Tänään: 12.07.2024

Päätoimittaja

Aurinkosähköpuiston maa-alueen maanvuokraaminen Maksjoelta

Lohjan Kaupunkikehityslautakunta päätti tehdä maanvuokrasopimuksen Helios Nordic Energy Oy:n kanssa Maksjoen Braskarissa. Kyse on noin 308000 m² suuruisen maa-alueen vuokraamisesta aurinkovoimalahankkeelle. Samalla lautakunta päätti irtisanoa nykyisen pellonvuokrasopimuksen kuuden kuukauden irtisanomisajalla.

Kaupunki vuokraa alueen 77 000 € vuosivuokralla, mikäli pinta-ala pysyy näissä lukemissa. Tämä tulee kuitenkin hyvin todennäköisesti muuttumaan. Maanvuokra-alueen asemakaavan mukainen aurinkosähköpuiston korttelialue tulee määrittämään maanvuokra-alueen pinta-alan. Pinta-ala tulee hyvin todennäköisesti pienentymään johtuen mm. rautatiealueen suoja-alueesta, maantien läheisyydestä sekä mahdollisista luontoarvoista. Kun vuokra-alueen lopullinen pinta-ala tiedetään, sopijapuolet tekevät muutoksen vuokra-alueeseen. Mikäli vuokra-alueelle ei tule / ei tarvita asemakaavaa, sopijapuolet purkavat tai muuttavat sopimusta. Vuokra-aika olisi päättymässä 21.12.2070. Em. maanvuokra perustuu pääoma-arvoon 5,00 €/m². Vuokra-aika alkaa viimeisestä seuraavasta ajankohdasta: vuokralainen liittyy valtakunnalliseen sähköverkkoon ja alueen asemakaavan voimaantulopäivä (kuulutuspäivä). Lisätietoja päätöksestä ja kiinteistön tarkemmat tiedot ovat katsottavissa lohja.fi sivuston päätöksenteko sivuilla.

Aurinkovoimalahanke sähkövarastoineen Maksjoelle

Helios Nordic Energy Oy:n suunnittelun lähtökohtana on kehittää aurinkovoimahanke sähkövarastoineen. Hanke oli esittelyssä kaupunkikehityslautakunnassa 20.3.2024. Hakemus on jätetty 28.2.2024. Suunnittelualueen varausta on pyydetty kahden vuoden ajaksi, mikä mahdollistaa alueen tarkan kartoituksen niin luonnon kuin teknisen näkökulman kannalta.

Suunnitteluvarausalueen suunnitteluvaiheen sekä mahdollisen asemakaavoituksen kustannukset tulevat varauksen haltijan kustannettaviksi. Mahdollisesti tulevan asemakaavoituksen edellyttämät riittävät selvitykset, lausuntojen hankkiminen ja vaihtoehtojen tutkimiset sekä muut kaavaprosessiin liittyvät toimenpiteet, mukaan lukien kaupungin kaavoituksen työ- ja muut kustannukset, tehdään suunnitteluvarauksen haltijan kustannuksella. Lohjan kaupungin kaavoituksen asiantuntemus on kohtuullisessa määrin käytettävissä selvitys- ja vaihtoehtotarpeiden määrittelemisessä sekä työn ohjauksessa ja prosessiin liittyvässä kuntalaisten osallistamisessa. Asemakaavan tultua lainvoimaiseksi Helios Nordic Energy Oy tai sen suoraan tai epäsuoraan hallinnoima perustettava yhtiö vuokraa tai ostaa kaupungilta hankkeen toteuttamiseen tarvittavat aluevaraukset vähintään hinnalla, jonka kaupungin tilaamat puolueettomat arvioijat ovat määritelleet alueelle. Vuokravaihtoehdossa vuosivuokra on 5 % myyntihinnasta. Myynnissä ja vuokrauksessa sovelletaan kaupungin tontinmyyntiehtoja. Helios Nordic Energy Oy tekee suunnitteluvarauksen edellyttämän suunnittelun ja selvitystyön omalla kustannuksellaan ja riskillään. Kaupungille ei aiheudu niistä korvausvelvoitetta. Mahdollisen asemakaavoituksen ottamisesta kaavoitusohjelmaan päätetään erikseen, kun tai jos suunnittelu on edennyt riittävän pitkälle.

Helios Nordic Energy Oy

Helios Nordic Energy Oy on osa Pohjoismaalaista kehitysyritystä, jonka pääkonttori on Tukholmassa.

Kysyimme yrityksen edustajalta Markus Ehrströmiltä, kauan yritys on etsinyt lokaatioita Suomessa?

– Helios Nordic Energy aloitti toiminnat suomessa 2023 ja haemme jatkuvasti uusia alueita aurinkovoimahankkeille. Toimintamme on aurinkopuistojen kehittämistä. Tämä tarkoittaa, että yritys vuokraa sopivia maa-alueita, suunnittelee aurinkopuistot, luvittaa aurinkopuistot ja hankkii hankkeille sijoittajat.

Miksi Lohja, kuka keksi tulla Lohjalle?

– Omien selvitysten pohjalta valikoitu tämä nimenomainen alue Lohjan Virkkalassa. Alustavassa kartoituksessa alueen rakennettavuus on hyvä, ja myös auringon säteilymäärät ovat hyvät. Lisäksi verkkoliityntä on lähellä, kertoi Ehrström.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

–  Alueelle tehdään seuraavaksi tarkempia selvityksiä, ja myös luvitusta edistetään. Aikaisintaan rakentaminen alkaisi 2025 loppupuolella, kertoo Ehrström.


Kuva Helios Nordic Energyn ensimmäisestä aurinkopuistosta Ruotsista. Paneelien väleihin on istutettu eri kukkalajeja millä lisätään luonnon monimuotoisuutta alueella.  Alueelle rakennettiin myös hiekkapeti mehiläisiä varten.