Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle päätöksiä, joilla kevennetään koronarajoituksia. Tilojen sulkupäätös kumotaan kokonaan, ja sisätiloissa voi jatkossa järjestää enintään 50 hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, jos osallistujilla on määritelty istumapaikka. Lisäksi aluehallintovirasto valmistelee päätöksiä, joilla kevennetään Kymenlaakson alueen rajoituksia.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on julkaisemassa maanantaina 31.1.2022 päätöksiä, joilla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueen tämänhetkisiä koronarajoituksia puretaan ja lievennetään. Päätökset ovat tulossa voimaan tiistaina 1.2.2022. Virasto julkaisee maanantaina myös Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueen rajoituksia lieventävät päätökset.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myös saamassa sosiaali- ja terveysministeriöstä kirjallista ohjausta hallituksen 28.1.2022 julkisuudessa esittämien linjausten perusteella. Kun ohjaus on tullut, sitä käsitellään alueellisissa koronaryhmissä. Päätöksiä tarkastellaan ohjauksen valossa mahdollisimman pian ensi viikolla alueellinen epidemiatilanne huomioiden.

Uudenmaan liikunta-, harrastus- ja virkistystilojen sulku kumotaan, terveysturvallisuus silti varmistettava

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelta kokonaan tiettyjen liikunta-, harrastus- ja virkistystoimintaan käytettävien tilojen sulkemiseen velvoittavan päätöksen. Helmikuun alusta alkaen siis kaikki tähän asti aluehallintoviraston päätöksellä suljettaviksi määrätyt tilat voi avata asiakkaille ja yleisölle.

”Sairaanhoitopiirin lausunnon valossa epidemiatilanne on tasaantumassa, vaikka terveydenhuollon kuormitus on edelleen korkealla tasolla. Näin ollen valmistelemme nyt koronakoordinaatioryhmän linjauksen mukaisesti sulkumääräyksen kokonaan kumoavaa päätöstä”, kertoo ylitarkastaja Oona Mölsä Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. ”Olemme myös aluehallintovirastossa huojentuneita siitä, että tilanne on tasaantunut eikä sulkua ole välttämätöntä Uudellamaalla jatkaa. Koronavirusta on silti edelleen hyvin runsaasti liikkeellä, ja tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden pitää huomioida, että toiminnassa täytyy yhä varmistaa terveysturvallisuus.”

Sisätiloissa voi järjestää enintään 50 hengen kokoontumisia

Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lieventämässä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevaa kokoontumisrajoitusta. Helmikuun alusta alkaen sisätiloissa voi järjestää enintään 50 hengen yleisötilaisuuksia tai yleisiä kokouksia, jos yleisöllä tai osallistujilla on määritellyt istumapaikat. Jos määriteltyjä istumapaikkoja ei ole, minkään kokoisia kokoontumisia ei voi järjestää. Ulkotilojen kokoontumisten yleisömäärää ei tähänkään asti ole rajoitettu aluehallintoviraston määräyksellä. Kokoontumisrajoitukset koskevat mm. teatteri- ja elokuvateatterinäytöksiä, konsertteja, urheiluotteluja, jos niissä on yleisöä, ja muita vastaavia sisätiloissa järjestettäviä tapahtumia. Päätös on tarkoitus kirjoittaa olemaan voimassa 1.-15.2.2022.

Tilojen käytöstä vastaavat toimijat tai tilaisuuksien järjestäjät voivat yhä edellyttää asiakkailta tai osallistujilta koronapassia samoilla periaatteilla kuin tähän asti, mutta passia ei voi tällä hetkellä käyttää vaihtoehtona rajoituksille.

Terveysturvallisuus huomioitava jatkossakin

Koko Etelä-Suomen alueella on edelleen voimassa laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallista käyttöä koskeva aluehallintoviraston päätös, joka velvoittaa lähikontaktien aiheuttaman tartuntariskin ehkäisemiseen. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on jatkamassa tartuntatautilain pykälän 58 d mukaista päätöstä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella 1.-15.2.2022 väliseksi ajaksi.

Päätöksen mukaisesti tilojen käytöstä vastaava toimija voi huomioida terveysturvallisuuden ja ehkäistä tartuntariskiä itse harkitsemillaan keinoilla, esimerkiksi porrastamalla kävijöiden tuloa, rajaamalla asiakasmäärää tai sijoittamalla asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan. Tarkempaa tietoa päätöksen sisällöstä käytännössä on aluehallintoviraston verkkosivujen usein kysyttyä koronasta -osiossa: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#item-DpAo81qF9aPZ-73731384

Aluehallintovirasto tiedottaa maanantaina, kun valmisteilla olevat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueita koskevat päätökset on julkaistu, ja antaa samalla mahdollisuuksien mukaan tilannearviota toimialueensa muiden sairaanhoitopiirien (Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Päijät-Häme) rajoituspäätösten osalta.

Kun viranomaisten asettamia rajoituksia puretaan, jokaisen oma vastuullinen toiminta korostuu: on syytä edelleen noudattaa yleisiä suosituksia lähikontaktien välttämisestä, hygieniakäytännöistä ja maskin käyttämisestä. Rokotukset vähentävät tehokkaasti riskiä koronataudin vakavalle muodolle ja sairaalahoidon tarpeelle.

Lisätietoja: