Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Lohjalla toimivalle Virve Haahti the Guide -yritykselle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Virve Haahti the Guide tarjoaa opas- ja matkanjohtajapalveluja mm. Lohjalla, Tytyrin Elämyskaivoksessa, Länsi-Uudellamaalla sekä historiallisella Kuninkaantiellä kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaille. Lisäksi yrityksen toimialaan kuuluvat matkailualan suunnittelu-, koordinointi- ja koulutustehtävät.

–Matkailuopas on työssään aina kotiseutunsa ja maansa käyntikortti. Vieraileville asiakkaille haluan kertoa kotikaupunkini Lohjan sekä Länsi-Uudenmaan ainutlaatuisuudesta, pitkästä ja monipuolisesta historiasta ja nykypäivän erikoisuuksista. Vierailukohteiksi ja yhteistyökumppaneiksi ovatkin valikoituneet alueemme huiput. Ammattioppaan palveluissa täyttyy kotimaisuuden aste täydellisesti, Virve Haahti kertoo.

–Olen arvostanut Avainlippua jo lapsuudestani saakka. On hienoa, että Virve Haahti the Guide -yritykseni sai matkailualan palveluita tarjoavana yrityksenä Avainlippu-merkin, Haahti jatkaa.

Viime vuosi on osoittanut, miten tärkeää alueiden elinvoiman säilymiseksi on kotimaan ja lähimatkailun hyödyntäminen. Sopivan kokoisen yritykset, jotka ovat voineet pitää palvelunsa auki, ovat olleet voittajia koronan aikaisessa matkailukohteiden kilpailussa. Kotimaiset asiakkaat ovat olleet alueen matkailulle kullanarvoisen tärkeitä ja alueen pienten palveluyritysten yhteistyö on kasvanut.

–Alueemme matkailuyrityksille on ollut tarjolla paljon koulutusta ja palvelun kehittämisen tukea koronakriisistä selviämiseksi mm. julkishallinnon korona-avustusten kautta rahoitetuilla hankkeilla toteutettuna. On todella hienoa, että näitä on hyödynnetty ja pystytty kriisin keskellä parhaimmillaan muuttamaan koko yrityksen toimintastrategia kotimaisten vapaa-ajan matkailijoiden palvelemiseksi ja lisäksi tehty kestävän matkailun kehittämistoimenpiteitä, sanoo Lohjan matkailupäällikkö Minna Ermala.

–Avainlippu-merkki on yksi hyvä osoitus yrityksen tekemästä kestävään matkailuun tähtäävästä kehityksestä. Meillä ei ole tietoa, että ainakaan lähialueella olisi opas hakenut omalle palvelulleen Avainlippu-merkkiä aiemmin. On tärkeää, että kestävän kehityksen toimenpiteitä tehdään ja niistä myös muistetaan rohkeasti kertoa asiakkaille eri signaalein, toteaa Ermala.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta eli kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

Avainlippu tunnetaan Suomessa erittäin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan käytännössä kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun. Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti ja noin puolet suomalaisista yhdistää Avainlippu-merkkiin vastuullisuuden.

Lohjan kaupunki/VisitLohja

Virve Haahti opastaa mm. Tytyrin Elämyskaivoksessa.