Monissa yrityksissä talousosasto kamppailee jatkuvasti kulukorvausten ja kuittien kanssa, joiden käsittely vie merkittävästi aikaa ja resursseja. On normaalia, että kuitteja on kateissa, kulukorvaukset myöhästyvät ja talousosasto joutuu tuskailemaan saadakseen työntekijöiltä kaikki tositteet ajallaan. Samalla kustannusten hallinta on vaikeaa ja sisäiset prosessit voivat tuntua raskailta. Uusien sovellusten ja palveluiden avulla näihin ongelmiin on kuitenkin olemassa yksinkertaisia ratkaisuja.

Oma maksukortti syrjäyttää kulukorvausten maksamisen

eTaskun ilmainen yrityskortti tarjoaa kätevän ratkaisun kulukorvauksista eroon pääsemiseksi. Kun työntekijöillä on omat yrityskortit, saadaan poistettua monia aikaa vieviä prosesseja, jotka eivät tuota yritykselle mitään arvoa. Maksukortti mahdollistaa, että työntekijät voivat tehdä ostoksia suoraan yrityksen piikkiin, ilman tarvetta niin sanotusti vinguttaa omaa luottokorttia. 

Kuitit kuvataan ja lähetetään eTaskun mobiilisovelluksella ostohetkellä, mikä vähentää samalla merkittävästi myös talousosaston työtaakkaa kuittien metsästämiseen liittyen. Käytännössä tämä selkeyttää yritystoimintaan liittyvien ostosten tekemistä ja parantaa myös kulujen seurantaa.

eTaskun yrityskortti on ilmainen ilman korttikohtaisia vuosimaksuja. Korttityypiksi on valittavissa luotto, prepaid, tai näiden yhdistelmä. Korttien kulutusta on mahdollista seurata reaaliajassa sovelluksen kautta ja puuttuvista kuiteista lähtee viikoittain kortin haltijalle muistutusviesti.

Eri käyttötarkoituksiin omat kortit

Raha ei kasva puussa ja vaikka luottoa omiin työntekijöihin normaalisti onkin, voi johdolla joskus olla myös pelkoa korttien väärinkäytöstä. eTaskun yrityskortti tarjoaakin mahdollisuuden asettaa korteille käyttörajoituksia ja muokata niitä myös vain tiettyihin käyttötarkoituksiin. Rajoituksia voidaan myös kätevästi säätää, jos työntekijä esimerkiksi lähtee työmatkalle ulkomaille ja tarvitsee siten lisää pelivaraa.

Palvelussa voidaan myös luoda virtuaalikortteja, joilla voidaan maksaa tiettyjä kuluja, kuten SaaS-palveluita ja ohjelmistokuluja. Kun näitä kuluja hoidetaan tietyllä kortilla, saadaan kulutyypit paremmin eriytettyä, mikä tekee kirjanpidosta ketterämpää ja voi helpottaa tulevaisuuden budjetointia. eTaskun tuki Apple Paylle ja Google Paylle mahdollistaa maksamisen suoraan puhelimella, mikä lisää käyttömukavuutta, parantaa turvallisuutta joissakin verkkomaksuissa ja voi nopeuttaa myös transaktioita.

Ei enää ikäviä yllätyksiä ja kuluja

Yllättävät kulut ovat aina ikävä uutinen yrityksissä, varsinkin, jos budjetti on muutoinkin tiukilla. eTaskun yrityskortti voi tarjota tähän ratkaisun, sillä kuluja on mahdollista seurata reaaliajassa. Kun kaikki työntekijöiden ostot sekä juoksevat kulut hoidetaan eTaskun maksukorteille, on kuluista aina ajan tasolla oleva tarkka kuva. Tämä voi tuoda merkittäviä helpotuksia budjetointiin ja päätösten tekemiseen.

Yrityskortti vähentää sitä taakkaa, joita esimerkiksi myyntihenkilöillä normaalisti on toimiessaan kentällä ja tehdessään ostoja yrityskäyttöön. Samaan aikaan hyödyt ovat suuret myös talousosastolle tai yrityksen käyttämälle tilitoimistolle. Kaikki korttitapahtumat ja niihin liittyvät kuitit näkyvät yhdessä, selkeässä ja käyttäjäystävällisessä näkymässä. Digitaalinen täsmäytysprosessi vähentää merkittävästi manuaalista työtä, jota perinteisesti on vaadittu tositteiden keräämiseksi ja käsittelemiseksi. 

Talousosaston tai tilitoimiston ei tarvitse enää muistutella työntekijöitä puuttuvista kuiteista, joita ei pahimmassa tapauksessa löydy enää lainkaan. eTasku muistuttaa työntekijöitä puuttuvista kuiteista automaattisesti viikoittain.

Kulujen maksaminen siirtymässä verkkoon

Yritystenkin tarpeisiin tehdyt palvelut ja tuotteet maksetaan yhä useammin nykyisin verkossa. Esimerkiksi tilauspohjaisia ohjelmistoja ja palveluita maksetaan automaattisesti verkossa käyttämällä yrityskortteja niin, että maksu lähtee automaattisesti kortilta. Netissä tapahtuva maksaminen on tuonut yrityksille merkittäviä säästöjä, vähentänyt työtaakkaa ja parantanut työntekijöiden tyytyväisyyttä.

Tietyllä tasolla kyse on myös yritysten keskinäisestä kilpailusta. Yritykset ja yrittäjät pyrkivät aina tehostamaan toimintaansa, saamaan aikaan säästöjä ja sitä kautta pyrkivät saamaan kilpailuetua suhteessa muihin yrityksiin. Yrityskortti sopiikin viisaaseen yrittämiseen ja voida tuoda merkittävää kilpailuetua suhteessa perinteisesti ja manuaalisesti toimiviin yrityksiin.

Kommentoi kirjoitusta