille sekä paikallisille poliitikoille alueen luonnon tilasta nimenomaan Norjan ja Venäjän raja-alueella. Pasvikin ohjelma keskittyi nimenomaan nikkelitehtaan päästöihin, sekä raja-alueen ympäristön seuraamiseen. Tätä kautta Norilsk Nickel yhtiön tekemiset ovat olleet eri työpajojen tarkastelun kohteena jo vuosia.

Vuonna 2020 julkaistiin seurantatietoja raja-alueen järvien tilanteesta Norjan puolella. Pitkäaikaiset trendit näyttävät menneiden 25 vuoden ajalta selkeätä laskusuuntaa järvien haitallisten aineiden määrissä. Samoista tiedoista kävi ilmi, että järvien pohjien ekosysteemi ja kalojen tilanne on joko hyvä tai todella hyvä. Kalojen elohopeapitoisuuksia tutkittiin vuonna 2018 tutkimalla 180 eri kalaa neljästä eri alueen järvestä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että kalojen elohopeapitoisuudet olivat alle raja-arvojen.

Paatsjokilaakson luonnontila seurannassa

Tromssan ja Finnmarkin alueen viranomaiset ovat kehittämässä useamman vuoden suunnitelmaa alueen ympäristön suojelemiseksi raja-alueella olevien vesireittien suhteen. Yksi näistä pohjoisista jokireiteistä on Pasvik- joki, eli Paatsjoki. Suomessa puhutaan Paatsjoki-Inari alueesta eli Inarijärven, Suomen Lapin suurimman järven, vesi virtaa Norjan ja Venäjän rajalla mutkittelevaa Paatsjokea pitkin Barentsinmereen. Paatsjokilaakso muodostaa monipuolisen elinympäristön useille eläin- ja kasvilajeille. Norjassa Paatsjokilaaksoa kutsutaan Pasvikiksi. Norjassa tämä joki laskee mereen Elvenesin Bøkfjordissa Sør-Varangerissa.

Alueella on jo aiemmin järjestetty alueviranomaisten sekä NIBIO Svanhovdin (Svanhovdin tutkimusasema on osa norjalaista bioekonomisen tutkimuksen instituuttia, NIBIO) yhteistyössä opiskelijoille suunnattu seminaari, johon osallistuivat kolmen oppilaitoksen oppilaita Suomesta, Norjasta ja Venäjältä. Seminaarin ideana oli saada nuorilta ajatuksia siitä, miten alueen hallinnon, politiikkojen sekä tutkimuslaitosten pitäisi toimia alueen ympäristön suhteen tulevaisuudessa, kun katsontakantana on koko tämä maiden reuna-alue. Opiskelijoiden tuottamat ajatukset otetaan mukaan alueen tulevien vuosien suunnittelutyöhön.

Pasvikin seminaari 2021

Ensimmäistä kertaa moniin vuosiin norjalaiset tukijat kertoivat Pasvikin seminaarissa 2021 löytäneensä vain hyviä uutisia Venäjältä.

Norjalainen tutkija Tore Flatlandsmo Berglen, Norjan ilmastontutkimuksesta (Norwegian Institute for Atmospheric Research (NILU)) toi esille selkeät parannukset raja-alueen ilmanlaadussa. Kun nikkeli tehdas suljettiin joulukuussa 2020 lähtivät alueen ilmansaasteet laskemaan, ja 2021 seminaarin mukaan rikkidioksidi ja raskasmetallimäärät Norjan ja Murmanskin raja-alueilla yltävät kansainvälisesti asetettuihin ilmastoraameihin.

Tiedän myös, että Kola MMC tuotantoyksikön päästöt tulevat jatkossakin pienenemään verrattuna vuoteen 2015 jopa 85 prosentilla. Nämä ovat todella hyviä, positiivisia uutisia alueen luonnolle ja ilmastolle. Alueellisen ilmaston kysymyksiin on otettu oikealla suunnalla olevia tekoja. Olemme puhuneet näistä asioista jo vuosia, ja vihdoin ongelmiin on tartuttu ja ratkaisuja on alkanut syntyä – ilmanpäästöt ovat vihdoin vähentyneet huomattavasti. Tämä on eittämättä paras esitys, mitä olen koskaan päässyt esittämään.

Tore Berglen

Positiivisen muutoksen olivat huomanneet myös työpajoihin osallistuneet norjalaiset ympäristönsuojelijat.

Sulatto on nyt suljettu, ja Norilsk Nickel työskentelee aktiivisesti tullakseen ”vihreäksi” metallituotteiden valmistajaksi. Norilsk Nickel vähentää päästöjään, käyttää uutta, kehittynyttä tekniikkaa ja tekee yhteistyötä Paatsjokilaakson luonnonsuojelualueen suojelemiseksi ollen näin hyvä venäläinen yhteistyökumppanimme. Tällä nimenomaisella hetkellä raja-alueilla tapahtuu paljon mielenkiintoisia asioita. Meillä on useita yhteisiä mielenkiinnonkohteita ja tarkoituksenamme on varmistaa, että kaikki onnistuu. Hyvällä koordinoinnilla, yhteistyöllä ja laajalla osaamispohjalla, me onnistumme.

NIBIO Svanhovd tutkimusaseman edustaja

Myös muut raja-alueen luontoon liittyvät tutkimukset kuten vesistön tila, kalat sekä marjat näyttävät, että alueen luonto on palautumassa. Tämä kaikki todistaa, että alueen luonnonsuojelijoiden työ ei ole jäänyt hedelmättömäksi

Me näemme esimerkkejä toimista, jotka ovat jo tehty. Tämä kaikki antaa meille mahdollisuuden suunnitella tulevaisuuden yhteistyöprojekteja entistä paremmalla luottamuksella yhteiseen tekemiseen.

Finnmarkin alueen viranomaistahon vanhempi neuvoja, edustaja Anne Fløgstad Smeland