Huhtikuussa 2018 Lohjan Asemanpellon asukkaille ja Asemanpellon koulun oppilaiden perheille tehdyssä kyselyssä pääsyyksi Asemanpellon alueelle muuttoon mainittiin Asemanpellon koulu (83,5 %). Asukkaille koulun lakkauttaminen, koulumatkan piteneminen ja koulumatkan turvattomuuden lisääntyminen olivat tärkein syy harkita poismuuttoa (46,9 %).

Lohjan kaupunki tekee jälleen Mäntynummen yläkoulualueen palveluverkon, myös kouluverkon, selvitystä. Tavoitteena on saada ehdotus lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan sekä palvelutuotantolautakunnan
päätettäväksi jo toukokuussa sekä alustavan suunnitelman mukaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi kesäkuussa. Kouluverkosta päätettiin kaupunginvaltuustossa edellisen selvityksen mukaan vain 2,5 vuotta sitten syksyllä 2015.

Asemanpellon asukkaille koulu tärkeä palvelu

Asemanpellon alueen asukkaista suurin osa on muuttanut alueelle palvelujen perässä. Erityisesti alakoulu mainittiin syynä alueelle muuttoon (83,5 %). Muita syitä olivat rauhallinen sijainti (59 %) ja yhteydet pääkaupunkiseudulle (37 %). Asemanpellolle muutettiin pääsääntöisesti toiselta alueelta Lohjalta (64 %), mutta myös pääkaupunkiseudulta (29 %) ja muualta Suomesta (6 %).

Asemanpellolla viihdytään kyselyn mukaan erittäin (79 %) tai melko hyvin (18 %). Valtaosa (82 %) vastaajista oli asunut Asemanpellolla yli 5 vuotta, mutta alle vuoden asuneitakin mahtui aineistoon 5 %. Muutto tulisi mieleen vastaajilla, jos Asemanpellon koulu lakkautettaisiin ja lasten koulumatka pitenisi ja muuttuisi turvattomaksi (46,9 %). Muita syitä olivat mm. työ/opinnot muualla (11,5 %) ja yleisesti palveluiden siirtyminen kauemmaksi (11,5 %).

Asemanpellon koulun vanhempainyhdistys selvityksen taustalla

Asemanpellon koulun vanhempainyhdistys Koti ja Koulu ry selvitti sähköisellä kyselyllä Asemanpellon asukkaiden ja Asemanpellon koulun oppilaiden perheiden näkemyksiä alueen palveluista huhtikuussa 2018. Kysely jaettiin jokaiseen alueen talouteen sekä Asemanpellon koulun oppilaiden perheille. Kyselyyn vastasi yhteensä 97 henkilöä.
Alakouluikäisiä lapsia oli 76 %:ssa vastanneiden talouksista, kun taas 24 % vastaajista asui talouksissa, joissa ei ollut alakouluikäisiä. Pääosa vastaajista oli naisia (68 %). Iältään vastaajat olivat keskimäärin 42,8-vuotiaita (ikähaitari 18–71 vuotta). Selvityksen tulokset toimitetaan Lohjan kaupungin palveluverkkotyöryhmälle, lautakuntien jäsenille sekä kaupunginvaltuutetuille.