Sähkönhinta on parin viime vuoden aikana seilannut ylös ja alas. Entiset sähkösopimusmallit ovat osittain siirtyneet historiaan, ja tilalle on tullut pörssisähkö ja uuden ajan sähkösopimukset, jotka ovat useimmiten huomattavasti lyhytaikaisempia kuin entiset. Sähkönhinnan nousu toi tullessaan todellisen tarpeen myös kotien arkeen, oli aika miettiä erilaisia keinoja säästää sähköä, ja sitä myöten myös rahaa – alettiin puhua energiaremonteista. Vaikka nyt 2024 sähkönhinta ei ole aivan niin korkealla yleisesti kuin missä se käväisi, ei energiaremontti ajatuksena ja sähkönsäästäminen ole huonoja asioita.

Energiaremontit

Energiaremontti tarkoittaa kodin muutostöitä, joiden tavoitteena on vähentää energiankulutusta ja lisätä asumismukavuutta. Nämä remontit voivat sisältää esimerkiksi ikkunoiden ja ovien tiivistämistä, lisälämmöneristystä tai uusiutuvan energian lähteiden, kuten aurinkopaneelien, asentamista. Energiaremontin avulla voidaan merkittävästi vähentää kotitalouksien energialaskuja ja pienentää asumisen ympäristövaikutuksia.

Toinen tärkeä energiaremontin näkökohta on asumismukavuuden parantaminen. Energiaremontti voi esimerkiksi vähentää vedon tunnetta talossa ja parantaa sisäilman laatua. Lisäksi uusiutuvan energian käyttöönotto voi lisätä kiinteistön arvoa ja tarjota taloudellista hyötyä pitkällä aikavälillä.

Kodin talous

Kodin taloudessa energiaremontit voivat olla merkittävä sijoitus, mutta ne tarjoavat usein pitkän aikavälin säästöjä. Energiatehokkuuden parantaminen vähentää energiankulutusta, mikä näkyy suoraan pienempinä energialaskuina. Esimerkiksi eristystyöt tai ikkunoiden uusiminen voivat vähentää lämmityskustannuksia huomattavasti.

Investointi uusiutuvaan energiaan, kuten aurinkopaneeleihin, voi tarjota vielä suurempia säästöjä. Vaikka alkuperäinen investointi voi olla suuri, aurinkopaneelit voivat tuottaa sähköä vuosikymmenien ajan, vähentäen tai jopa poistaen tarpeen ostaa sähköä ulkopuolisilta toimittajilta. Lisäksi joissakin tapauksissa ylijäämäsähkön myynti sähköverkkoon voi tuoda lisätuloja. Ykkös-Lohjan nettisivuilla on useampiakin aurinkoenergiaan liittyviä artikkeleita luettavaksi.

Energiaremontin rahoitus

Energiaremontin rahoittamiseen on useita vaihtoehtoja. Yksi yleisimmistä tavoista on ottaa remonttilaina, joka voidaan kohdistaa suoraan energiatehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin. Ykkös-Lohjan kotisivuilla on mahdollisuus kilpailuttaa jopa yli 20 eri lainanantajaa Lainaa verkossa-palvelun kautta yhdellä lainahakemuksella.

Toinen vaihtoehto on rahoittaa remontti omalla pääomalla. Vaikka tämä vaatii enemmän alkupääomaa, se voi välttää lainan korkokustannukset. Lisäksi jotkut energiaremontit, kuten aurinkopaneelien asennus, voivat olla houkuttelevia investointeja niiden pitkäaikaisten säästöjen ja mahdollisen arvonlisäyksen vuoksi.

Hyödyt ja haasteet

Energiaremonttien hyödyt ovat selkeät: pienemmät energiakustannukset, parempi asumismukavuus ja ympäristön kannalta kestävämpi elämäntapa. Nämä remontit voivat myös lisätä kiinteistön arvoa, mikä on tärkeä tekijä kiinteistöjen markkinoilla. Ympäristöhyötyjen lisäksi monet energiaremontit parantavat sisäilman laatua, mikä on terveyden ja hyvinvoinnin kannalta tärkeää.

Haasteena energiaremonteissa on usein niiden korkea alkukustannus. Vaikka pitkän aikavälin säästöt ovat houkuttelevia, alkupääoman tarve voi olla este monille kotitalouksille. Lisäksi kaikki kodit eivät ole yhtä sopivia tietyille energiaremonteille, kuten aurinkopaneelien asennukselle, ja tämä voi rajoittaa niiden hyödyntämismahdollisuuksia.

Energiaremontin vaiheet

Tässä on selkeä listaus energiaremontin tyypillisistä vaiheista:

  1. Tarpeiden ja mahdollisuuksien arviointi: Kartoitetaan, mitkä remontit ovat mahdollisia ja hyödyllisiä kyseisessä kiinteistössä.
  2. Energia-analyysi: Selvitetään nykyinen energiankulutus ja arvioidaan potentiaaliset säästöt.
  3. Suunnittelu ja tarjouspyynnöt: Laaditaan suunnitelma ja pyydetään tarjouksia urakoitsijoilta. Ykkös-Lohjan kotisivuilla on esillä Remppatorin palvelut.
  4. Rahoituksen järjestäminen: Etsitään sopivimmat rahoitusvaihtoehdot remontille.
  5. Urakan toteutus: Aloittaminen ja valvoa työn etenemistä.
  6. Loppuunsaattaminen ja tarkastus: Varmistetaan, että kaikki työt on tehty sopimuksen mukaisesti.
  7. Hyötyjen seuranta: Seurataan energiankulutusta ja säästöjä remontin jälkeen.

Tulevaisuuden näkymät

Energiaremonttien suosion odotetaan kasvavan tulevaisuudessa, kun yhä useammat ihmiset ja hallitukset kiinnittävät huomiota ympäristön kestävyyteen ja energiatehokkuuteen. Teknologian kehittyessä myös energiatehokkuutta parantavat ratkaisut muuttuvat edullisemmiksi ja saavutettavammiksi. Lisäksi kasvava tietoisuus ilmastonmuutoksen vaikutuksista kannustaa kotitalouksia ja yrityksiä investoimaan vihreämpiin ratkaisuihin.

Hallitukset ja paikallisviranomaiset voivat myös lisätä tukiaan energiatehokkuutta parantaville remonteille, mikä helpottaisi monien kotitalouksien pääsyä näihin toimenpiteisiin. Tulevaisuudessa on myös odotettavissa, että uudet rakennusmääräykset edellyttävät parempaa energiatehokkuutta uusissa rakennuksissa, mikä edistää kestävämpää rakennuskantaa.