Liukkaus voi yllättää liikenteessä nyt yöisin ja aamuisin etelässäkin. Vaaran paikkoja ovat erityisesti sillat ja rampit. Liikenneonnettomuuden voi välttää ennakoinnilla, oikealla tilannenopeudella, riittävällä turvaetäisyydellä, ja kelin mukaisilla renkailla. 

Talvirenkaita on tieliikennelain mukaan käytettävä sään tai kelin edellyttäessä marraskuun alusta maaliskuun loppuun saakka. 

– Siis myös marraskuussa ja maaliskuussa on käytettävä talvirenkaita, jos sää tai keli sitä edellyttävät, poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta sanoo.

Toisaalta jos sää tai keli eivät edellytä talvirenkaiden käyttöä, kesärenkailla on luvallista ajaa talvellakin.

Mitkä kelit vaativat talvirenkaita?

– Laissa tarkoitetaan sellaisia tieolosuhteita, joissa alueen tieverkolla, myös pienemmät tiet huomioon ottaen, olisi tarve käyttää talvirenkaita olemassa olevan tai mahdollisen liukkauden vuoksi, Heikki Kallio selventää.

Liikenteenvalvoja eli yleensä poliisi määrittelee yksittäistapauksessa, onko olosuhde sellainen, että talvirengasta olisi käytettävä.  Osa kesärenkailla talvikelillä ajaneista saattaa aiheuttaa törmäyksiä tai ulosajoja. 

Laki korostaa omaa vastuuta

Tieliikennelaki korostaa tienkäyttäjän omaa vastuuta liikenteessä. Myös talvirengassäännöksessä luotetaan kuljettajan harkintaan.

– Silloin kun on liukasta, ei kesärenkailla saa ajaa. Eli aamulla ei kannata lähteä ajamaan kesärenkailla, jos päivällä on odotettavissa lumisadetta tai muuten liukasta keliä. Jos liukas pääsee kuitenkin ”yllättämään”, ilman talvirenkaita ei tietenkään pidä lähteä ajamaan esimerkiksi takaisin kotiin, Kallio sanoo.  

Jos tiellä on lunta, kysymyksessä on selkeä talvikeli.  Mutta jos tie on osittain jäässä jossain satunnaisessa kohdassa yöpakkasen takia, kysymyksessä ei välttämättä ole talvikeli. 

– Kaikissa tapauksissa autoilijan on kuitenkin sovitettava ajonopeus olosuhteisiin nähden siten, ettei omaa ja muiden turvallisuutta vaaranneta, Kallio korostaa. 

Mitä tieliikennelaki sanoo?

Uusi tieliikennelaki (729/2018) tuli voimaan runsas vuosi sitten. Sen myötä talvirengassäännökset muuttuivat (105 §) seuraavasti:

Talviaikana käytettävät renkaat

Jos sää tai keli sitä edellyttää, marras-, joulu-, tammi-, helmi- ja maaliskuun aikana on käytettävä talvirenkaita, joiden kulutuspinnan pääurien syvyys on vähintään 3,0 millimetriä, seuraavissa ajoneuvoissa:

  1. henkilöauto, jonka luokittelumassa on enintään 3,5 tonnia;
  2. pakettiauto;
  3. erikoisauto, jonka luokittelumassa on enintään 3,5 tonnia; 
  4. moottoripyörä, mopo, kolmipyörä, nelipyörä, raskas nelipyörä ja kevyt nelipyörä;
  5. 1–4 kohdassa tarkoitetulla ajoneuvolla vedettävä perävaunu, jonka luokittelu- tai kytkentämassa on yli 0,75 tonnia ja enintään 3,5 tonnia.

Jos sää tai keli sitä edellyttää, marras-, joulu-, tammi-, helmi- ja maaliskuun aikana on kuorma-autossa, linja-autossa ja luokittelumassaltaan yli 3,5 tonnin henkilö- tai erikoisautossa sekä sellaisessa traktorissa, jonka rakenteellinen nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa, käytettävä vetävillä akseleilla, lukuun ottamatta ohjaavia vetäviä akseleita, talvirenkaita, joiden kulutuspinnan pääurien syvyys on vähintään 5,0 millimetriä. 

Muilla akseleilla sekä mainitulla ajoneuvolla vedettävän perävaunun ja hinattavan laitteen kaikilla akseleilla on tällöin käytettävä renkaita, joiden kulutuspinnan pääurien syvyys on vähintään 3,0 millimetriä. Vaatimusta ei sovelleta traktorin ja perävaunun tai hinattavaan laitteen muodostamaan ajoneuvoyhdistelmään silloin, kun ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu nopeus tiellä on enintään 60 kilometriä tunnissa.