Sähkösopimuksia on monenlaisia, ja niiden valinta riippuu kuluttajan tarpeista ja asuinpaikan ominaisuuksista. Tyypillisesti sähkösopimukset jaetaan kolmeen päätyyppiin: määräaikainen, toistaiseksi voimassa oleva ja tuntihinnoiteltu sopimus. Määräaikainen sopimus on voimassa ennalta määrätyn ajan, esimerkiksi yhden tai kaksi vuotta, ja se tarjoaa usein vakautta sähkön hinnassa. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus puolestaan on jatkuvasti voimassa oleva sopimus, joka tarjoaa joustavuutta, mutta jonka hinta voi vaihdella markkinatilanteen mukaan.

Väreen tarjonta

Väre tarjoilee sekä pörssisähköön perustuvaa hinnoittelua, että määräaikaista ja tasahintaista sähkösopimusta.

Väre Pörssisähkö-kampanja
Sopimus toistaiseksi voimassa. Hinnat 1.11.2023
Marginaali 0,72 c/kWh. Kk-maksu 4,95 eur/kk.

Väre Oy on vuonna 2018 toimintansa aloittanut valtakunnallinen energiapalveluyhtiö, joka syntyi Kuopion Energian, Savon Voiman, Lappeenrannan Energian ja Jyväskylän Energian sähkönmyyntiliiketoimintojen yhdistymisestä. Väre on Suomen neljänneksi suurin sähkönmyyjä: yhtiöllä on noin 250 000 asiakasta ympäri Suomen.

Hehku:n tarjonta

Hehkun 12 kk kiinteähintainen tarjous
Hinta: 8,79 snt/kWh + perusmaksu 3,90 €/kk.
Huom. Sähkön hinnat muuttuvat usein. Varmista sähkön hinta aina asiakkaan sivuilta.

Sähkön hinta

Sähkösopimuksen hintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten sähkön markkinahinta, sopimuksen kesto ja kulutustottumukset. Tuntihinnoitellut sopimukset ovat yhä suositumpia, sillä ne mahdollistavat sähkön hinnan seuraamisen tunneittain. Tämä voi olla taloudellisesti kannattavaa erityisesti silloin, kun kuluttaja pystyy siirtämään suurimman osan sähkönkäytöstään halvemmille tunneille, kuten yöaikaan. Toisaalta, tällaiset sopimukset vaativat aktiivista seurantaa ja sopeutumista sähkön hinnan vaihteluihin. Halvin sähkösopimus voi löytyä nopeastikin, mutta miten nykyinen sopimuskautesi on päättymässä?

Uusiutuva energia

Ympäristötietoisille kuluttajille tarjotaan yhä enemmän sähkösopimuksia, jotka perustuvat uusiutuvan energian lähteisiin, kuten tuuli- tai aurinkovoimaan. Nämä sopimukset voivat olla hieman kalliimpia, mutta ne tarjoavat mahdollisuuden tukea kestävämpää energiantuotantoa. Uusiutuvan energian sopimukset voivat myös tarjota pitkän aikavälin säästöjä, sillä niiden hinta on usein vakaampi ja ennustettavampi verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaan sähköön.

Kiinteä vai muuttuva hinta

Kiinteähintaisessa sopimuksessa sähkön hinta pysyy samana sopimuskauden ajan, riippumatta markkinahintojen vaihteluista. Tämä antaa kuluttajalle taloudellista turvaa ja helpon budjetoinnin. Muuttuvahintainen sopimus taas heijastaa suoraan sähkömarkkinoiden hintavaihteluita, mikä voi säästää rahaa markkinahintojen laskiessa, mutta myös lisätä kuluja, kun hinnat nousevat.

Bonusjärjestelmät ja etuudet

Monet sähköyhtiöt tarjoavat erilaisia bonuksia ja etuuksia uusille tai nykyisille asiakkaille. Nämä voivat sisältää alennuksia, lahjakortteja tai muita kannustimia, jotka tekevät tietyistä sopimuksista houkuttelevampia. On tärkeää vertailla näitä tarjouksia huolellisesti, sillä ne voivat vaikuttaa merkittävästi sopimuksen kokonaiskustannuksiin pitkällä aikavälillä.

2 Comments

  • Pörssisähkö vs kiinteähintainen sähkösopimus - OstaKirkkonummelta

    14.4.2024 - 12:32

    […] hinnan mukaan, mikä tarkoittaa, että hinta vaihtelee päivittäin ja jopa tunneittain. Tämä pörssisähkö -sopimustyyppi voi olla taloudellisesti edullinen silloin, kun markkinahinnat ovat matalalla […]

  • Pörssisähkön ja kiinteähintaisen sopimuksen vertailu - Osta Helsingistä

    14.4.2024 - 12:35

    […] Pörssisähkösopimus on houkutteleva vaihtoehto niille, jotka haluavat hyödyntää sähkömarkkinoiden hintavaihteluja. Sähkön hinta tässä sopimuksessa määräytyy sähköpörssin tunneittaisen hinnan mukaan, jolloin kuluttaja voi kohdata päivittäisiä hintavaihteluita. Vaikka pörssihinnat voivat tarjota säästöjä matalan markkinahinnan aikana, riskinä on hintojen äkillinen nousu. Toisaalta, kiinteähintainen sähkösopimus tarjoaa ennustettavuutta ja taloudellista turvaa, sillä se pitää sähkön hinnan samana koko sopimuskauden ajan. Tämä vähentää taloudellista epävarmuutta ja sopii erityisesti niille, jotka haluavat suojautua hintapiikkien varalta. […]

Comments are closed.