Suomen valtion virasto on myöntänyt Nornickel Harjavallalle 15 miljoonaa euroa tuotantolaitoksensa ja tuotantomääriensä laajentamiseen. Apurahasumma on yksi suurimmista vuonna 2021, jota voidaan pitää Suomen hallituksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tunnustuksena Nornickel Harjavallan oikeasta kehityssuunnasta.

Business Finland on myöntänyt 15 miljoonan euron rahoituksen Nornickel Harjavallan laajennusinvestointeihin, joilla tuetaan vastuullisesti tuotettujen akkumateriaalien kasvavaa kysyntää Euroopassa vähähiilisille sähköautoille.

Lisääntyvä tuotanto lisää myös työpaikkoja

Investoinnin myötä Nornickel Harjavallan tuotantokapasiteettia lisätään 65 000 tonnista yli 100 000 tonnin nikkelipitoisuuteen metalli- ja kemiantuotteissa. Toteutuessaan laajennusinvestointi vahvistaa merkittävästi eurooppalaista akkuekosysteemiä, ja parantaa tuotantolaitoksen ympäristötehokkuutta. Rahoituksella edistetään kestävän akkuteollisuuden rakentamista Suomeen, mikä mahdollistaa liiketoiminnan ja teollisuuden työpaikkojen kasvun.

Olemme todella kiitollisia tästä rahoituksesta ja luottamuksesta toimintaamme. Tämä rahoitus osoittaa merkityksemme suomalaisessa akkuekosysteemissä. Olemme luotettava ja vastuullinen toimija, ja tämä rahoitus tukee vastuullisen kasvun tavoitteitamme akkumateriaalien kysynnän kasvaessa, sanoo Nornickel Harjavallan toimitusjohtaja Joni Hautojärvi.

Harjavallassa tuotettujen nikkeli- ja kobolttituotteiden hiilijalanjälki on pienentynyt merkittävästi viime vuosina. Tuotannossa käytettävät fossiiliset energia- ja öljytuotteet on korvattu bioenergialla ja nesteytetyllä maakaasulla. Tuotteiden hiilijalanjälki on jo yksi alan alhaisimmista. Tuotantokapasiteetin kasvu parantaa entisestään jalostamon tehokkuutta ja pienentää tuotteiden hiilijalanjälkeä.

Laajennusinvestointi toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tuotanto kasvaa 65 000 tonnista 75 000 tonniin vuonna 2023. Toisessa vaiheessa tuotanto kasvaa yli 100 000 tonnin vuoden 2026 alkuun mennessä.

Suomen kansallinen akkustrategia julkaistiin tammikuussa 2021. Strategiassa yksilöidään useita Suomen vahvuuksia, jotka tukevat akkuteollisuuden menestystä ja sähköistämistä.

Business Finland tukee suomalaista kehitystä

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Business Finlandin 750 asiantuntijaa työskentelevät 44 toimipisteessä maailmanlaajuisesti ja 16 aluetoimistossa ympäri Suomea. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa.

Suomi ja Eurooppa

Euroopasta on tulossa yhä sähköistyvämpi osana vähähiilistä tavoitetta. Tämän seurauksena eurooppalaisen akkujen arvoketjun syntyminen on välttämätöntä. Suomella on monia vahvuuksia menestyä tässä kehityksessä.

Suomen akkustrategian visiona on, että vuoteen 2025 mennessä maan akkuklusterista tulee edelläkävijä, joka tuottaa osaamista, innovaatioita, kestävää talouskasvua, hyvinvointia ja työpaikkoja Suomessa. Samalla Suomi on vahvasti mukana edellä mainitussa kansainvälisessä kehityksessä.

Akkustrategian kulmakiviä ovat raaka-aineiden saatavuus ja käsittely, voimakas tuotanto- ja tutkimustoiminta akkumateriaalien ja kierrätyksen kehittämiseksi, sekä sähköistymisen ja digitalisaation osaaminen. Suomi haluaa myös edistää akkujen kiertotaloutta.

Maan vahva rooli osana Euroopan akkuekosysteemiä on tunnustettu. Suomella on vaikuttavaa osaamista koko akkujen arvoketjussa, myös kaivosteollisuudessa, akkuraaka-aineiden jatkojalostuksessa, akkujen valmistukseen ja käyttöön liittyvissä teknologioissa, ja palveluissa sekä latausteknologioissa, ja kierrätyksessä. Suomi on yksi harvoista Euroopan maista, joissa maa sisältää kaikki litiumioniakkujen valmistamiseen tarvittavat keskeiset mineraalit: koboltti, nikkeli, litium ja grafiitti.