Suomessa on taloyhtiöiden hallituksissa ihmisiä aivan laidasta laitaan. On myös totta, että suuri osa taloyhtiöistä ovat hoitaneet asiansa kunnolla ja kiitettävästi, joukossa on myös taloyhtiöitä, joiden asiat eivät ole yhtä hyvässä kunnossa. Teimme pienen listauksen auttamaan taloyhtiön tilanteen selvittämistä. Onko esimerkiksi taloyhtiön osakeluettelot Maanmittauslaitoksen osakehuoneistorekisterissä? Niiden pitäisi olla siellä vuoden loppuun mennessä.

Taloyhtiön osakeluettelo on tärkeä dokumentti, joka sisältää tiedot taloyhtiön osakkeenomistajista. Se on osa isännöitsijäntodistusta ja se kertoo, keillä on omistusoikeus taloyhtiön osakkeisiin. Osakeluettelo on tärkeä sekä taloyhtiön hallitukselle että osakkeenomistajille, koska se auttaa ymmärtämään omistussuhteita ja niiden muutoksia. Lisäksi osakeluettelo on tärkeä dokumentti esimerkiksi asunto-osakkeen myynnin yhteydessä.

– Jos taloyhtiönne tarvitsee apua siirron toteuttamisessa, voit kääntyä puoleemme. Siinä tapauksessa taloyhtiösi voi tehdä sopimuksen tarvittavasta palvelusta. Sopimuksessa sovitaan siirron toteuttajasta sekä siitä, mitkä tehtävät tulevat meidän hoidettavaksemme. Taustatietoina tarvitsemme taloyhtiön tiedot muun muassa voimassa olevasta osakeluettelosta sekä yhtiöjärjestyksestä, kertoo varatuomari Henrik Ungern Konsultointi Ungernista.

Digitaalinen vallankumous on muuttanut monia elämänalueita, ja nyt se on saapunut myös taloyhtiöihin. Tässä artikkelissa tutustumme siihen, mitä digitalisaatio voisi tarkoittaa juuri teidän taloyhtiössänne. Käymme läpi erilaisia digitaalisia ratkaisuja, jotka voivat tehdä asumisesta, hallinnoinnista ja yhteisöllisyydestä entistä sujuvampaa.

Sähköinen asiointi

Sähköinen asiointi on yksi digitalisaation keskeisimmistä elementeistä. Se mahdollistaa esimerkiksi vikailmoitusten tekemisen, asiakirjojen tarkastelun ja yhteydenpidon hallitukseen missä ja milloin tahansa. Tämä voi merkittävästi helpottaa asukkaiden arkea ja tehdä hallituksen työstä tehokkaampaa.

Sähköisen asioinnin mahdollistaminen ei ole välttämättä kysymys kustannuksista. Nykyaikana digitaaliset kysely ja tilauslomakkeet ovat tehtävissä nopeasti, ja aivan paikallisien toimittajien kautta.

Digitaalinen viestintä

Digitaalinen viestintä voi parantaa tiedonkulkua taloyhtiössä. Sähköpostit, tekstiviestit ja erilaiset viestintäsovellukset voivat korvata perinteiset ilmoitustaulut ja postilaatikkoon jaettavat tiedotteet. Tämä voi nopeuttaa ja tehostaa viestintää sekä säästää paperia ja postituskuluja. Digitaalinen viestintä mahdollistaa myös vastaanottamisen ja jopa lukemisen varmistamisen automaattisesti.

Taloyhtiön nettisivut ja mobiilisovellukset

Taloyhtiön omat nettisivut tai mobiilisovellus voivat tarjota asukkaille helpon tavan saada tietoa taloyhtiön asioista. Ne voivat sisältää esimerkiksi tiedotteita, yhteystietoja, ohjeita ja tietoa tulevista tapahtumista. Nämä palvelut voivat myös tarjota mahdollisuuden vuorovaikutukseen ja keskusteluun muiden asukkaiden kanssa.

Taloyhtiön omien nettisivujen kautta olisi myös mahdollista ylläpitää selkeämpää näkemystä yhtiöön kohdistuvista maksuvelvoitteista, lainoista ja näiden koroista. Varsinkin korkojen nyt ollessa noususuuntaisia, olisi tärkeätä omistajien ja asukkaiden olla tietoisia taloyhtiön todellisesta tilanteesta.

Digitaalinen huoltokirja

Digitaalinen huoltokirja on tehokas työkalu taloyhtiön kunnossapidon hallintaan. Se mahdollistaa huoltotoimenpiteiden, korjausten ja uudistusten seurannan reaaliajassa. Tämä voi auttaa hallitusta tekemään perusteltuja päätöksiä ja suunnittelemaan tulevia toimenpiteitä.

Älylukot ja -valvonta

Älylukot ja digitaalinen valvonta voivat parantaa taloyhtiön turvallisuutta ja mukavuutta. Esimerkiksi älylukot mahdollistavat avainten hallinnoinnin etänä ja voivat helpottaa esimerkiksi remonttien tai siivouksen järjestämistä. Digitaalinen valvonta voi puolestaan auttaa ehkäisemään ja selvittämään mahdollisia ongelmia, kuten ilkivaltaa tai varkauksia.

Energianhallinta

Digitaalinen teknologia voi auttaa taloyhtiöitä hallitsemaan energiankulutustaan tehokkaammin. Esimerkiksi älykkäät lämmitysjärjestelmät ja energiankulutuksen seurantatyökalut voivat auttaa säästämään energiaa ja pienentämään yhtiön hiilijalanjälkeä.

Automaatio ja IoT

Automaatio ja esineiden internet (IoT) voivat tuoda uusia mahdollisuuksia taloyhtiöille. Esimerkiksi älykkäät jätehuoltoratkaisut, automaattiset kastelujärjestelmät tai sensorit, jotka ilmoittavat mahdollisista ongelmista, kuten vesivuodoista, voivat tehdä asumisesta mukavampaa ja tehokkaampaa.

Tietoturva

Digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto tuo mukanaan myös tietoturvan haasteita. On tärkeää, että taloyhtiö panostaa tietoturvaan ja varmistaa, että asukkaiden tiedot ovat turvassa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tietoturvakoulutusta asukkaille ja hallitukselle sekä turvallisten järjestelmien ja palveluntarjoajien valintaa.

Yhteenveto

Digitalisaatio tarjoaa monia mahdollisuuksia taloyhtiöille. Se voi tehdä asumisesta, hallinnoinnista ja yhteisöllisyydestä sujuvampaa, parantaa taloyhtiön turvallisuutta ja tehokkuutta sekä auttaa säästämään energiaa. Kuitenkin on tärkeää muistaa, että digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto vaatii huolellista suunnittelua, tietoturvan huomioimista ja jatkuvaa ylläpitoa. Mutta oikein toteutettuna ne voivat tuoda merkittäviä hyötyjä niin asukkaille kuin taloyhtiön hallituksellekin.